Aktiviteter

Hur kan fler kvalificerade internationella studenter attraheras till Sverige?

Välkommen på frukostseminarium 6 september då rapporten Attraktion av kvalificerade internationella studenter – privat engagemang? av Martin Wikström expert, forsknings- och utbildningspolitik, IVA, lanseras i Stockholm. Vi ställer oss frågan hur vi kan öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation.

LÄS MER