Lansering av Näringspolitiskt forum

Välkommen till lanseringen av Näringspolitiskt forum – Entreprenörskapsforums nya mötesplats med fokus på förutsättningar för det svenska näringslivets utveckling och för svensk ekonomis långsiktigt uthålliga tillväxt.

Den 2 december bjuder Entreprenörskapsforum in till ett frukostseminarium där vi lanserar Näringspolitiskt forum och presenterar den första rapporten: ”Vad är entreprenöriella universitet och best practice?”, författad av professor Lars Bengtsson, Blekinge Tekniska Högskola.

Rapporten tar upp universitetens och högskolornas roll som innovationsmotorer. Bl.a. undersöks vad ett entreprenöriellt universitet egentligen är och goda exempel lyfts fram. Rapporten behandlar också vad olika pedagogiska inriktningar betyder och vilka samverkansstrukturer mellan universitet och högskolor och näringslivet som förefaller fungera bäst med avseende på innovationer.

En introduktion till Näringspolitiskt forum ges av styrgruppens ordförande Per Adolfsson, vd Microsoft Sverige. Professor Lars Bengtsson presenterar sin rapport och rapporten kommenteras av Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen. Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, modererar diskussionen.

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2
Tid: 2 december 09.00 – 11.00. Frukost serveras från 08.30

För anmälan, frågor och ytterligare information kontakta:
Pernilla Heed, projektledare
Telefon:070 – 372 74 76
pernilla.heed@entreprenorskapsforum.se