Källtips: forskning

På denna sida kommer Entreprenörskapsforum att presentera aktuella källtips för dig som är intresserad av forskning om entreprenörskaps-, innovations-, och småföretagarfrågor. Bland annat kommer de främsta tidskrifterna, artiklarna och böckerna att lyftas fram.

Entrepreneurship Theory and Practise
United States Association for Small Business and Entrepreneurships officiella tidsskrift med en stor mängd artiklar tillgängliga online.

CESIS
CESIS (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies) is a research centre with the mission to organise and carry out studies of innovation systems. CESIS publicerar working papers inom området.