Genomförda aktiviteter

Konkurrenskraft i urbaniseringens tid – så når din region framgång!

Tisdagen den 12 november arrangerar Entreprenörskapsforum och Kvalitetsmässan ett seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg. Betyder urbanisering att endast storstäderna växer och att de gör det på mindre orters bekostnad? Vad kan regioner göra för att öka sin attraktionskraft och förbättra förutsättningarna för tillväxt?

LÄS MER

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Den 24 oktober 2019 – på FN-dagen – arrangerade Entreprenörskapsforums Filantropiska forum en konferens kring FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Redan 2015 antogs Agenda 2030 där världens länder åtagit sig att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agendan är mycket ambitiöst formulerad och visar att ekonomisk tillväxt, socialt välbefinnande och miljö behöver integreras i arbetet för en hållbar utveckling.

LÄS MER

Utan framtid? Den döende platsen, ekonomiskt utanförskap och populism

Den 14 oktober besökte Andrés Rodríguez Pose, professor i ekonomisk geografi London School of Economics, Entreprenörskapsforum för att prata om sin uppmärksammade artikel “The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it)”.

LÄS MER

Swedish Schumpeter Lecture: John Haltiwanger

Fredagen den 4 oktober var det dags för Swedish Schumpeter Lecture. Denna gång med den framstående ekonomen John Haltiwanger, känd för sitt inflytelserika arbete för att utforska dynamiken i skapandet av arbetstillfällen, jobbförstörelse och ekonomisk tillväxt.

LÄS MER

Vad betyder platsen för entreprenörskapet?

Özge Öner, vinnare av Unga forskarpriset 2019, föreläste om sin forskning på ett lunchseminarium torsdagen den 12 september. Vid seminariet diskuterades bland annat geografins betydelse för entreprenörskapet och hur regionalt entreprenörskap kan bidra till integrationen. Kommenterade gjorde Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel och Svenska stadskärnor och Christer Östlund, Svenskt Näringsliv.

LÄS MER

Index of Economic Freedom 2019

Tisdagen den 27 augusti besökte The Heritage Foundation Entreprenörskapsforum för att presentera den tjugofemte upplagan av Index of Economic Freedom. Det är ett årligt index som används för att analysera 186 länder och förstå sambandet mellan ekonomisk frihet och välstånd.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Jobbigt värre! Ett samtal om AI, livslångt lärande och framtidens jobb

I kölvattnet av den pågående AI-utvecklingen följer en växande samhällsdebatt om framtidens jobb. Robotar kommer inte att ta alla jobb men jobben kommer att se annorlunda ut. Vilka kunskaper behövs för att få ett jobb i framtiden och hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut? Seminariet arrangerades hos Google.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Friskt vågat, sjukt svårt! Digitalisering av vården och de digitala entreprenörerna

Under Almedalsveckan arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium hos Google om framtidens vård. Vad kan vården lära av debatten om framtidens arbete? Vilken roll spelar digitala entreprenörer i förändringen? Hur skiljer sig digitaliseringen mellan den traditionella vården och de nya digitala vårdtjänsterna?

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Digitalisering, gigekonomi och AI – vad händer med arbetsmarknaden i stad och land?

Hur förändras den lokala arbetsmarknaden i kölvattnet av den snabba tekniska utvecklingen? Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Kommer alla jobb att finnas i staden, eller är plattformar och gig-ekonomin räddningen för glesbygden? Det diskuterades på Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets seminarium i Almedalen.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Det rätta knycket: så blir Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Från tätposition i digitaliseringen tappar nu Sverige och de nordiska länderna mark och blir omsprungna. OECD pekar på att de nordiska länderna har blivit eftersläntrande ledare. Hur blev det så här? Vilka är de kritiska flaskhalsarna för att få igång utvecklingen och återta tätpositionen? Det diskuterades under Entreprenörskapsforums seminarium som anordnades hos Google.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Arbetskraftsinvandring – hur blir Sverige världsbäst?

Kampen om de främsta talangerna har hårdnat globalt. Uppmärksammade kompetensutvisningar av individer som arbetar eller driver företag i Sverige har inte ökat förtroendet för migrationspolitiken. Vad krävs för att Sverige ska vara ett attraktivt land att arbeta och starta nya verksamheter i? Seminariet samarrangerades med Företagarna.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Hur löser vi kompetenskrisen? Med en bättre matchning för småföretagen?

Svenska arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Samtidigt har antalet lärosäten och utbildningsplatser expanderat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att entreprenörer ska kunna anställa rätt kompetens och för att företagen ska växa? Seminariet arrangerades tillsammans med Örebro universitet.

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan i Visby arrangerar Entreprenörskapsforum sju seminarier den 1-2 juli. De handlar om matchning, arbetsrätt, arbetskraftsinvandring, AI och gigekonomi, framtidens arbete, digitalt entreprenörskap i vården och teknologiutveckling. Hoppas vi ses!

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: En modern arbetsrätt – så får vi en flexibel och fungerande arbetsmarknad

Enligt 73-punktsprogrammet ska arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Behövs en förändring av arbetsrätten och i så fall, hur bör den se ut? Hur skulle reformer påverka rörlighet på arbetsmarknaden, sysselsättning och svensk ekonomi? Samarrangemang med Företagarna.

LÄS MER

Människor, maskiner och framtidens arbete

Den 18 juni lanserade Entreprenörskapsforum en rapport som adresserar framtidens kompetensbehov givet teknologisk förändring och artificiell intelligens. Hur ser framtidens arbetsmarknad ut, vilka digitala färdigheter krävs och hur skapar vi dessa?

LÄS MER

Global Entrepreneurship Monitor 2019 - Dramatiska förändringar i svenskt entreprenörskap

Den 13 juni lanserades den svenska rapporten av Global Entrepreneurship Monitor 2019. I år låg dramatiska förändringar i korten för det svenska entreprenörskapet. Vad var den bakomliggande orsaken?

LÄS MER

Startup migrants – entreprenöriella lösningar för integration?

Europa står inför stora utmaningar när det gäller integration och sysselsättningsklyftan mellan inhemskt och utrikes födda är stor. I många forskningsrapporter har förslag lyfts på åtgärder som behöver vidtas för att minska den. Vilken roll spelar invandrares entreprenörskap för integration på arbetsmarknaden? Detta diskuterades under Entreprenörskapsforum och Startup Migrants lunchseminarium den 22 maj.

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

Världskända ekonomer samlades i Stockholm när Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi vid New York University, tilldelades Global Award for Entrepreneurship Research den 16 maj. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Årets pristagare höll en prisföreläsning och mottog priset av Ibrahim Baylan och Jan-Olof Jacke vid en ceremoni i Stockholm.

LÄS MER

Ett företagsamt Sverige?

Rapporten ”Ett företagsamt Sverige? Om regionala entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder” som bygger på data från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) lanserades vid ett lunchseminarium den 8 maj. Medverkade gjorde författarna Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörns Högskola och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH, och kommentatorerna Jennie Claesson, regionchef Handelskammaren Uppsala och Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna.

LÄS MER

HSS 2019 i Örebro: Samverkan som gör skillnad – på riktigt

Den 8-10 maj arrangerades HSS 2019, konferensen Högskola och samhälle i samverkan, i Örebro. HSS 2019 arrangeras av Örebro universitet tillsammans med nationella och regionala organisationer, bl.a. Entreprenörskapsforum.

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2019: Filantropi, kultur och samhällsutveckling

De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Under 2019 års Swedish Philanthropy Summit fick vi möta både svenska och europeiska representanter från kultursektorn som presenterade olika kultursatsningar.

LÄS MER

Digitaliseringens effekter på ekonomin – vad betyder det för penningpolitiken?

Den 26 mars höll vice riksbankchef Cecilia Skingsley tal på Entreprenörskapsforum om en globala ekonomi som förändras i snabb takt med effekter på individ-, företags- och samhällsnivå. Det är i skärningspunkten mellan ekonomi och ny teknologi som de stora förändringarna sker. En viktig förklaring är den digitala teknikutvecklingen som förväntas påverka samhället genomgående.

LÄS MER

Passé vid 43? Äldres entreprenörskap, underrepresentation och ålderism

Den åldersgrupp som har högst andelar företagare är 66–70-åringar. Därför bjöd Entreprenörskapsforum in till ett lunchseminarium, fredagen den 22 mars, där vi diskuterade äldres entreprenörskap, underrepresentation och ålderism.

