Gör det lättare för lokala aktörer vara med och lösa elbristen