Aktiviteter

Samtal om jämställt företagandeHur ser det ut med jämställdhet inom företagandet? Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet? Varmt välkommen till frukostsamtal den 8 mars i Örebro om ett mer jämställt företagande.

Läs mer och anmäl dig

-

Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarvI Sverige debatteras urbaniseringens orsaker och konsekvenser flitigt. Kommer stora delar av landet att bli ”skräpytor” i Sveriges framtida ekonomiska geografi? I en ny rapport, Att lära av staden, förklarar Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson och Johan P Larsson vilka ekonomiska drivkrafter som driver människor och företag till städerna.

Läs mer och anmäl dig

-

Swedish Philanthropy Summit

Välkommen till 2018 års Swedish Philanthropy Summit den 20 april. Temat för 2018 planeras bli välfärdsstaten och filantropi. Mer information följer.

SAVE THE DATE - 20 APRIL

-

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

Global Award for Entrepreneurship Research är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro.

2018 kommer priset att delas ut den 14 maj på Grand Hôtel, Stockholm.

SAVE THE DATE - 14 MAJ

-