Den 24 oktober 2019 – på FN-dagen – arrangerar Entreprenörskapsforums Filantropiska forum en konferens kring FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. År 2015 antogs Agenda 2030 där världens länder åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agendan är mycket ambitiöst formulerad och visar hur en hållbar utveckling bygger på att vi integrerar ekonomisk tillväxt, socialt välbefinnande och miljöpåverkan. En generellt viktig förutsättning för att vi skall uppnå målen är en bred samverkan mellan näringsliv och samhälle.

Inom filantropiområdet pågår en stark utveckling med bland annat nya finansierings- och samarbetsformer mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet. Filantroper bidrar inte enbart med ekonomiska resurser utan ofta även med innovativa lösningar på samhällsutmaningar, långsiktigt kapital och som bärare av risk. På så vis kan filantropi ses som ett samhälleligt riskkapital.

Den 24 oktober 2019 följer Entreprenörskapsforum upp konferensen från 2017 med diskussioner på fyra teman:

  • Hur kommuniceras de globala målen?
  • Hur implementerar och levererar företagen på de globala målen?
  • Hur kan filantroper och civilsamhälle bidra till att nå de högt ställda målen?
  • Finns de rätta institutionella förutsättningarna i Sverige att leverera på Agenda 2030, bland annat med tanke på vår skattelagstiftning?

Information om programmet kommer.

Medverkande (fler tillkommer):

H.K.H. Prinsessan Sofia Caroline af Ugglas
vice vd Svenskt Näringsliv
Magnus Billing
VD Alecta
Maria Björholt
CFO Norrsken Foundation
Peter Bodin
VD Grant Thornton International
Pontus Braunerhjelm
forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH
Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS
Jan Eliasson
tidigare vice generalsekreterare i FN
Liza Jonson
vd Swedbank Robur
Lars Niklasson
biträdande professor i statsvetenskap Linköpings universitet och forskare på Sieps
Gunilla Nordlöf
gd Tillväxtverket
Pernilla Norlin
vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum
Hedda Pahlson-Moller
vd/grundare TIIME.org
adjungerad professor Social Innovation and Entrepreneurship, Sacred Heart University & University of Luxembourg
Bo-Erik Pers
vd Jernkontoret
Kristina Persson
grundare Global Utmaning
Djaffar Shalchi
filantrop och grundare av Human Act Foundation och initivtagare till Move Humanity
Hannah Stanton
verksamhetschef Thegoals.org
Jakob Trollbäck
grundare av Trollbäck + Company