Satsningarna i Kina på forskning, avancerad tillverkning och digital infrastruktur går i snabb takt och utmanar både stora och små nationer. Teknisk utveckling ses som nyckeln till både politiskt och ekonomiskt inflytande. Kinas snabba ekonomiska tillväxt betraktas därför delvis med förundran och delvis med rädsla. På 80-talet fanns en liknande utbredd oro för att små öppna ekonomier inte skulle hänga med i den dåvarande teknologiska kapprustningen och begreppet ”small-country squeeze” myntades för att beskriva detta. Finns det ånyo en risk för en small country squeeze framöver?

Den 30 september presenterar Entreprenörskapsforum en rapport om Kinas teknikpolitiska satsningar författad av Christer Ljungwall, docent Handelshögskolan i Göteborg och tidigare Sveriges tekniskt-vetenskapliga råd i Peking.

Bland annat diskuteras:

– Vad är Kinas styrkor och svagheter i strategiskt viktiga industriella och vetenskapliga områden?

– Vad är Kinas förmåga att bli självförsörjande i vissa avancerade komponenter som importeras från väst idag?

– Hur kommer Kinas satsningar att påverka små öppna ekonomier som den svenska?

 

Medverkande:

Mats Harborn, vd Scania China Group

Björn Jerdén, filosofie doktor och chef Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK), Utrikespolitiska Institutet

Christer Ljungwall, docent Handelshögskolan i Göteborg och tidigare Sveriges tekniskt-vetenskapliga råd i Peking

Arne Norlander, teknologie doktor, chief scientific officer, Sectyne AB

Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator)