Aktiviteter

Företrädaransvaret - Kan det avskaffas?Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, dvs lagen om att företrädare kan bli skyldiga att betala ett företags skatteskulder. Det har ifrågasatts om de strikta reglerna får negativ inverkan på företagares riskbenägenhet. Vad får egentligen företrädaransvaret för ekonomiska konsekvenser för individen och för samhället? Välkommen till rapportlansering tisdagen den 7 november.

Läs mer och anmäl dig

-

Swedish Economic Forum 20172017 års Swedish Economic Forum Report har temat konkurrenskraft. Rapporten lanseras på eftermiddagen torsdagen den 23 november 2017 i Kammarsalen på Berns.

Läs mer och anmäl dig!