God entreprenöriell jul och fem nya datum inför 2017

jultoppGod entreprenöriell jul och fem nya datum inför 2017

Trots insikten om entreprenörskapets betydelse och entreprenörens centrala roll för ekonomisk tillväxt och välstånd behöver kunskapen nötas in. Under 2016 har Entreprenörskapsforum bidragit till detta genom att leverera intresseväckande forskningsrapporter och bjuda in till aktuella seminarier med diskussionslystna paneler. Allt för att du ska få bättre kunskap inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt.

2016 var följande aktiviteter särskilt värda att uppmärksamma. Notera att 2017 års datum redan finns att markera i kalendern!

Panel 1
På årets Swedish Philanthropy Summit den 14 mars konstaterades att en mer professionaliserad filantropi bidrar till att lösa samhällsutmaningar. Bland annat talades det om venture philanthropy, samhällsentreprenörskap och impact-investing. Medverkade gjorde bland andra Lisa Hehenberger, PhD och forsknings- och policychef på EVPA, Una Osili, professor och forskningschef Indiana University, Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, Nina Hoas, chef filantropisk rådgivning på UBS Wealth Management, Erik Ullenhag, då Finansutskottet och gruppledare (L) och Khashayar Farmanbar, oppositionsråd (S) i Nacka kommun. 2017 hålls Swedish Philanthropy Summit den 24 mars.

webbild_SESdok2016
Den 7-8 april arrangerades Swedish Entrepreneurship Summit. På agendan stod bl a växande företag, produktivitet, Life Science och hållbarhet. Här har Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, Pia Kinhult, rådgivare European Spallation Source, Pontus de Laval, teknikchef SAAB, och Martin Andersson, professor BTH och Lunds universitet, talat om de stora teknikföretagens betydelse för Sverige. 2017 hålls Swedish Entrepreneurship Summit den 15 februari.

Utdelning Global Award
Den 10 maj delades 2016 års Global Award for Entrepreneurship Research ut till professor Philippe Aghion, professor Collège de France på Grand Hotell. På bilden Christer Villard, ordf Stockholm Köpmansklubb, prisets donator, Charlie Karlsson, ordförande i priskommittén, jag själv och pristagaren. Årets pristagare är en av världens mest inflytelserika forskare och har i sin forskning visat hur makroekonomin fungerar genom att analysera hur enskilda entreprenörer agerar och påverkar samhället. 2017 hålls prisutdelningen den 15 maj.

GEM Panel 2
Den 7 juni lanserades årets nationella GEM-rapport och i år var bland andra Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP) och Annie Lööf, partiledare (C), kommentatorer vid rapportpresentationen. GEM är en entreprenörskapsbarometer som mäter attityd, ambition och aktivitet kopplat till entreprenörskap i drygt 60 länder runt om i världen. 2014 föll entreprenörskapet kraftigt i Sverige efter en längre tids uppgång. 2015 återtas en del av tappet. 2017 års GEM-rapport lanseras den 8 juni.

forfattare-sef
Lanseringen av den åttonde upplagan av Swedish Economic Forum Report hölls den 24 november. Temat för årets antologi var immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap. Rapportförfattarna analyserade vad som kan göras för att förbättra den ekonomiska integrationen av immigranter och fann fyra sätt att nå målet. Bland annat drogs slutsatsen att en alltmer heterogen arbetsmarknad ger behov av att reformera lönebildningen så att större lönespridning tillåts. 2017 års SEF-lansering sker den 23 november.

Vi ser fram emot att ses på intresseväckande och forskningsspridande aktiviteter 2017!

• 15 februari – Swedish Entrepreneurship Summit

• 24 mars – Swedish Philanthropy Summit

• 15 maj – Global Award for Entrepreneurship Research

• 8 juni – Global Entrepreneurship Monitor GEM

• 23 november – Swedish Economic Forum

Med detta vill jag önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Bästa julhälsningar

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS