Pressrum

Publiceringsdatum: 2019-06-18

Ny rapport: Människa och maskin – så påverkar AI framtida arbete och kompetensbehov


Publiceringsdatum: 2019-06-13

Global entreprenörskapsrapport: katastrof för kvinnors entreprenörskap och stark gigekonomi

2018 minskade återigen det svenska entreprenörskapet, 6,8 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Hela minskningen i svenskt entreprenörskap beror uteslutande på en nedgång i kvinnors entreprenörskap, från ca 6 till 4 procent. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.


Publiceringsdatum: 2019-05-08

Ny rapport: Ett företagsamt Sverige? Gotland i topp och Värmland i botten i entreprenörskap

Entreprenörskap och innovation är livsnerven i en kunskapsbaserad marknadsekonomi som den svenska. I en ny studie från Entreprenörskapsforum framkommer att det är markanta skillnader i entreprenörskapet mellan länen. Gotland innehar toppnoteringen, där är knappt elva procent av den vuxna befolkningen entreprenörer, dvs. äger och driver ett nytt företag. Värmland, Dalarna och Södermanland ligger i botten, endast fem procent ägnar sig åt entreprenörskap.


Publiceringsdatum: 2019-03-26

Ny rapport: Äldre kan skapa fler företag

Det är de äldre som till stor del bär upp Sveriges företagssektor. Trots det möts de ofta av negativa attityder och diskrimineras på arbetsmarknaden. Istället bör äldre ses som en resurs och äldres företagande bör främjas mer aktivt. En ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum visar att nästan hälften av de som äger och driver företag är äldre än 55 år och den åldersgrupp med högst andelar företagare är 66–70-åringar. Dessutom är äldre företagare mer riskvilliga och, bland de som faktiskt startar företag, mer optimistiska än sina yngre företagarkollegor.


Publiceringsdatum: 2019-03-15

Forskning om konkurrens och entreprenöriellt lärande belönas med 100 000 euro

      Global Award for Entrepreneurship Research 2019 tilldelas Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi vid New York University. Jovanovic får priset för sin banbrytande forskning om konkurrensdynamik mellan nya och etablerade företag, entreprenöriellt lärande och urvalsprocesser. Global Award är den världsledande utmärkelsen inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro.


Publiceringsdatum: 2019-01-18

Årets studentföretagare 2019 tar uråldrig odlingsteknik in i framtiden

Hamza Qadoumi, student KTH och grundare av Ecobloom är Årets studentföretagare 2019. Han har specialiserat sig inom urban odling och skapat en interaktiv och självförsörjande ekofarm som ska få människor att bli kunnigare, odla smartare och äta mer hållbart. Förstapriset var 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen 10–12 april i Macao, Kina.


Publiceringsdatum: 2018-11-28

Ny rapport: Positiva sysselsättningseffekter öppnar för ny LAS-reform

Anställningsskyddet i Sverige utformades för mer än 40 år sedan under en tid då den svenska arbetsmarknaden var väsentligt annorlunda än vad den är idag. År 2001 infördes en reform som innebar att företag med mindre än elva anställda fick möjlighet att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum analyseras sysselsättnings-effekterna av tvåundantaget. Resultaten visar att reformen skapade cirka 4 200 jobb per år i företag med 5–9 anställda samt förbättrade möjligheterna till anställning för yngre arbetstagare födda i Sverige.


Publiceringsdatum: 2018-11-22

Ny rapport: Experimentell policy för effektivare politik - Starta med en översyn av den svenska näringspolitiken!

Samhällsutmaningar i form av klimathot, demografiska förändringar, snabb teknisk utveckling och växande komplexitet i näringsliv och samhälle behöver mötas. Men hur? Förmågan att navigera i en föränderlig värld utgör en kritisk faktor för ett land som vill fortsätta att upprätthålla ett högt välstånd. I Swedish Economic Forum Report 2018 från Entreprenörskapsforum lyfts vikten av att snabbare lära sig vilken politik och vilka policyåtgärder som fungerar i praktiken och ger faktiska resultat. Rekommendationen är att använda experimentell och evidensbaserad policy och att starta med en översyn av den svenska näringspolitiken.


