Entreprenörskapsforum expanderar

Entreprenörskapsforum anställer tre nya forskningsledare.

Maria Adenfelt är docent i företagsekonomi från Uppsala universitet och kommer närmast från en tjänst som seniorforskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Maria Adenfelts forskning rör ledning och organisering av multionationella företag, där hennes specialistområden utgörs av lärande och kunskapsöverföring, projektledning och entreprenörskap inom företag. Maria Adenfelt har även varit verksam som gästforskare vid Stanford University och som managementkonsult.

Johan Eklund är doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och kommer närmast från Ratio. Till Johan Eklunds forskningsintressen hör bl.a. frågor som rör corporate governance och finans, investeringsteori och investeringsbeteende, rättsekonomi samt industriell ekonomi och dynamik. Johan Eklund har även varit gästforskare vid bland annat George Mason University. Han kommer framförallt arbeta inom det fyraåriga forskningsprogrammet, Entreprenörskap, regleringar och dynamiska marknader – Samhällsekonomiska effekter av regleringar med fokus på entreprenörskap, innovationer, offentlig sektor och välstånd, finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Johanna Palmberg är doktor i nationalekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping och kommer närmast från Ratio. Johanna Palmbergs forskningsintressen omfattar bl.a. frågor som rör familjeföretag, bolagsstyrning, kapitalallokering, innovation och ekonomisk tillväxt. Johanna Palmberg  har varit gästforskare vid Wien Universitet, George Mason University, USA, och Jiao Tong Universitet, Shanghai. 

Vd för Entreprenörskapsforum är Pontus Braunerhjelm, professor vid KTH. Styrelseordförande för Entreprenörskapsforum är Melker Schörling, grundare av och styrelseordförande i Melker Schörling AB.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Stuart Hamilton, vice vd
Tel: 070-722 32 81
ulrika.stuart@entreprenorskapsforum.se