Filantropiskt forum

Intresset för filantropi har under de senaste åren ökat i det svenska samhället. Som en följd av bland annat en ökad globalisering präglad av en ökad rörlighet av individer, investeringar och finansiellt kapital kan filantropins roll som ett komplement till offentlig finansiering förväntas att bli allt viktigare. Donationer bidrar med såväl ökade ekonomiska resurser som innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar. På så sätt kan filantropi betraktas som ett ”samhälleligt riskkapital”.

Syftet med Filantropiskt forum är att med utgångspunkt i forskning tydliggöra i vilken form filantropiska insatser bidrar till samhällsekonomisk utveckling. Forumet ska även utgöra en plattform för personer från forskning, näringsliv och politik som är involverade i filantropi.


FiFo_bild3
FORSKNINGSPROJEKT:
”Philanthrophy: Innovations, Entrepreneurship, Economic Development, and Societal Values” är ett nytt forskningsprojekt inom ramen för Filantropiskt forum.
FINANSIÄR: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
FiFo_bild1
FORSKNING OCH HÖGRE UTBILDNING I SVERIGE
En översikt över forskning och högre utbildning i Sverige för dig som är intresserad eller som arbetar med filantropisk rådgivning.
Läs mer


FiFo_bild4
GENOMFÖRDA AKTIVITETER
Filantropiskt forums aktiviteter sedan starten 2011
Läs mer
fora_publikationer
PUBLIKATIONER
Läs merFILANTROPI I MEDIERNA
Läs mer

FILANTROPISKT FORUMS STYRGRUPP
Läs merLÄSTIPS!
Läs mer 

 

 

Följ oss på: