Filantropiskt forum

Intresset för filantropi har ökat i det svenska samhället under de senaste åren. Som en följd av bl a en globaliserad skattemiljö kombinerat med en ökad rörlighet av individer, investeringar och finansiellt kapital, kan filantropins roll som ett komplement till offentlig finansiering förväntas att bli allt viktigare.

Donationer bidrar med såväl ökade ekonomiska resurser som innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar. På så sätt kan filantropi betraktas som ett ”samhälleligt riskkapital”.

Filantropiskt forum är en fristående och oberoende plattform för personer inom kultur, forskning och näringsliv som är intresserade av och involverade i filantropi. Filantropiskt forums syfte är att genom både svensk och internationell forskning påverka och tydliggöra för politiker och beslutsfattare i vilken form filantropiska insatser bidrar till samhällsutveckling. Forskningsresultaten presenteras genom olika slags utåtriktade aktiviteter såsom seminarier, debatter och debattartiklar, forskningsrapporter och policysammanfattningar.

Utöver detta ska Filantropiskt forum också lyfta fram, beskriva och diskutera nya trender, idéer och begrepp inom filantropi, och andra relaterade områden såsom socialt entreprenörskap, sociala innovationer, och civilsamhället.


FiFo_bild3
FORSKNINGSPROJEKT:
”Philanthrophy: Innovations, Entrepreneurship, Economic Development, and Societal Values” är ett nytt forskningsprojekt inom ramen för Filantropiskt forum.
FINANSIÄR: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

FILANTROPISKT FORUMS STYRGRUPP
Läs mer


FiFo_bild4
GENOMFÖRDA AKTIVITETER
Filantropiskt forums aktiviteter sedan starten 2011
Läs mer
fora_publikationer
PUBLIKATIONER
Läs mer

LÄSTIPS!
Läs mer


FILANTROPI I MEDIERNA
Läs mer


FiFo_bild1FORSKNING OCH HÖGRE UTBILDNING I SVERIGE
En översikt över forskning och högre utbildning i Sverige för dig som är intresserad eller som arbetar med filantropisk rådgivning.
Läs mer 

 

 

Följ oss på: