Aktiviteter

Sverigelansering av Världsbankens Doing Business Report 2017

Världsbankens årliga mätning av företagsklimatet i knappt 200 länder – från Afghanistan till Zimbabwe – har rönt betydande uppmärksamhet sedan den publicerades för första gången 2003. Frågan är nu hur placerar sig Sverige och har vi förbättrat oss gentemot våra konkurrentländer? Världsbankens Doing Business Report 2017 presenteras av Augusto Lopez-Claros, analyschef Doing Business Världsbanken, vid ett seminarium samarrangerat av Entreprenörskapsforum och IVA den 19 januari.

Läs mer och anmäl dig

Skatter för innovation och entreprenörsdriven tillväxt

Välkommen den 2 februari då Entreprenörskapsforum frukostlanserar en rapport om skatter och entreprenörskap författad av Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH, Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, JIBS och BTH, Magnus Henrekson, IFN, Arvid Malm, Entreprenörskapsforum och Johan Kreicbergs, Kreicbergs Utredning & Opinion.

Läs mer och anmäl dig 

Swedish Entrepreneurship Summit 2017

20 gånger hittills i Örebro och den 15 februari 2017 är vi tillbaka med vår årliga konferens som lyfter entreprenörskap och innovation. Denna gång lägger vi fokus på det regionala perspektivet. Vi kommer bl a att prata om kompetensbehov, företagsstöd, exportstrategier, integration, betydelsen av en attraktiv miljö för regional tillväxt. I programmet medverkar bland andra näringsminister Mikael Damberg.

>> Läs mer

-