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit 2019

2019 firar Entreprenörskapsforum 25 år! Det uppmärksammades i vår årliga konferens kring entreprenörskap och innovation som arrangerades 14 mars. Temat denna gång var regional utveckling med fokus på entreprenörskap och kompetensfrågor. Bland annat diskuterades smart specialisering. Vilka strategier krävs för att stärka regional utvecklingskraft och tillväxt?

LÄS MER

Fler kvinnor än män vänder hem till Örebro

Den högre utbildningen förser den regionala arbetsmarknaden med kompetens. Men var tar Örebrostudenterna vägen efter universitetsexamen? Fredagen den 8 mars arrangerade Entreprenörskapsforum och Statistiska Centralbyrån, SCB, ett frukostseminarium med anledning av internationella kvinnodagen.

LÄS MER

Årets studentföretagare 2019

Den 18 januari gick Årets Studentföretagare 2019 av stapeln. På spel stod 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Macao.

LÄS MER

Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt

Välkommen till lunchseminarium om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska välfärdsstaten, såväl ur ett historiskt som ett framåtblickande perspektiv.

LÄS MER

Reform av LAS välkomnas av de små

28 november lanserades en ny rapport om sysselsättningseffekterna av tvåundantaget i lagen om anställningsskydd. Författare är Sven-Olov Daunfeldt och Anders Bornhäll.

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2018 Navigera under osäkerhet

I 2018 års Swedish Economic Forum Report undersöks hur entreprenöriella marknadsexperiment och experimentell policy kan visa vägen framåt i en osäker och föränderlig värld. Rapporten lanseras i Stockholm den 22 november!

LÄS MER

Kan en kris ge Sverige välbehövliga reformer?

Den 13 november bjöd Entreprenörskapsforum in till ett högaktuellt och angeläget frukostsamtal med utgångspunkt i en policysammanfattning om de svenska produktivitetsproblemen, författad av Johan Eklund och Per Thulin.

LÄS MER

Stad och land – konkurrens eller komplement?

Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden och tvärtom? 8 november bjöd Entreprenörskapsforum, tillsammans med Tillväxtverket och Östersunds kommun, in till seminarium i Östersund.

LÄS MER

Skapande förstörelse i globaliseringens tidevarv

Den 31 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum föreläsningen Swedish Schumpeter Lecture. I år var det David Audretsch, professor vid School of Public and Environmental Affairs (SPEA), Indiana University, som föreläste.

LÄS MER

Framtidens digitala industri

Hur kan företag genomföra en digitalt driven omvandling? David R Sjödin, vinnare av Unga forskarpriset 2018, föreläste på ett lunchseminarium 26 oktober och diskuterade bl.a. vad forskningen säger om industriföretagens digitalisering.

LÄS MER

Born Globals – Kan en snabb internationalisering skala upp svenska företag?

Tisdag 16 oktober lanserades policysammanfattning: Born globals – kan en snabb internationalisering skala upp svenska företag? Skriftens författare är Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin och deras analys av s.k. born global-företag diskuterades.

LÄS MER

Utvärdering för bättre regionalpolitik

Direkt efter valet, tisdagen den 11 september, höll Max Nathan från What Works Centre for Local Economic Growth (WWG) en föreläsning om regional och lokal policyutveckling. Max Nathan berättade bl.a. om hur nationella händelser, som Brexit, påverkar policyutveckling på lokal nivå.

LÄS MER

Attraktion av talang – för rätt kompetens och bättre lärosäten

På frukostseminarium 6 september 2018 lanserades rapporten Studiedestination Sverige – privat kapital för ökad kompetensförsörjning och konkurrenskraft av Martin Wikström expert, forsknings- och utbildningspolitik, IVA. Vi ställde oss frågan hur vi kan öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation.

LÄS MER

Almedalen: Stad och land – konkurrens eller komplement

Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Ett uppmärksammat påstående är om stora delar av landet kommer att bli ”skräpytor” i Sveriges framtida ekonomiska geografi. I Almedalen den 4 juli 2018 hölls en diskussion om vad närheten till en stad innebär för landsbygden.

LÄS MER

Almedalen: Tar plattformsföretagen över?

