Aktiviteter

Betydelsen av socialt kapital för regional utveckling och entreprenörskap

Välkommen till lunchseminarium tisdagen den 28 februari då professor Hans Westlund, KTH och ekon dr Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum, presenterar en policysammanfattning baserad på Handbook of social capital and regional development.

Läs mer och anmäl dig

Kvinnors företagande 8 mars

Har män och kvinnor olika attityder och incitament att starta företag? Driver män och kvinnor olika sorters företag? Varmt välkommen till Entreprenörskapsforums och SCBs frukostseminarium om kvinnors företagande i Örebro den 8 mars.

Läs mer och anmäl dig 

Välfärd utan vinster?

Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt där svenskarnas attityder till vinster i välfärden ofta uppfattas som negativa. Samtidigt fyller vinstdrivande företag inom välfärdssektorerna en viktig funktion genom ökad effektivitet och produktivitet. Men vad är värdet av valfriheten?

Läs mer och anmäl dig

Swedish Philanthropy Summit 2017: Creating Impact through Philanthropy

Fredagen den 24 mars arrangerar Entreprenörskapsforum den årliga konferensen Swedish Entrepreneurship Summit. På konferensen lanseras en intervjustudie med ett 40-tal filantroper och stiftelserepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Välkommen till en givande förmiddag där vi bl a diskuterar innovativa finansieringsformer för samhällspåverkan.

Läs mer och anmäl dig