Entreprenörskapsforum arrangerar ett antal seminarier under årets Almedalsvecka i Visby:

Tisdag 25 juni:

09:00-09:45 Dags för nya excellenssatsningar?

Till hösten presenterar regeringen mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition, med fokus på excellens, internationalisering och innovation. Det känns igen från 00- och 10-talets satsningar på excellent forskning. Vad kan vi lära? Ambitionen liknar 00- och 10-talets satsningar på excellent forskning genom anslag till Linnémiljöer och strategiska forskningsområden, och genom att införa prestationsbaserade anslag till svenska lärosäten. Hur kan en ambition att främja internationellt ledande forskning omsättas i praktisk forskningspolitik?

Medverkande: Mats Benner, professor Lunds universitet; Katarina Bjelke, gd Vetenskapsrådet; Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och professor Göteborgs universitet; Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd Chalmers tekniska högskola; Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH (moderator)

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal: B23”

 

10:00–10:45 Entreprenöriell kompetens, hur påverkas produktivitet, innovation och företag?

Vad innebär det för företagen att ha anställda som tidigare varit entreprenörer och hur påverkar det produktivitet, innovation och omsättning? Vilken effekt har entreprenöriella färdigheter för produktivitet, innovation och omsättning? Hur kan politiken underlätta för individer att tillskansa sig olika typer av kunskaper? Vad behövs för att främja rörelse mellan entreprenörskap och anställning?

Medverkande: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH; Cecilia Hallengren Aronsson, senior vice president HR Volvo Group Trucks Technology; Stina Lantz, vd Swedish Incubators and Science Parks (SISP); Lars Stugemo, medgrundare HiQ; Pernilla Heed, kommunikationschef Entreprenörskapsforum (moderator)

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal: B23”

 

Onsdag 26 juni:

16:30-17:15 AI och arbetsmarknaden efter hypen, vad kostar en produktiv kentaur?

Framväxten av AI förändrar arbetsmarknaden markant. Även analytiska arbetsuppgiter automatiseras, vissa jobb försvinner och nya tillkommer. När AI-verktyg och människor kompletterar varandra bildar de så kallade ”kentaurer”. Men vad kostar det att skapa en produktiv kentaur på svensk arbetsmarknad? Mänskligt arbete kommer att kompletteras av AI i ökande grad. Hur förändrar det arbetsmarknaden och vad är den egentliga kostnaden i termer av tid, resurser, experiment och lärande för att skapa produktiva kentaurer? Och, inte minst, hur ska vi gå till väga? Utvecklingen påverkar allt från framväxten av nya gigjobb till omorganiseringen av specialistläkarens uppgifter. Hur bör Sverige navigera i denna omställning på arbetsmarknaden? Vilka är de främsta möjligheterna och vilka problem behöver vi lösa för att komma framåt?

Medverkande: Ann-Therese Enarsson, vd Futurion; Lars Persson, vice vd IFN och ledamot Produktivitetskommissionen; Charlotta Stern, vd Ratio och professor Stockholms universitet; Ann Öberg, vd Almega; Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och lektor Lunds universitet (moderator)

Plats: Google, Hästgatan 1, innergården

 

Torsdag 27 juni:

09:00- 09:45 Bryta ny mark – hur kan regulatoriska sandlådor främja innovation och ny teknik?

Nya innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller kan genera stora vinster för ett företag, men kommer även med stora risker och osäkerhet. Regulatoriska sandlådor används för att testa och experimentera med nya och innovativa produkter, tjänster eller affärsmodeller under en begränsad tid. Regulatoriska sandlådor är ett särskilt användbart verktyg för att under uppsikt testa nya tekniska företeelser som är juridiskt komplexa (som fintech eller AI) i en verklig miljö. Vad kan experiment och test tillföra? Vad kan Sverige lära sig av andra länder som har använt testbäddar?

Medverkande: Patrick Gune, chef stora projekt Trafikverket; Marie Jesperson, kanslichef och ansvarig för innovationscentret Finansinspektionen; Peter Svensson, ämnessakkunnig Tillväxtanalys; Görel Wästerlid, näringspolitiskt sakkunnig Swedish Fintech Association; Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator)

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal: B22”

 

15:00- 15:45 Grön innovationspolitik, går det att lita på utvärderingarna?

Svenska myndigheter lägger allt större belopp på grön omställning. Därmed ökar kraven på utvärdering av stödens effekter. Stöd till företag är dock förknippade såväl med risker för snedvridning av konkurrensen som av undanträngning av kapital och skadlig opportunism. Tas detta i beaktande när insatserna utvärderas? Hur bör utvärderingar av offentligt finansierade satsningar på gröna stöd utformas och hur säkerställs utvärderingarnas legitimitet?

Medverkande: Tobias Andersson, riksdagsledamot (SD) och ordförande näringsutskottet; Sverker Härd, gd Tillväxtanalys, Jonna Källström Böresson, analytiker Svenska ESF-rådet;  Christian Sandström, biträdande professor Jönköping Business School; Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator)

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal: B22”

 

16:30 – 17:15 Fria vägar till kunskap, hur undviker vi inlåsning i den högre utbildningen?

För nästan 20 år sedan stöptes den svenska högre utbildningen om för att passa in i den övergripande EU-strukturen. Men den svenska implementeringen av Bologna-regelverket har gjort utbildningsvägarna mer stuprörsformade. Så behöver det inte vara. I länder som Nederländerna och Danmark är utrymmet för ämnesbreddning är större. Hur hittar vi tillbaka till flexiblare utbildning? Vad skulle en rörligare struktur betyda för arbetsmarknaden och för företagandet? Går det att ge utrymme åt både bildning och yrkesfärdigheter i en modern utbildning?

Medverkande: Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleås tekniska universitet; Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum; Tora Holmberg, vicerektor och professor Uppsala universitet;  Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M) och ledamot utbildningsutskottet; Anders Ådahl, riksdagsledamot (C) och ledamot utbildningsutskottet; Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum (moderator).

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal: B22”