Den företagsamma skolan – en processtudie

img_fs_2009_1

Entreprenörskapsforum har under perioden 2006 till 2008 på uppdrag av Västra Götalandsregionen studerat projektet Den företagsamma skolan (DFS). DFS är ett utbildnings- och försöksprojekt utvecklat av Västra Götalands regionen inom ramen för regionens tillväxtprogram. Projektets mål är att varje deltagande kommun/skolorganisation skall utforma en konkret handlingsplan för en mer entreprenöriell skola och att denna handlingsplan får vara prioriterad i organisationen under minst ett års tid.

Projektet DFS har omfattat utveckling av en utbildning, genomförande av en test omgång av utbildningen samt uppföljning av arbetet med handlingsplanerna.

Syftet med denna processtudie är att beskriva, sammanställa och analysera projektet, och de resultat och erfarenheter som projektet genererat. För att göra en samlad beskrivning och följa processen från utbildning till en eventuell implementering av handlingsplaner har studien om fattat tre delmoment, förstudie, utbildningsstudie och resultatstudie. De sex kommuner som deltagit i DFS och som studien även omfattar är Essunga, Götene, Lidköping, Skara, Tidaholm och Sven ljunga.

Carina Holmgren
FSF 2009:1
ISBN:91-89301-28-5
Sid: 68
Språk: Svenska

Ladda ned rapporten:
pdfIcon Sammanfattning (.pdf)

pdfIconDen foretagsamma skolan (.pdf)