Forskning


SWEDISH ECONOMIC FORUM

Entreprenörskapsforum presenterar en årligen återkommande forskningspublikation, Swedish Economic Forum Report, i anslutning till konferensen Swedish Economic Forum. Rapporten ska utifrån kvalificerad forskning ta upp högaktuella och policyrelevanta frågor.

Läs mer

Ansvarig forskare:
Johan Eklund, vd och professor
Forskningsfinansiär:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Tillväxtverket

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

Entreprenörskapsforum ansvarar för den svenska delen Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ett världsomspännande forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder.

Läs mer

Ansvarig forskare:
Pontus Braunerhjelm, professor
Forskningsfinansiär:
Vinnova och Svenskt Näringsliv
GLOBALA MEGATRENDER, STRUKTUROMVANDLING OCH EKONOMISK POLITIK
Hur kan entreprenörskap säkerställa framtida sysselsättning, produktivitet och ekonomisk tillväxt?

Ansvarig forskare:
Joakim Wernberg, forskningsledare, Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor samt Johan Eklund, vd och professor 
Forskningsfinansiär:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
FAMILJEFÖRETAG, ENTREPRENÖRSKAP OCH EKONOMISK UTVECKLING
I projektet studeras olika aspekter av bolagsstyrning såsom ägarstruktur, styrelse och företagsledning med ett särskilt fokus på familjen som ägare.

Ansvarig forskare:
Johanna Palmberg, docent
Forskningsfinansiärer:
COMBAT CLIMATE CHANGE
Projektet syftar till att analysera vad som krävs för att skapa globala förutsättningar för att kraftigt förstärka och förbättra möjligheterna för innovation och företagande för en hållbar framtida utveckling.

Ansvarig forskare:
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH
Forskningsfinansiär:
Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse
CORPORATE GOVERNANCE AND INVESTMENT
Såväl i Sverige som i hela EU ägnas idag en betydande uppmärksamhet åt den relativt tröga ekonomiska tillväxten, produktivitetsnedgångar och förlorandet av marknadsandelar. En förklaring kan vara kvaliteten på de beslut som företagsledningarna fattar.

Ansvarig forskare:
Johan Eklund, vd och professor
Forskningsfinansiär: Erasmus och 2016 Jean
Monnet Activities
ENTREPRENÖRSKAP PÅ LANDSBYGDEN
Projektet handlar om förutsättningar och drivkrafter för framväxt och tillväxt av nya branscher och verksamheter som byggs upp kring ”gamla resurser” som skog, fiske och jordbruk, på landsbygden.

Ansvariga forskare:
Martin Andersson, professor BTH och
Johan Eklund, vd och professor
Forskningsfinansiär:
Familjen Kamprads Stiftelse
INNOVATION UTAN ENTREPRENÖRER
I detta projekt studeras entreprenörens roll i innovationskedjan, vilket traditionellt är något som har underskattats i ekonomisk teoribildning.

Ansvarig forskare:
Johan P Larsson, ekon dr
Forskningsfinansiär:
Rune Andersson, Mellby Gård
Philanthrophy: Innovations, Entrepreneurship, Economic Development, and Societal Values 

Ett forskningsprojekt inom ramen för Filantropiskt forum.

Läs mer

Ansvarig forskare:
Johanna Palmberg, docent
Forskningsfinansiär:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Följ oss på: