Historiskt har handel och globalisering förknippats med fred, tillväxt och välståndsskapande. Politik för frihandel och öppenhet i kombination med internets utbredning och digitalisering krympte avståndet mellan länder och sänkte trösklarna för ekonomisk integration. Men med ökad sammankoppling följer nya konfliktytor. De kopplingar som för oss närmare varandra används även för kriminell verksamhet, för cyberangrepp eller som maktmedel i geopolitiska dragkamper. Det senaste årtiondet har spänningen mellan ekonomisk integration och politisk suveränitet väckt nytt intresse för nationalistiska och protektionistiska idéer samt viljan att reglera digitala marknader, men är fragmentering och desintegration verkligen det enda svaret?

  • Hur förändras det geopolitiska landskapet av en grön och digital omställning?
  • Kommer internet att brytas upp i nationella splinternets?
  • Vem styr över de tekniska standarder som formar utvecklingen?
  • Vad händer med ett digitalt sammankopplat näringsliv i en protektionistisk ekonomi?
  • Hur påverkar digitaliseringen spänningen mellan stad och land?

Antologin lanseras den 15 december!

 

Medverkande författare i årets Swedish Economic Forum-antologi:

Rethinking boundaries and revisiting borders – Conditions for innovation, entrepreneurship and economic integration in an interconnected world

Enrico Deiaco Swedish Entrepreneurship Forum (editor) Joakim Wernberg, Swedish Entrepreneurship Forum (editor)

Richard Allan, House of Lords, UK – Gearing up for the Splinternet

Maryann Feldman, University of North Carolina

Thijs Van de Graaf, Ghent University – The Geoeconomics of Renewables: Implications for Innovation and Entrepreneurship

Tim Rühlig, German Council on Foreign Relations – Technical Standardization and Innovation in a Geopolitical Landscape

Jacquelyn Schneider, Hoover Institution – Digital Dependencies, Pandemics, and the Capability-Vulnerability Paradox