Publiceringsdatum: 2018-11-13

NY PUBLIKATION: Sverige presterar 250 miljarder under sin ekonomiska potential

Den svenska ekonomiska utvecklingen är långtifrån så stark som de senaste BNP-siffrorna ger sken av. Faktum är att Sverige har fallit tillbaka i den s.k. välståndsligan och produktivitetsutvecklingen är historiskt låg. Dessutom har ineffektiviteter och svagheter i svensk ekonomi dolts av en global högkonjunktur och expansiv penningpolitik. I en ny policysammanfattning belyser Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH, att Sverige presterar under sin ekonomiska potential och att det har negativa välståndseffekter.


Publiceringsdatum: 2018-10-26

Ny publikation: Så genomför ditt företag en lyckad digitalisering!

Svensk industri går in i den fjärde industriella revolutionen som förväntas omvandla företag och industriella ekosystem från grunden. Det industriella internet of things, big data och artificiell intelligens möjliggör digital affärsinnovation och nya sätt att skapa värden där tjänster och ökat kundfokus är centralt. I en ny policysammanfattning lyfter David R Sjödin, docent och biträdande professor LTU samt vinnare av Entreprenörskapsforums unga forskarpris 2018, sex lärdomar och tre fallgropar för företag som vill dra nytta av digitaliseringen.


Publiceringsdatum: 2018-10-16

Ny publikation: Born Globals - Ovanlig och riskfylld strategi

Det ställs höga förväntningar på born globals – nyetablerade företag som väljer att exportera till ett stort antal marknader redan från start – och deras betydelse för svensk ekonomi. I en ny policysammanfattning visar Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin att born globals är ett ovanligt fenomen. Born globals har dessutom sämre produktivitetstillväxt än motsvarande bolag med försiktigare internationaliseringsstrategi och en svag vinstutveckling.


Publiceringsdatum: 2018-10-12

Festskrift för Braunerhjelm: entreprenören motorn för ekonomisk tillväxt

I tolv kapitel hyllas Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH, i en festskrift som publiceras i anslutning till hans 65-årsdag. Bland bidragen märks Lars Leijonborg med Globaliseringsrådet tio år senare, Gunnar Eliasson med Från anställd mot lön till entreprenör på jobbet och Karolina Ekholm med Pontus och forskning om multinationella företag.


Publiceringsdatum: 2018-09-06

Ny rapport: Öka Sveriges attraktionskraft som studiedestination för att möta kompetensbristen i näringslivet

Internationella studenter kan vara en viktig komponent i lösningen av den kompetensbrist som svenska företag upplever. Dessutom behövs fler internationella studenter för att stärka lärosätenas utbildning och forskning. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum framhäver författarna att Sveriges konkurrenskraft kan stärkas om fler kvalificerade utländska studenter, från länder utanför EES och Schweiz, attraherades till svenska lärosäten, allra helst i samverkan med näringslivet. T.ex. kan stipendiefonder där enskilda företag och lärosäten samverkar vara en väg framåt.


Publiceringsdatum: 2018-06-29

Pressinbjudan: Bevaka entreprenörskap i Almedalen!

Är du intresserad av scale-up, skatter, plattformsekonomi, internationalisering av högskolor och den svenska kunskapssynen? I år arrangerar Entreprenörskapsforum fem seminarier på dessa teman under Almedalsveckan, alla på förmiddagen måndagen den 2 juli. Varmt välkommen till oss på Campus Gotland Uppsala universitet, E-huset, sal E31 och E35.


Publiceringsdatum: 2018-06-14

Global entreprenörskapsrapport: 2017 ett svagt år för svenskt entreprenörskap

Under 2017 minskade det svenska entreprenörskapet, 7,3 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Även tillväxtambitionerna, liksom innovationshöjden, har enligt entreprenörerna själva fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på en minskning i kvinnors entreprenörskap. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.


Publiceringsdatum: 2018-06-11

GEM-lansering: Entreprenörskapet i Sverige 2018 - Serieentreprenörskap, kvinnors företagande och regionalt entreprenörskap

Årets nationella GEM-rapport lanseras torsdagen den 14 juni och ger status på hur svenskt entreprenörskap står sig i en internationell utblick. Dessutom får vi veta mer om serieentreprenörskap, kvinnors företagande och regionala förutsättningar för entreprenöriell aktivitet. Kommenterar gör bland andra Saeid Esmaeilzadeh, Emil Källström, Jane Walerud och Sara Wimmercranz. Anmäl dig nu!


