I den enkät om företagsklimat som Svenskt Näringsliv gör öser företagarna i Markaryd beröm över sin kommun. För 20 år sedan, när mätningarna startade, var bilden helt annorlunda. Vad är det som ligger bakom den här förändringen?

Seniorprofessorerna Carin Holmquist och Leif Lindmark vid Handelshögskolan i Stockholm har på uppdrag av styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse analyserat Markaryds förändringsresa. I rapporten Möjligheternas Markaryd – Tillsammans gör vi varandra bättre! presenteras deras slutsatser om hur det varit möjligt för en liten kommun långt ifrån närmaste storstad att bygga ett positivt företagsklimat. De ser en utveckling som kretsar kring förändrade attityder och arbetssätt. Kommunens politiker och tjänstemän har utvecklat en entreprenörsanda – samtidigt som många företagare har tagit på sig roller som samhällsbyggare.

Markaryds framgångsrika företagsklimat handlar om kommunens arbete men också om ett brett entreprenöriellt nätverksbyggande. Detta seminarium vänder sig till samtliga kommuner i Sverige som önskar inspireras i det egna arbetet med att utveckla företagsklimatet och stärka näringslivet.

På seminariet diskuteras frågor om hur lokala krafter kan få till stånd ett gott företagsklimat, med grund i erfarenheter från Markaryd.

  • Vad kan andra kommuner lära?
  • Hur viktig är kommunledningens inställning till företagande?
  • Vad betyder samarbetet både inom den egna kommunen och med andra?
  • Har vägen till ett starkt företagarklimat några baksidor?

Kom och utbyt erfarenheter! Vi startar med ett mingel klockan 15:00-15:30.