Den 24 oktober 2019 – på FN-dagen – arrangerar Entreprenörskapsforums Filantropiska forum en konferens kring FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Redan 2015 antogs Agenda 2030 där världens länder åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Agendan är mycket ambitiöst formulerad och visar att ekonomisk tillväxt, socialt välbefinnande och miljö behöver integreras i arbetet för en hållbar utveckling. En viktig förutsättning för att vi skall uppnå målen är en bred samverkan mellan näringsliv och samhälle.

Inom filantropiområdet pågår en stark utveckling med bl.a. nya finansierings- och samarbetsformer mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet. Filantroper bidrar inte enbart med ekonomiska resurser utan ofta även med innovativa lösningar på samhällsutmaningar, långsiktigt kapital och som bärare av risk. På så vis kan filantropi ses som ett samhälleligt riskkapital.

Den 24 oktober 2019 följer Entreprenörskapsforum upp konferensen från 2017 med diskussioner på fyra teman:

  • Hur kommuniceras de globala målen?
  • Hur implementerar och levererar företagen på de globala målen?
  • Hur kan filantroper och civilsamhälle bidra till att nå de högt ställda målen?
  • Finns de rätta institutionella förutsättningarna i Sverige att leverera på Agenda 2030, bl.a. med tanke på vår skattelagstiftning?

Information om programmet kommer.