Publiceringsdatum: 2018-05-29

Pressinbjudan: Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Att studera på högskolan ska öppna dörrar både till nya kunskapsvärldar och till arbetsmarknaden. Men är det fallet idag? Och är det bara i unga år man ska göra en utbildningsresa? Välkommen till ett lunchseminarium där Entreprenörskapsforum och TCO bjuder in till diskussion om livslångt lärande och behovet av att utbildning och kunskapsutveckling sker i takt med teknikutvecklingen.


Publiceringsdatum: 2018-05-08

Prisföreläsning Global Award for Entrepreneurship Research 2018 den 14 maj

Välkommen till prisföreläsning med Olav Sorenson, professor Yale School of Management och årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research. Sorenson får priset 2018 för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. 


Publiceringsdatum: 2018-05-03

Pressinbjudan: Går Sverige som en nyproducerad Tesla? Så står det till med svensk konkurrenskraft!


Publiceringsdatum: 2018-04-20

OECD: Filantropi kan lösa flera av FNs utvecklingsmål

för FNs 2030-agenda som betonar den privata filantropins betydelse när det gäller att nå de hållbara utvecklingsmålen (SDG:erna). Karen Wilson, Social Impact Investment OECD, visar på Entreprenörskapsforums konferens Swedish Philanthropy Summit 2018 att filantropi och privata satsningar kommer att vara avgörande för att nå FN:s utvecklingsmål.


Publiceringsdatum: 2018-04-18

Global bronsplats för årets svenska studentföretagare!

Max M. Mohammadi, student KTH och grundare av Hippogriff är Årets studentföretagare 2018. Han har utvecklat Heartstrings, en teknologi för att tidigt diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar med hjälp av artificiell intelligens. Förstapriset i Årets studentföretagare var 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen 14-17 april i Toronto, Kanada. Bronsplatsen i GSEA-finalen gav $5 000.


Publiceringsdatum: 2018-04-16

Pressinbjudan: Swedish Philanthropy Summit - Innebär filantropi nya vägar att finansiera välfärden?

Innebär filantropi nya vägar att finansiera välfärden? Vad betyder trenden att filantroper skapar investeringsfonder för att stödja samhällsentreprenörer? På Swedish Philanthropy Summit 2018 den 20 april medverkar forskare, politiker och filantroper för att diskutera utvecklingen av filantropi i Sverige och Europa samt ge exempel på alternativa former för finansiering, t ex sociala investeringsfonder och Venture Philanthropy.


Publiceringsdatum: 2018-03-16

PRESSMEDDELANDE: Unga forskarpriset 2018 lyfter tjänstefiering av industrin

Hur sker industriföretags omställning från produkt till tjänsteleverans? Det vet David R Sjödin, ekon dr vid Luleå tekniska universitet, LTU, som tilldelas årets Unga forskarpris av Entreprenörskapsforum. Sjödin beskrivs som en mycket produktiv forskare med tydlig profil inriktad på entreprenörskap inom etablerade företag. Priset på 150 000 kronor utdelas vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm den 14 maj.


Publiceringsdatum: 2018-03-15

Pressmeddelande: Forskning om sociala nätverk och entreprenörskap belönas med 100 000 euro

Global Award for Entrepreneurship Research 2018 tilldelas Olav Sorenson, professor på Yale School of Management. Sorenson får priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.


Publiceringsdatum: 2018-03-15

Research on Social Networks and Entrepreneurship Rewarded with €100,000

The 2018 Global Award for Entrepreneurship Research goes to Olav Sorenson, Professor Yale School of Management. Sorenson is awarded for showing how entrepreneurial activity and innovation are strongly embedded in socially and spatially bounded relationships. The Global Award is the foremost international award in entrepreneurship research with a prize sum of € 100,000.


