De senaste årtiondena har handel med varor och tjänster ökat kraftigt. Den internationella ordning som har uppstått har gynnat inte minst små öppna länder inom OECD. Mycket tyder dock på att världen är på väg att lämna ett frihandels- och marknadsvänligt tillstånd mot en spelplan som drivs av kampen om teknologiskt ledarskap snarare än öppenhet och globala flöden av handel med teknik, innovation, varor och tjänster.

Den 17 maj presenterar Mikael Wigell, forskningsdirektör Finska Utrikespolitiska Institutet, en studie om riskerna och möjligheterna med geoekonomins frammarsch för EU och ett av dess medlemsländer – Finland.

I det efterföljande panelsamtalet diskuteras bland annat:

  • Vilka lärdomar kan Sverige dra av analysen av Finland?
  • Hur har riskbilden för europeiska företag, särskilt finska och svenska, förändrats?
  • Vilka potentiella styrinstrument kan användas för att hantera geoekonomiska risker?

Medverkande:

Björn Fägersten
seniorforskare och chef UI:s Europaprogram, Utrikespolitiska Institutet
Annika Lundius
styrelseproffs
Mikael Wigell
forskningsdirektör Finska Utrikespolitiska Institutet
Enrico Deiaco
forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator)


Ta del av rapporten Europe Facing Geoeconomics: Assessing Finland’s and the EU’s Risks and Options in the Technological Rivalry:    https://www.fiia.fi/sv/publikation/europe-facing-geoeconomics