Måndag 2 juli organiserade Entreprenörskapsforum ett seminarium för att få svar på ett flertal frågor rörande plattformsekonomin: Vad är egentligen ett plattformsföretag? Blir alla företag plattformar? Har de för stor makt? Och hur påverkar plattformsföretagen svensk ekonomi?

LÄS MER

Almedalen: Hur kan fler svenska företag skala upp och öka sin globala försäljning?

På seminariet, som hölls 2 juli Almedalen, diskuterades hur vi kan underlätta för att fler svenska företag lyckas skala upp sin verksamhet och öka sin globala försäljning. Vilka policyåtgärder kan stimulera entreprenörskap och öka internationaliseringen av svenska företag.

LÄS MER

Almedalen: Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?

Diskussion om hela utbildningskedjan: kunskapssynen i skola, elevernas och lärarnas roll, den systematiska felutbildningen i högskolan och den matchningsproblematik som uppstår på arbetsmarknaden. Fokus är lösningsorienterat: så får vi utbildning och forskning som bidrar till en konkurrenskraftig kunskapsekonomi!

LÄS MER

Almedalen: Blir Sverige starkare som kunskapsnation genom internationalisering av högskolor och universitet?

Kunskapsutbyten mellan länder stärker entreprenörskap och konkurrenskraft. Med anledning av regeringens utredning i syfte att öka internationaliseringen av universitet och högskolor frågar vi oss: Hur kan vi öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation?

LÄS MER

Almedalen: Så bör en skattepolitik för innovation och entreprenörskap se ut

Efter att flera av regeringens skatteförslag riktade mot näringslivet dragits tillbaka, som exitskatten och förändring av 3:12-reglerna, vill finansministern ha en konstruktiv dialog om ”konkurrenskraftiga och likformiga skatteintäkter”. Hur bör en skattepolitik som främjar entreprenörskap se ut?

LÄS MER

Den årliga GEM-lanseringen, en entreprenöriell högtidsstund!

Torsdagen den 14 juni lanserades 2018 års nationella GEM-rapport. Bland de medverkande som kommenterade Global Entrepreneurship Monitor (GEM), världens största studie av entreprenörskap, märktes bl.a. Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet och Niklas Johansson statssekreterare Näringsdepartementet.

LÄS MER

Livslångt lärande i en föränderlig värld - kunskapsutveckling i takt med teknikutvecklingen

Entreprenörskapsforum och TCO anordnare ett seminarium 4 juni om livslångt lärande och behovet av att utbildning och kunskapsutveckling sker i takt med teknikutvecklingen.

LÄS MER

Tillväxt genom specialisering – kunskap, försvar och entreprenörskap i en osäker värld

Entreprenörskapsforum, BTH och Tillväxtverket, bjöd 24 maj in till konferens i Karlskrona för att diskutera Tillväxt genom specialisering med utgångspunkt i Blekinges starka band till försvar, säkerhetsföretag och teknologiforskningen.

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research 2018

Olav Sorenson, proferssor Yale School of Managenment, mottog årets Global Award for Entrepreneurship Research vid en prisceremoni på Grand Hôtel I Stockholm 14 maj. Priset som består av 100 000 Euro delades ut av Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning.

LÄS MER

Går Sverige som en nyproducerad Tesla? Så står det till med svensk konkurrenskraft!

Svensk BNP visar att Sverige går som en nyproducerad Tesla, men analyseras BNP per capita väcks dock farhågor. På ett seminarium den 8 maj 2018 fick vi svaret på hur det står till med svensk konkurrenskraft.

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2018

Fredagen 20 april 2018 var det dags för årets upplaga av Swedish Philanthropy Summit  vars tema var “Nya investeringsformer och en ökad roll för filantropi i att möta samhällsutmaningar.”

LÄS MER

Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv

I Sverige debatteras urbaniseringens orsaker och konsekvenser flitigt. Kommer stora delar av landet att bli ”skräpytor” i Sveriges framtida ekonomiska geografi? I en ny rapport, Att lära av staden, förklarar Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson och Johan P Larsson vilka ekonomiska drivkrafter som driver människor och företag till städerna.

LÄS MER

Samtal om jämställt företagande

Hur ser det ut med jämställdhet inom företagandet? Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet? Varmt välkommen till frukostsamtal den 8 mars i Örebro om ett mer jämställt företagande.