Publiceringsdatum: 2018-03-13

Pressmeddelande: Ny rapport: Effektiva städer – ett nationellt intresse

Det är städerna som drivit de senaste decenniernas tillväxt, effektiva städer är därmed ett nationellt intresse. Städer driver utvecklingen inom hela regioner och kan även förbättra utsikterna för landsbygdens utveckling. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum framhäver författarna att en politik som sätter individen i första rummet och inriktas på generella ramvillkor, utbildning och en fungerande infrastruktur, som ger tillgång till städer, bidrar till att stärka svensk konkurrenskraft.


Publiceringsdatum: 2018-02-21

Ny rapport: Stärk svenska lärosäten genom att klargöra vad som gäller för forskningsfinansiering och samverkan

Sveriges konkurrenskraft bygger på att svenska lärosäten kan leverera kompetent arbetskraft och bedriva forskning som håller hög nivå och i vissa fall är världsledande. Forskningsprojekt löper ofta över ett stort antal år och förutsätter långsiktigt uthållig finansiering. Men regelverken kring privat finansiering öppnar för olika tolkningsmöjligheter. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, författad av Peter Melz, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen Stockholms universitet, görs en genomgång av donationsförordningens regler om motprestation och anslagsfinansiering samt presenteras förslag på hur regelverken kan förtydligas och tillämpningen bli mer likformig.


Publiceringsdatum: 2018-01-31

Global entreprenörskapsrapport: Goda möjligheter att driva företag – Sverige i världstoppen

Entreprenörer i länder på lägre utvecklingsstadier (faktor- och effektivitetsdrivna länder) upplever sig ha bättre förmåga att driva företag än entreprenörer i innovationsdrivna länder, 53 respektive 43 procent. Sverige, som ingår i de innovationsdrivna länderna, drar ned genomsnittet med sina 34,5 procent. Detta stämmer överens med att entreprenörer i innovationsdrivna länder har en större rädsla för att misslyckas.


Publiceringsdatum: 2018-01-18

Årets studentföretagare 2018: Max M Mohammadi vill rädda en miljon liv om året

Max M. Mohammadi, student KTH och grundare av Hippogriff är Årets studentföretagare 2018. Han har utvecklat Heartstrings en teknologi för att tidigt diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar med hjälp av artificiell intelligens. Förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Toronto, Kanada.


Publiceringsdatum: 2018-01-15

Final i Årets studentföretagare 2018

Förra årets vinnare Vera Antonov, Bfree Accounting AB, liksom Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH, Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum, Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Tillväxtverket och Carl Johan Renvall, Triton Advisers, liksom prisets jurymedlemmar.


Publiceringsdatum: 2017-11-23

Ny rapport: Sverige behöver strukturreformer för långsiktig konkurrenskraft

Sverige har allvarliga underliggande konkurrenskraftsproblem som delvis döljs av en valbudget och pågående högkonjunktur. I årets Swedish Economic Forum Report från Entreprenörskapsforum ges policyrelevanta förslag för hur Sverige långsiktigt ska upprätthålla förädlingsvärden i ekonomin. Problemen på kunskaps- och kompetens-försörjningsområdet kan på sikt lösas genom ökad autonomi för landets högre lärosäten. På så sätt förses näringslivet med de kompetenser som behövs. Enligt författarna gynnar det såväl välfärd som Sveriges ambition att vara en konkurrenskraftig kunskapsnation. 


Publiceringsdatum: 2017-11-07

Ny rapport: Ta bort det skatterättsliga företrädaransvaret!

Företagare tar risker och det händer att de misslyckas. Samtidigt är företagande viktigt för Sveriges välstånd. Konsekvenserna av ett misslyckande får inte vara alltför brutala – det måste vara möjligt för en företagare att få en andra chans. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum föreslår Roger Persson Österman, professor Stockholms universitet, att företrädaransvaret för skatter, i dess nuvarande utformning, bör tas bort.


Publiceringsdatum: 2017-10-04

Ny PS: Komplettera BNP för bättre ekonomisk-politiska beslut

Sedan 2014 använder USA GO – Gross Output – som ett kompletterande mått till BNP. G7-länderna är på gång att ta efter. GO, som kan översättas till BP, bruttoproduktion, är ett mer fullständigt mått på den samlade ekonomiska aktiviteten i en nation. Enligt Mark Skousen, en av världens mest inflytelserika ekonomer som introducerat BP i USA, flyttas fokus från hushållen och den privata konsumtionen till företagens investeringar, innovation och entreprenörskap, det som faktiskt driver ett lands totala ekonomiska utfall.


