Sommarhälsningar från Entreprenörskapsforum

Sommarledigheten är i sikte och värmen har vi redan fått känna av. Entreprenörskapsforums vår har varit full av entreprenöriella höjdpunkter. För dig som gärna tar del av färska forskningsresultat från hängmattan kommer här ett antal tips.

I år delades Global Award for Entrepreneurship Research ut på Operaterrassen i Stockholm. Årets pristagare Per Davidsson, mottog priset av finansminister Elisabeth Svantesson och höll en uppskattad prisföreläsning om entreprenörskapsforskningens utveckling den 29 maj.

Årets nationella Global Entrepreneurship Monitor visade att fler svenskar än någonsin är engagerade i att starta företag. Ändå ökar inte andelen företagare och personer som driver företag med ett mindre antal anställda sjunker. Denna mätning av det svenska entreprenörskapet diskuterade jag även i Studio Axess.

Under våren har vi publicerat ett antal rapporter, bland annat Vad hände med Sveriges reformförmåga?, i vilken visades att 2010-talet i allt väsentligt blev ett förlorat decennium med minskad ekonomisk frihet, ökad regelbörda för företagen och minskad tillit till att polisen förmår upprätthålla lag och ordning. Frågan uppmärksammades brett i media, bland annat genom författarnas inlägg på DN debatt.

En annan fråga som har debatterats friskt under våren är utveckling, tillämpning och reglering av AI. Entreprenörskapsforum har bidragit i såväl debatten som med publikationer och artiklar i ämnet. För att reda ut begreppen och hur AI påverkar innovation, entreprenörskap och digitala marknader, ta del av Vad menas med AI, vad regleras och varför är det viktigt?.

Självförsöjningsfrågan som först lyftes inom Entreprenörskapsforums projekt Integration Sverige diskuteras vidare och vi kan med glädje konstatera att SCB nu kompletterar befintlig arbetsmarknadsstatistik med ett självförsörjningsmått.

Du hittar inspelning av samtliga våra seminarier, konferenser och webbinarier här! Om det passar bättre i hängmattan tipsar jag om många intresseväckande avsnitt om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt i podden Forskning om förnyelse. För den som vill kika framåt finns det redan ett par evenemang planerade till strax efter sommaren, bland annat ett spännande besök av den danska Reformkommissionen den 30 augusti. Som vi lyfte på Di debatt har den danska kommissionen lagt fram ett antal reformförslag som den svenska regeringen kan hämta inspiration från. Missa inte heller vår årliga filantropikonferens Swedish Philanthropy Summit som går av stapeln 10 oktober.

Jag vill passa på och rikta ett särskilt tack till Entreprenörskapsforums finansiärer som möjliggör vårt kontinuerliga arbete med att initiera, bedriva och kommunicera policyrelevant forskning.

Snart semester, men först midsommarfirande och ett antal arrangemang i Visby under Almedalsveckan!

Sköna sommarhälsningar från
Anders Broström med kollegor