De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Behovet av att hitta och säkra tillräcklig finansiering är dock en ständigt närvarande fråga för de flesta aktörer inom kulturområdet. Under konferensen får vi möta både svenska och europeiska representanter från kultursektorn som presenterar spännande och privata kultursatsningar. Vi får även träffa forskare och filantroper. Och vi bjuder dessutom in politiker för att gemensamt diskutera vikten av filantropiska initiativ som komplement till offentliga.

Exempel på frågor som kommer att diskuteras på SPS 2019:

– Hur bidrar filantropi till kulturutveckling?
– Vad spelar kulturen för roll för tillväxt och välfärd?
– Hur ser politiken på privata kontra offentliga kultursatsningar?
– Hur ser det ut i andra europeiska länder?

PRELIMINÄRT PROGRAM SWEDISH PHILANTHROPY SUMMIT 2019:

13.00 Inledning

Pontus Braunerhjelm, professor, KTH och BTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum
Annika Levin, kulturkonsult och styrgruppsmedlem i Filantropiskt forum

Dagens moderatorer:
Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörns högskola
Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum

13.05 Kulturens roll för främjandet av tillväxt och välfärd

Michael Fritsch, professor Friedrich Schiller Jena Universitet
(Passet genomförs på engelska)

13.25 Finansiering av kultur

Renée Steenbergen, PhD Researcher Advisor Arts Philanthropy, Amsterdam
(Passet genomförs på engelska)

13.45 Diskussion och publikfrågor

Michael Fritsch, Renée Steenbergen och Pontus Braunerhjelm
(Passet genomförs på engelska)

14.00 Det offentligas roll för kulturutveckling

Staffan Forssell, GD Kulturrådet
Linda Kowalski Nordfors, konstnär, entreprenör och affärsutvecklare. Företräder Folk & Kultur
Staffan Scheja, Pro-rektor Kungliga Musikhögskolan
Lawen Redar, ledamot i Kulturutskottet (S)
Christer Nylander, ordförande i Kulturutskottet (L)
(Passet genomförs på svenska)

14.45 Kaffe

15.15 Best Practice – filantropiska kultursatsningar

Edilia Gänz, vd Fedora
Nina Beckmann, vd Grafikens hus
Lina Sjöquist, generalsekreterare Robert Weil Family Foundation
(Passet genomförs på både svenska och engelska)

16.05 Paneldiskussion

Engelsk panel:
Edilia Gänz, Renée Steenbergen och Michael Fritsch

Svensk panel:
Nina Beckmann, Lina Sjöquist och Staffan Forssell

16.30 Avslutning

MEDVERKANDE SWEDISH PHILANTHROPY SUMMIT 2019:

Nina Beckmann
vd Grafikens hus
Pontus Braunerhjelm
forskningsledare Entreprenörskapsforum samt professor KTH och BTH
Michael Fritsch
professor Friedrich Schiller Jena Universitet
Staffan Forssell
generaldirektör Kulturrådet
Edilia Gänz
vd Fedora
Linda Kowalski Nordfors
konstnär, entreprenör och affärsutvecklare. Företräder Folk & Kultur
Annika Levin
kulturkonsult och styrgruppsmedlem i Filantropiskt forum
Pernilla Norlin
vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (moderator)
Christer Nylander
ordförande Kulturutskottet (L)
Johanna Palmberg
forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörns högskola (moderator)
Lawen Redar
kulturpolitisk talesperson (S)
Staffan Scheja
professor och prorektor Kungliga Musikhögskolan
Lina Sjöquist
generalsekreterare Robert Weil Family Foundation
Renée Steenbergen
senior research fellow Arts Philanthropy & Donor Behaviour vid Utrecht University