Det råder makroekonomiska motvindar i Sverige, hur klarar sig det svenska entreprenörskapet?  Den nationella rapporten inom Global Entrepreneurship Monitor (GEM) lanseras 24 april och i årets rapport visas att det svenska nyföretagandet sedan 2000-talets början ökat stadigt, men också vad som egentligen döljer sig bakom siffrorna. Är det svenska nyföretagandet verkligen så robust som trenden ger sken av?

Under lanseringen tittar vi närmare på hur många entreprenörer som har företagande som heltids- respektive bisyssla, skillnader i mäns och kvinnors entreprenörskap och hur ambitioner och förväntningar vad gäller tillväxt och internationalisering ser ut, och mycket mer!

Andra frågor som diskuteras:

  • Hur får vi fler att vilja satsa på att bygga nya växande företag?
  • Upplever svenskar att de har de förmågor som krävs att starta företag, vilka hinder upplever de?
  • Hur kan politiken stärka företagandet?