Hur kan filantroper, näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor samarbeta för att uppnå målen i Agenda 2030? Vid årets Swedish Philanthropy Summit diskuteras utvecklingen av nya finansieringsstrukturer och samarbeten för att möta samhällsutmaningar och hur vi kan stärka de krafter som tar ansvar när samhällskriser inträffar.

Under konferensen lyfts frågor om effekter av bistånd, hur biståndet finansieras samt hur olika hjälpinsatser mäts och utvärderas.

Medverkar gör representanter för offentlig och privat sektor, civilsamhället och akademin liksom filantroper och sociala entreprenörer. Varmt välkommen!


Program:

Registrering från 12.45

13.15 Välkommen
Johanna Palmberg, moderator för dagen

13.20 Dagens svenska biståndspolitik
Helen Eduards, utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

13.50 Hur arbetar privata och offentliga aktörer med finansiering och samhällsförändring?
Marie Ottosson, överdirektör SIDA
Johanna Zenk Palmborg, chef för stiftelser och filantropi SEB
Rustam Nabiev, medgrundare och VD Shifo Foundation

14.25 The catalytic effect of philanthropy (Obs! på engelska)
Morten Nyegaard, Interim Head of Nordics at Bill & Melinda Gates Foundation/Partner at Dalberg

14.40 Kaffe och mingel

15.15 Vad är ett effektivt bistånd, hur mäts det och hur samarbetar vi för ökad finansiering?
Anders Olofsgård, vice vd SITE och docent HHS
Torbjörn Becker, chef Östekonomiska institutet vid HHS och ordförande EBAs expertgrupp
Caroline S Cederlöf, grundare Social Initiative
Maya Jakobsson, chef Program & Partnerskap, Operation Smile Sweden
Marie Ottosson, överdirektör SIDA

16.15 Avslut