LÄS MER

Donationsförordningen och forskningsfinansiering

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit

LÄS MER

Final i Årets studentföretagare

LÄS MER

Luciasamtal om jämställt företagande

LÄS MER

All the Way to the Top: Innovation, Growth, and the Role of the State

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2017

LÄS MER

Företrädaransvaret - Kan det avskaffas?

LÄS MER

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

LÄS MER

Högskola i otakt

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2017

LÄS MER

GEM 2017: Hur entreprenöriella är svenskarna?

LÄS MER

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna?

LÄS MER

Storföretagens roll i kunskapsekonomin

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

LÄS MER

Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2017: Creating Impact through Philanthropy

LÄS MER

Välfärd utan vinster?

LÄS MER

Kvinnors företagande 8 mars

LÄS MER

Betydelsen av socialt kapital för regional utveckling och entreprenörskap

LÄS MER

Final i Årets Studentföretagare 2017

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit 2017

LÄS MER

Skatter för innovation och entreprenörsdriven tillväxt

LÄS MER

Sverigelansering av Världsbankens Doing Business Report 2017

LÄS MER

Bättre regelverk – hur är det möjligt?

LÄS MER

Civilsamhällets betydelse för integration

LÄS MER

Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2016

LÄS MER

Inkubatorer – pang för pengarna?

LÄS MER

Entreprenörskapsutredningen – så säkrar vi svensk förnyelsekraft!

LÄS MER

Swedish Schumpeter Lecture

LÄS MER

Blockkedjan – nu händer det!

LÄS MER

Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld

LÄS MER

Seven Secrets of Germany

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen

LÄS MER

Värdet av Schengenavtalet i svenska kronor

LÄS MER

Bryssellansering av GEM-rapporten The Entrepreneurial Challenge – Entrepreneurship in EU, China and the US

LÄS MER

Kinas ekonomi i fokus: Från statlig järnhand till marknadsdriven entreprenöriell guldålder?

LÄS MER

Lansering av Global Entrepreneurship Monitor, GEM

LÄS MER

Melker Schörling Symposium: Stadens triumf eller landsbygdens återtåg?

LÄS MER

Finansmarknadernas regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

LÄS MER

Det smittsamma entreprenörskapet

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit 2016

LÄS MER

OECD om svensk forskning och innovation

LÄS MER

Till, från och mellan marknader – småföretag på export

LÄS MER

Ruter Dam på företagsbesök

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit

LÄS MER

På väg mot 2020: Är entreprenörskap en genusfråga?

LÄS MER

Final i Årets studentföretagare

LÄS MER

Det smittsamma entreprenörskapet

LÄS MER

Att göra mer med mindre - den cirkulära ekonomins möjligheter

LÄS MER

Folkhemsfilantropi och nya insamlingsformer – vad betyder digitaliseringen för givande?

LÄS MER

Stadens ekonomiska dynamik

LÄS MER

Öppen innovation – hur funkar det?

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2015 - Vinster, entreprenörskap och välfärd

LÄS MER

Collaborative Economy - Workshop

LÄS MER

Flytt- eller stannfågel? Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad

LÄS MER

Olönsam utbildning och dålig matchning – effekter för svensk konkurrenskraft?

LÄS MER

Privata donationer till högre utbildning och forskning

LÄS MER

Entreprenörskapsforum på Kvalitetsmässan

LÄS MER

Innovationsråd – fikaklubbar eller samverkan för konkurrenskraft?

LÄS MER

Vad är socialt med sociala innovationer?

LÄS MER

Sveriges företagande och konkurrenskraft - mäter vi rätt saker?

LÄS MER

Världsbanken: Svenskt näringsliv i behov av reformer

LÄS MER

Swedish Schumpeter Lecture 2015: Mirjam Van Praag

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2015

LÄS MER

Fler gaseller i flocken – så främjar vi internationalisering av SME

LÄS MER

Kan reformerade konkurs- och insolvensregler leda till ett ökat entreprenörskap?

LÄS MER

The Sharing Economy

LÄS MER

Lansering av Global Entrepreneurship Monitor 2015

LÄS MER

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik?

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

LÄS MER

Exportfrämjande och småföretagens internationalisering – vilka effekter har statens insatser?

