Från 1970-talet fram till millennieskiftet ökade den ekonomiska friheten i Sverige kraftigt, och ökningstakten var snabbare än i jämförbara länder. Sveriges reformförmåga imponerade på politiska journalister och dokumenterades även vetenskapligt. På flera områden faller numera den ekonomiska friheten i Sverige, även jämfört med andra länder.

Välkommen på lansering 4 april av rapporten Vad hände med Sveriges reformförmåga?. Där författarna konstaterar att flera förutsättningar för reformförmågan har försämrats under senare år och diskuterar tänkbara förklaringar till detta.

Under seminariet diskuteras:

  • Straffas reformvänliga regeringar av väljarna?
  • Påverkar avsaknaden av tydliga riksdagsmajoriteter reformförmågan?
  • Saknar politiker tillräcklig erfarenhet för att genomdriva reformer?

Rapporten är författad av Andreas Bergh, docent Lunds universitet samt IFN, och Gissur Ó Erlingsson, professor Linköpings universitet.