Ny rapport: Här är förslagen för att främja kvinnors företagande

Kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige har ökat marginellt, från 25 procent 1980 till knappt 28 procent 2020. Detta trots att kvinnor idag har högre utbildning, att det över åren erbjudits utökade förskole- och fritidsmöjligheter, att medvetenheten om kvinnors företagande är högre och att policystöd satts in. Ändå ser vi ingen utväxling i form av ett ökat relativt företagande bland kvinnor. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum Kvinnors entreprenörskap – Hur jämställt är företagandet? framkommer att kvinnor är mer tveksamma till sin förmåga att starta företag än män och har en större rädsla för att misslyckas. Författarna föreslår åtgärder för ett mer jämställt företagande som måste börja sättas in redan i tidig skolålder.

I rapporten framkommer att kvinnor oftare är verksamma i mindre lönsamma branscher. De är i högre grad konsumentnära, platsbetingade, arbetsintensiva med låga marginaler och drivs ofta av företagare som kan ha andra målsättningar förutom målet att nå ekonomisk balans eller vinst.

Kvinnor har också lägre tillväxtambitioner – det hänger troligen ihop med att tillväxtmöjligheterna skiljer sig mellan branscher. Vi vill uppmärksamma att bakgrunden till möjliga branschval styrs till stor del av individers tidiga utbildningsbeslut, säger Pernilla Norlin, vice vd Entreprenörskapsforum och en av rapportförfattarna.

Viktiga faktorer som antas ligga bakom kvinnors lägre andelar som företagare är: attityder till företagande och de egna förutsättningarna att starta företag; normer och riskbenägenhet; ett könsuppdelat skolval, försäkringssystemets uppläggning samt möjligheter till finansiering.

Vi visar samtidigt hur entreprenörer respektive löneanställda upplever sitt personliga välbefinnande. Kvinnor anger generellt ett högre subjektivt välbefinnande än män, och kvinnor som är entreprenörer i högre grad än anställda. Entreprenöriella kvinnor är lyckligare, säger Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH.

En fungerande politik för att få fler lyckliga kvinnor som driver företag måste arbeta utifrån flera spår samtidigt. Här är fem förslag för ett mer jämställt företagande:

  • Det ska vara lika självklart för en kvinna som för en man att välja företagande och företagande som livsstilsval bör introduceras i tidig skolålder.
  • Tillgång till kapital är kritiskt för företagare. För att driva ett tillväxtföretag krävs ofta riskkapital, men mest pengar finns inom branscher där relativt få kvinnor driver företag. Genom den selektiva kapitalförsörjningen riskerar vi att gå miste om viktig innovation.
  • Istället för att satsa på programinsatser är det viktigare för politiken att säkra stabila spelregler och möjlighet till långsiktig planering för entreprenörskap.
  • Att kvinnor ofta är verksamma inom civilsamhälle och ideell välfärd för att söka leverera innovativa lösningar på komplexa samhällsproblem gör upphandling till en angelägen fråga.
  • Främja digitaliseringen och framtidens AI-lösningar. Vinnova finansierar t ex en AI-prototyp för icke-diskriminerande och jämställda finansieringsbeslut. Fördomsfria algoritmer kan stödja jämställdhet och samtidigt stärka samhällsekonomi, tillväxt och arbetsmarknad.

Fler åtgärdsförslag finns i rapporten, ladda ned: Kvinnors entreprenörskap – Hur jämställt är företagandet?

Rapporten presenteras på ett webbinarium idag kl. 12.00-13.00.

Läs debattartikeln Här är åtgärderna för ett mer jämställt företagande på Altinget.

För intervjuer och kommentarer:
Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum, 070-144 55 64.
Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH, 070-559 66 24.