De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Behovet av att hitta och säkra tillräcklig finansiering är dock en ständigt närvarande fråga för de flesta aktörer inom kulturområdet. Under konferensen får vi möta både svenska och europeiska representanter från kultursektorn som presenterar spännande och privata kultursatsningar. Vi får även träffa forskare och filantroper. Och vi bjuder dessutom in politiker för att gemensamt diskutera vikten av filantropiska initiativ som komplement till offentliga.

Exempel på frågor som kommer att diskuteras på SPS 2019:

– Hur bidrar filantropi till kulturutveckling?
– Vad spelar kulturen för roll för tillväxt och välfärd?
– Hur ser politiken på privata kontra offentliga kultursatsningar?
– Hur ser det ut i andra europeiska länder?