Ung forskning om entreprenörers stress prisas med 50 000 kr

ungaforskarpris2014_etta

 

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2014 tilldelas Daniel Örtqvist, professor Luleå tekniska universitet.

Daniel Örtqvist disputerade år 2007 med en ambitiös avhandling ur rollperspektiv på entreprenörskap där han studerade hur entreprenörer som startar nya egna företag kan hantera rollkonflikter, överbelastning och förhandlingar med kringliggande aktörer.

– Efter sin avhandling har Daniel Örtqvist fortsatt hålla hög takt och nivå på sitt vetenskapliga arbete genom 23 publiceringar i erkända internationella tidskrifter. Han har också bidragit med åtta bokkapitel och erövrat en rad olika priser och utmärkelser för sin forskning. Mot denna bakgrund framstår Daniel Örtqvist som en mycket värdig mottagare av 2014 års pris till unga entreprenörskapsforskare, säger professor Bo Carlsson, Case Western Reserve University, Ohio, och ordförande i den kommitté som utsett pristagarna.

Unga forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare delas ut årligen av Entreprenörskapsforum. Priset är på 50 000 kronor och har sedan 2003 uppmuntrat ung svensk forskning inom entreprenörskapsfältet.

Ytterligare information:
Mikael Jorstig, Projektledare, Entreprenörskapsforum, 070-226 00 50.

Daniel Örtqvist, 070-326 77 09.