Aktiviteter

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna?

Den 31 maj bjuder Business Sweden, Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren in till ett seminarium om produktivitetens utveckling i svenska regioner. På seminariet presenteras boken ”Produktivitetens nya geografi” som är ett resultat av den skånska produktivitetskommissionens arbete

Läs mer och anmäl dig

GEM 2017: Hur entreprenöriella är svenskarna?

Global Entrepreneurship Monitor, GEM, är världens största studie av entreprenörskap som undersöker entreprenörers aktivitet och ambition liksom attityder kring entreprenörskap. I år sätts särskilt fokus på regionala förutsättningar för entreprenöriell aktivitet och äldres entreprenörskap. Välkommen till lanseringsseminariet den 8 juni.

Läs mer och anmäl dig

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforums Filantropiska forum ett seminarium kring FNs 17 globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen.

Läs mer och anmäl dig

Swedish Economic Forum 2017

2017 års Swedish Economic Forum Report har temat konkurrenskraft. Rapporten kommer att lanseras på eftermiddagen torsdagen den 23 november 2017 i Kammarsalen på Berns.

SAVE THE DATE!