Under 2017 minskade det svenska entreprenörskapet, 7,3 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Även tillväxtambitionerna, liksom innovationshöjden, har enligt entreprenörerna själva fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på en minskning i kvinnors entreprenörskap. Det framkom när Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH, presenterade årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, på Spårvagnshallarna i Stockholm.Pontus Braunerhjelm

– För en regering med ett feministiskt perspektiv och uttalade ambitioner om att främja entreprenörskap och innovation är årets GEM-rapport en dyster läsning, sa Pontus Braunerhjelm.

Nytt i årets GEM-rapport är att serieentreprenörskap uppmärksammas, dvs. tidigare erfarenhet av företagande. Detta visar sig ha en positiv effekt på nästan samtliga faktorer som analyseras i rapporten: kompetens, rädsla att misslyckas, öka antalet anställda m.m. Den bästa skolan för entreprenörskap tycks vara att prova eget företagande.

– Erfarenhet av entreprenörskap förädlar framtida entreprenöriella satsningar och förefaller leda till fler högpresterande entreprenörer, sa Braunerhjelm.Pontus Braunerhjelm

Därför lyfte han behovet av att våra politiker ser över insolvensregler, gör en rimlig beskattning av risk samt tar fram väl avvägda och utvärderade supportsystem för företagande. Han framhävde också regelhantering och politiska signaler:

– Om rekonstruktion görs enklare och billigare och konkurs inte innebär livslånga skulder, bidrar det till att fler tillväxtorienterade företag etableras. Det signalerar också hur samhället värderar risktagande och entreprenörskap, sa Braunerhjelm.

Entreprenörskapsvågen

I den efterföljande diskussionen lyftes förebilder. Idag finns det många kvinnor som varit entreprenörer och gjort en bra exit. Saeid Esmaeilzadeh, serieentreprenör och medgrundare Serendipity Group, tyckte att entreprenörskap ofta upplevs svårare än vad det är. Saeid Esmaeilzadeh

-Det talas om the american dream, att det där ska vara möjligt att förverkliga sin dröm. Men de bästa länderna att faktiskt genomföra sina drömmar i är de nordiska. Vi borde marknadsföra the swedish dream!

Jane Walerud, affärsängel, entreprenör och ledamot Innovationsrådet, kände inte riktigt igen sig i rapportresultaten eftersom de senaste 20 åren fört med sig en enorm skillnad med en ökad synlighet av hela start up-sektorn.   Jane Walerud

-Idag finns det många serieentreprenörer och affärsänglar, vi har sett en entreprenörskapsvåg. Men det är ändå inte självklart med finansiering, det måste bli en perfect match precis som på tinder.

Niklas Johansson, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, såg möjligheter i den pool av orealiserat entreprenörskap som finns bland befolkningen. Tar vi hand om dem på rätt sätt, frågade han sig retoriskt, och menade att det är mer aktuellt vad gäller kvinnors företagande.

Emil Källström, Nicklas Johansson, Jane Walerud

I panelen diskuterades hur det behövs en helt annan rörlighet när vi pratar gig- och delningsekonomi. Niklas Johansson uttryckte ett behov av att stimulera till flexibilitet och rörlighet, och anpassa systemen som är uppbyggda efter storföretagslogiken, t.ex. vad gäller tjänstepension.

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet, höll med och lyfte att de politiska regelverken och myndigheter behöver vara mer flexibla, fintech behöver t.ex. kunna bygga ihop system med såväl Bolagsverket och Skatteverket.

Emil Källström, Nicklas Johansson

Källström lyfte också sina favoritdata från GEM-undersökningen, med fokus på serieentreprenörer

-Om man en gång startat ett företag är det lättare att göra det igen. Och det påverkar även vänner, barn och personer i din närhet. Därför är jag positiv till företagande i välfärdssektorn.

Entreprenörskap – bästa skolan för att bli entreprenör

Därefter var det dags för Carin Holmquist, professor Stockholm School of Economics, att presentera kapitlet om kvinnors företagande. Hon menade att det inte hänt mycket mellan 1980 då 25 procent av de nya företagen startades av kvinnor till 30 procent idag.Carin Holmqvist

-Vi pratar om kvinnors företagande men vi pratar inte om mäns företagande. Det är en paradox att vi är i topp i jämställdhet men inte i andelar kvinnor som är företagare.

Carin Holmquist lyfte vikten av mångfacetterade förebilder och att kvinnor inte nödvändigtvis är mer intresserade av “kvinnliga” sätt att driva företag.

Ylva Skoogberg, projektledare Entreptrenörskapsforum och medförfattare till kapitlet, lyfte några policyfunktioner: Utbildningssystemet, eftersom entreprenörskap är bästa skolan för att bli entreprenör borde fler få möjligheten att prova. Vad gäller socialförsäkringssystemet, och med återkoppling till gig- och delningsekonomi, kan nya vägar till inkomst och finansiering leda till att systemet omvandlas.Ylva Skoogberg

Sara Wimmercranz, grundare Backing Minds, tyckte att vi borde prata mer om de grymma entreprenörerna istället för att prata kön. Hon lyfte också behovet av att prata mindre om öppningen till tunneln, dvs. om att starta bolag, och mer om de hinder som finns i tunneln, dvs. om riskkapital, fördomar och annat som behövs för att vi ska kunna växla upp våra bolag.

Sara Wimmercranz, Maria Mattson Mähl

Maria Mattson Mähl, vd Alpha CE, årets kvinnliga gasell 2018 och initativtagare till grundarnätverket 17, var inte förvånad av GEM-rapportens resultat men förbannad. Hon berättade om hur hon måste ta med en man till banken för att diskutera lån.

-Det handlar om att synas, synas, synas som entreprenörer. Vi måste vänja ögonen vid att det inte handlar om kvinnor som behöver bistånd utan entreprenörer med god avkastning.