Forskning

Entreprenörskapsforums forskning präglas av policyrelevanta frågeställningar samt oberoende, objektivitet och kvalitet. Forskningssatsningarna syftar till att dels initiera, bedriva och stödja forskning på områden som ännu inte etablerats i Sverige.

Forskningen ska ge landets beslutsfattare förutsättningar att fatta välgrundade beslut baserade på aktuell forskning. Med den ambitionen ska Entreprenörskapsforums forskning vara policyrelevant och diskutera tänkbara ekonomisk-politiska förslag, reformer och strategier.