Forskning för stärkt svensk konkurrenskraft

I Entreprenörskapsforums projekt Task force för stärkt svensk konkurrenskraft är syftet att hitta vägar framåt och nya lösningar för att långsiktigt stärka Sveriges och det svenska näringslivets konkurrenskraft. Inom projektet har 14 rapporter publicerats och flera är på väg kring årsskiftet.

I debatten efterlyses strukturreformer och en central fråga är varför vi i inte sett mera av detta. I rapporten Vad hände med Sveriges reformförmåga? beskrivs och förklaras hur och varför Sveriges förmåga att genomföra reformer har avtagit över tid.

Ett genomgående tema i flera av rapporterna är den bristande kvaliteten i rikets styrning och förvaltning. I rapporten Smartare infrastruktur för transporter beskrivs ett konkret exempel på underlåtenhet och avsaknad av innovativt nytänkande: Förarlös tunnelbana har funnits sedan 2002 i Köpenhamn men bara kanske planeras för år 2030 i Stockholm.

Ökat välstånd bygger på ökad produktivitet. I samarbete med Blekinge tekniska högskola har en ny databas byggts upp med syftet att jämföra och förklara produktivitetsskillnader mellan länder vi konkurrerar med. I en första studie, Att mäta produktivitetstillväxt, tekniska framsteg och effektivitetsförändringar i industriländer, redogörs för hur produktivitet bäst ska mätas för att fungera som ett tillförlitligt beslutsunderlag för näringspolitiken.

En ny näringslivsstruktur växer snabbt fram i den pågående digitaliseringens fotspår. I De kunskapsintensiva leverantörernas ekonomiska betydelse i svenskt näringsliv presenteras en kartläggning och den stora ekonomiska betydelsen av de svenska kunskapsintensiva tjänsteleverantörerna, både nationellt och regionalt. Vid ett internationellt seminarium uppmärksammades standardiseringens ekonomiska betydelse i den nya näringslivsstrukturen.

Kommande rapporter inom projektet handlar om hur svenska produktivitet utvecklats jämfört med våra konkurrentländer, hinder för spridning av cirkulära affärsmodeller, hur effektiva regelgivningsprocesser kan utformas och om regional konkurrenskraft med fokus på Sydsverige.

Har du missat något? Samtliga seminarier finns att titta på i efterhand på Entreprenörskapsforums Youtube-kanal och alla publikationer finns att ladda ner på Entreprenörskapsforums webbsida. Där hittar du även länkar till artiklar som har skrivits på ämnet.

Håll samtalet vid liv: missa inte kommande evenemang och rapporter! Hör av dig, dela vidare, och följ projektet via nyhetsbrev och i sociala kanaler.