LÄS MER

Företagsdynamik i Kina - från statliga jättar till privat sektor

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit

LÄS MER

Prisutdelning Unga forskarpriset

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit

LÄS MER

Kvinnors entreprenörskap i medvind?

LÄS MER

Stockholm Philanthropy Symposium

LÄS MER

Byggmarknadens regleringar - ett hinder för svensk ekonomisk utveckling

LÄS MER

Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter

LÄS MER

Småföretagsdagarna 2014

LÄS MER

Sveriges innovationspolitiska utmaningar: tillväxthinder

LÄS MER

Rapportlansering: Globala innovationsnätverk

LÄS MER

Patentboxar – innovativt incitament för FoU

LÄS MER

Den industriella 3D-revolutionen

LÄS MER

Lansering av rapporten Ett givande givande

LÄS MER

Nobelföreläsning med ekonomipristagaren Robert J. Shiller

LÄS MER

En innovationspolitik for framtiden – OECD utvärderar Sveriges innovationssystem

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2013

LÄS MER

Uppdrag Välfärd: Perspektiv på välfärd

LÄS MER

Filantropi – finansieringskälla för forskning

LÄS MER

Bok&Bibliotek: Entreprenörskapets kultur

LÄS MER

Nya spelregler föreslås för svenska filantroper

LÄS MER

(Hur) kan svensk utbildning främjas av entreprenöriell pedagogik?

LÄS MER

Almedalen: Filantropi – framtidens finansiering av kultur?

LÄS MER

Almedalen: Riskkapitalfond, personaloptioner och investeraravdrag

LÄS MER

Almedalen: Hur får vi kvalitet i välfärden?

LÄS MER

Lansering av svenska Global Entrepreneurship Monitor-resultat

LÄS MER

A competitive EU at the right price

LÄS MER

Generationsskifte i näringslivet

LÄS MER

Final i Årets studentföretagare

LÄS MER

Filantropi + företagande = samhällsutveckling

LÄS MER

Nu är högkonjunkturen här, var är medarbetarna?

LÄS MER

Forskare som företagare vs. företagande baserat på forskning – vad funkar?

LÄS MER

Innovationskraft för framtidens innovatörer – Hur kan småföretag höja sin konkurrenskraft?

LÄS MER

Från Globaliseringsråd till Globaliseringsforum

LÄS MER

GEM - Svenska resultat från unik världsomspännande entreprenörskapsstudie

LÄS MER

Hur förklaras regionernas välstånd och industriella utveckling?

LÄS MER

ICSB 2011 – Back to the Future

LÄS MER

Innovationskraft genom rörlighet och regional samverkan

LÄS MER

Hur bidrar privata donationer till samhällsutvecklingen?

LÄS MER

Entreprenören som samhällsomvälvare

LÄS MER

Spelregler som främjar småföretagande: skatter, regelverk och kommersialisering

LÄS MER

Överlever EMU utan fiskal union?

LÄS MER

Utbildning och forskning i världsklass

LÄS MER

Riskkapital efter krisen– ett seminarium om affärsänglar och kapitalförsörjning i små företag

LÄS MER

Värdeskapande styrelsearbete i små och entreprenörsledda bolag - vad säger forskningen?

LÄS MER

Female Entrepreneurship – Myths and Realities

LÄS MER

Företagardag

LÄS MER

Småföretagsdagarna 2011

LÄS MER

Föreläsning med Peter Diamond, årets Nobelpristagare i ekonomi*

LÄS MER

Samhällsentreprenörskap i glesa miljöer

LÄS MER

Kvinnors företagande – så funkar det!

LÄS MER

Swedish Economic Forum - en innovationsstrategi för Sverige

LÄS MER

Internationaliseringens betydelse för småföretagen

LÄS MER

Etniska koncentrationer invandrares sysselsättning och företagande

LÄS MER

Still in, or beyond, the economic crisis?

LÄS MER

Är patent en funktion av tillgång på riskkapital?

LÄS MER

Akademisk examen = bättre entreprenöriellt tänkande?

LÄS MER

Entreprenörskapsveckan i Stockholm

LÄS MER

Entreprenörskapsveckan i Göteborg

LÄS MER

Företagardag

LÄS MER

Småföretagsdagarna 2010

LÄS MER