I år fyller EU:s inre marknad 30 år samtidigt som industrin och ekonomin blir allt mer tjänsteintensiv. Dessutom blir tjänsterna allt mer globaliserade och dataintensiva, särskilt med AI.

Detta skapar nya möjligheter men också nya utmaningar för EU:s inre marknad och relationen till omvärlden, särskilt i en tid som präglas av ökad protektionism och minskat intresse för frihandel. Vad krävs för att den inre marknaden ska hålla i 30 år till?

Den 23 maj lanserar Entreprenörskapsforum två rapporter med fokus på den pågående strukturomvandlingen: Bland moln och plattformar – en kartläggning av hur datadrivna tjänster förändrar ekonomin,  författad av Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och lektor Lunds universitet och De kunskapsintensiva leverantörernas ekonomiska betydelse i svenskt näringsliv – en nationell och regional analys författad av Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum och Emma Lappi, ekonomie doktor Copenhagen Business School.

Välkommen till presentation och förmiddagsmingel med utsikt.