20-04-09

Coronakrisen: Tidsbegränsade pengar kan sätta fart på hela ekonomin

Regeringens åtgärdsprogram riskerar att försvinna i stora slukhål som måste fyllas flera gånger till ingen nytta. För att undvika ekonomisk kollaps bör staten skapa en temporär valuta som kan sätta fart på konsumtionen och hela ekonomin, skriver docent Roger Svensson i det andra inspelet i Entreprenörskapsforums serie Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin. Författaren pekar på att Gesell-pengar – vars värde minskar över tid – är en långt mer kostnadseffektiv åtgärd än ”helikopterpengar”.

Grundtanken med att införa Gesell-pengar är att stimulera ekonomin från rätt håll – de privata konsumenterna – istället för krisande företag och överbelånade investerare. På så sätt ökar efterfrågan på företagens produkter i flera led och hjulen kan börja snurra igen.

Gesell-pengar ska vara öronmärkta för specifika ändamål – för sällanköpshandeln och privata tjänster men inte för finansiella eller andra tillgångar. Eftersom de temporära pengarna sjunker stegvis i värde över tiden, finns incitament till snabb användning vilket multiplicerar effekterna, säger Roger Svensson.

Kostnaden för instrumentet är betydligt lägre än för helikopterpengar, eftersom Gesell-pengarna sakta dras tillbaka genom beskattning. Om den dessutom görs digital garanterar Gesell-valutan hög flexibilitet:

En viktig poäng med en digital valuta är att de politiska beslutsfattarna med ett knapptryck snabbt kan ändra skattesats och frekvens om det visar sig att den initiala doseringen varit för stark eller för svag, menar Roger Svensson.


Ladda ned Gesell-pengar – ett kraftfullt penningpolitiskt instrument som stimulerar privat konsumtion

 

Entreprenörskapsforum söker korta policyförslag och idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin (1 000–2 500 ord på svenska) Alla inkomna förslag granskas av forskare och accepterade förslag publiceras löpande och görs fritt tillgängliga via https://entreprenorskapsforum.se/efterpandemin/