Coronakrisen: Låt staten agera avbrottsförsäkring via skattekontot

Låt staten agera som en avbrottsförsäkring för att rädda sunda företag under coronakrisen. Det skriver professor Magnus Henrekson och revisor Tommy Furland i det första inspelet i Entreprenörskapsforums serie på temat Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin. Författarna föreslår användning av skattekontot för att distribuera ersättningar till drabbade företag som beräknas enligt försäkringsbolagens standardiserade mall för ersättningar från avbrottsförsäkringar. På så sätt anpassas beloppen automatiskt för varje företag.

Det är bråttom att fokusera på konkreta och kortsiktigt fungerande lösningar. Det måste vara lösningar som är begripliga, låt oss använda system och metoder som bevisligen fungerar, skriver författarna.

 

En restaurang med en omsättning på en miljon kronor som tidigare gjorde en vinst på 50 000 kronor per månad gör nu en förlust på 300 000 kronor när 90 procent av omsättningen faller, även med hänsyn taget till korttidspermitteringar, säger Tommy Furland, auktoriserad revisor Furlands Revisionsbyrå AB.

Lösningen är att skapa en webbsida, till exempel www.coronakompensation.se, och ladda upp dagsfärsk bokföring. Vilken ersättning som krävs för att företaget ska ha täckning för sina fasta kostnader kan beräknas automatiskt och även förprogrammeras så att hänsyn tas till påverkan från andra åtgärder.

 

När krisen är över och ekonomin återgått till ett normalläge får varje företag som mottagit bidrag enligt detta system göra en särskild ”Coronadeklaration”, säger Magnus Henrekson, vd och professor Institutet för Näringslivsforskning, IFN.

 

Ladda ned Rädda i grunden sunda företag under coronakrisen genom att staten agerar som ett avbrottsförsäkringsbolag

 

Entreprenörskapsforum söker korta policyförslag och idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin (1 000–2 500 ord på svenska) Alla inkomna förslag granskas av forskare och accepterade förslag publiceras löpande och görs fritt tillgängliga via https://entreprenorskapsforum.se/efterpandemin/