Publiceringsdatum: 2017-09-13

Ny bok: Högskola i otakt – mer utbildning inte svaret på allt

Svaret på frågan om hur Sverige ska rusta sig inför framtiden har under årtionden varit: Mer utbildning. Men arbetsmarknaden fungerar allt sämre trots att Sverige aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som idag. I en ny bok, Högskola i otakt , dras slutsatsen att felutbildning, kvalitetsproblem och matchningsproblematik kräver att mer utbildning sker utifrån arbetsgivarnas behov. Det kräver justeringar i incitament för högskolans resurstilldelningssystem och individens lönepremie.  


Publiceringsdatum: 2017-05-23

Ny rapport: Storföretagen har avgörande roll för svensk ekonomi

Sedan 1990-talskrisen har Sverige genomgått en betydande strukturomvandling. Sysselsättning och tillväxt av jobb skapas främst av små och medelstora företag, i synnerhet i tjänstebranscher, medan industrin faller tillbaka. Men näringslivsdynamiken drivs av ett samspel mellan små nya och stora etablerade företag. Enligt en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum spelar de stora kunskaps- och teknikintensiva företagen inom industrin fortfarande en betydande roll för svenskt näringsliv. De är grogrunder för nya startups, viktiga aktörer för att skala upp ny teknologi och står dessutom för över 90 procent av de privata FoU-investeringarna.    


Publiceringsdatum: 2017-04-19

Ny rapport: Risk för flodvåg av offentligt VC-kapital

Att endast 46 procent av kapitalet i de statliga venture kapital-fonderna är investerat framkommer i en ny rapport från Entreprenörskapsforum författad av Roger Svensson, docent IFN. En högre grad av det offentliga VC-kapitalet bör gå till sektorer med hög risk, tidiga faser eller där det förväntas ge överspillningseffekter, t ex i Clean Tech och Life Science. Enligt författaren behövs det endast två offentliga VC-fonder i Sverige, en som fokuserar på tidiga och en som investerar i senare faser. Författaren efterfrågar även ett helhetsperspektiv på statlig kapitalförsörjning där antalet offentliga aktörer minskar. 


Publiceringsdatum: 2017-03-24

Ny rapport: Samhällspåverkan genom filantropi - Ett nordiskt perspektiv

Zurich/Stockholm: Idag lanserar UBS och Entreprenörskapsforum en studie om filantropi i Norden, Creating impact through philanthropy . Studien baseras på djupintervjuer med över 40 filantroper i Danmark, Finland, Norge och Sverige och sätter fokus på frågor om filantropens motiv och influenser, metoder och verksamhet, utmaningar och hinder samt olika former av filantropiskt stöd och hur dess effekter kan stärkas.


Publiceringsdatum: 2017-03-22

Ny SIFO: Kraftig överskattning av välfärdsföretagens vinster

En majoritet av svenskarna, 52 procent, överskattar välfärdsföretagens vinstnivåer kraftigt. Det leder till en överdriven syn på företagens möjligheter till vinstutdelning. De som övervärderar vinstmarginalerna har också tendens att förorda begränsningar av vinstuttag. När respondenterna informeras om de verkliga vinstnivåerna på 4-6 procent är det en majoritet av befolkningen som anser att dagens vinstnivåer är lagom eller för låga, 46 respektive 7 procent. Resultaten i SIFO-undersökningen, som genomförts på uppdrag av Entreprenörskapsforum, visar även att både valfrihet och kvalitet värderas högt.


Publiceringsdatum: 2017-03-16

Unga forskarpriset 2017 uppmärksammar nyföretagande och närheten till finansiellt kapital

Varför är närheten till banker så viktigt för nyföretagande? Det vet Mikaela Backman, ekon dr vid Jönköping International Business School (JIBS), som tilldelas Entreprenörskapsforums pris till årets Unga entreprenörskapsforskare. Priskommittén menar att Backman har producerat en utmärkt avhandling och därefter uppvisat god kvalitet och produktivitet i sin forskargärning. Priset utdelas vid en ceremoni i Konserthuset i Stockholm den 15 maj. 


Följ oss på: