Genomförda aktiviteter

Donationsförordningen och forskningsfinansieringLansering av en ny rapport där författaren författaren Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, bl a diskuterar hur donationsförordningen bör tillämpas i olika avseenden och ger exempel på villkor som kan anses vara krav på otillåtna motprestationer.

Läs mer och anmäl dig

 

Swedish Entrepreneurship Summit

Årets upplaga av Swedish Entrepreneurship Summit arrangeras på Örebro slott den 14 februari 2018. På agendan ligger frågan om arbetsmarknadsrörlighet leder till innovation och entreprenörskap? Även digitalisering/automatisering och framtidens arbetsmarknadsmodeller diskuteras liksom matchning och storföretagens roll för regionen.

Läs referat

-

Final i Årets studentföretagare

Årets studentföretagare är en tävling för studenter som äger och driver företag vid sidan av sina studier. Förstapriset är 150 000 kronor. Den 18 januari hålls den nationella finalen. Vinnaren går vidare till den internationella finalen i Toronto, Kanada 14-17 april 2018.

Läs referat

-

Luciasamtal om jämställt företagandeHur ser det ut med jämställdhet inom företagandet? Varmt välkommen till lunchsamtal om kvinnors betydelse för entreprenörskapet! Medverkar gör Fredrik Hillelson, vd och grundare Novare Human Capital, Karin Ruiz, affärscoach Sting och Jessica Stark, vd StyrelseAkademien, styrelseledamot och medgrundare SUP46 . Pontus Braunerhjelm, professor KTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Läs referat

-

All the Way to the Top: Innovation, Growth, and the Role of the StateDen 27 november arrangerade Entreprenörskapsforum och Stockholm Institute of Transition Economics ett seminarium med två seniorekonomer från International Monetary Fund, IMF: Dr. Reda Cherif och Dr. Fuad Hasanov. Medverkade gjorde också Christian Ketels och Torbjörn Becker.

Läs referat 

-

Swedish Economic Forum 20172017 års Swedish Economic Forum Report har temat konkurrenskraft. Rapporten lanseras på eftermiddagen torsdagen den 23 november 2017 i Kammarsalen på Berns.

Läs referat

-

Företrädaransvaret - Kan det avskaffas?Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, dvs lagen om att företrädare kan bli skyldiga att betala ett företags skatteskulder. Det har ifrågasatts om de strikta reglerna får negativ inverkan på företagares riskbenägenhet. Vad får egentligen företrädaransvaret för ekonomiska konsekvenser för individen och för samhället? Välkommen till rapportlansering tisdagen den 7 november.

Läs referat

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!Den 19 oktober arrangerade Entreprenörskapsforums Filantropiska forum ett seminarium kring FNs 17 globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talade om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen.

Läs referat

Swedish Schumpeter Lecture 2017 - Mark SkousenDen 3 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum Swedish Schumpeter Lecture 2017. Denna gång föreläser Dr Mark Skousen som är mest känd för att komplettera BNP-måttet med GO (Gross Output) som också mäter utbudssidan, dvs företagens investeringar.

Läs referat

-

Högskola i otakt

Den 13 september lanserades rapporten Högskola i otakt. Vid ett frukostseminarium på Entreprenörskapsforum diskuterades om den högre utbildningen i Sverige främjar den ekonomiska utvecklingen.

Läs referat

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2017

Under Almedalsveckan i Visby arrangerade Entreprenörskapsforum fyra seminarier: nyanlänt företagande (med Företagarna), filantropi och en ny nordisk välfärdsmodell, konkurrenskraft med Singapore i fokus samt hur vi får fler tillväxtföretag (med PwC). Ta del av referaten:

Nyanlända och företagande – så tillvaratas den entreprenöriella kompetensen
Filantropi på frammarsch – mot en ny nordisk välfärdsmodell?
Best practice för svensk konkurrenskraft – Singapores innovationsdrivna tigerekonomi?
Nyckeln till framgång – så skapar vi förutsättningar för fler tillväxtföretag i Sverige

GEM 2017: Hur entreprenöriella är svenskarna?

Global Entrepreneurship Monitor, GEM, är världens största studie av entreprenörskap som undersöker entreprenörers aktivitet och ambition liksom attityder kring entreprenörskap. I år sattes särskilt fokus på regionala förutsättningar för entreprenöriell aktivitet och äldres entreprenörskap. Studien lanserades den 8 juni.

Läs referat

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna?

I ett samarrangerat frukostseminarium onsdagen den 31 maj 2017 bjöd Entreprenörskapsforum Business Sweden och Sydsvenska Handelskammaren in till lansering av Produktivitetskommissionens bok Produktivitetens nya geografi, skriven av Pernilla Johansson,chefekonom Sydsvenska Handelskammaren

Läs referat

Storföretagens roll i kunskapsekonomin

Tisdagen 23 maj bjöd Entreprenörskapsforum in till ett seminarium  med anledning av att en ny rapport om storföretagens roll i Sverige lanserades. Diskussionerna rörde storföretagen som plantskolor för nästa generations entreprenörer och inkubatorer för kunskapsintensiv arbetskraft. Det konstaterades dessutom att stora och små företag verkar i ett ekosystem och att det inte finns en konflikt dem emellan. 

Lär referat

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

Global Award for Entrepreneurship Research är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro.

2017 kommer priset att delas ut den 15 maj i Grünewaldsalen, Konserthuset i Stockholm ca kl 16.00–17.30 med efterföljande mingel.

Läs referat

Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd

Onsdag den 19 april lanserades rapporten Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd av Roger Svensson, docent IFN, där det bl a framkommer att det statliga riskkapitalet vuxit markant det senaste decenniet. Samtidigt investeras inte en stor del av kapitalet vilker höjer farhågorna att privata alternativ trängs undan.

Läs referat

Swedish Philanthropy Summit 2017: Creating Impact through Philanthropy

Fredagen den 24 mars arrangerade Entreprenörskapsforum den årliga konferensen Swedish Entrepreneurship Summit. På konferensen lanserades en intervjustudie med ett 40-tal filantroper och stiftelserepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Det blev en givande förmiddag där vi bl a diskuterade innovativa finansieringsformer för samhällspåverkan.

Läs referat

Välfärd utan vinster?

Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt där svenskarnas attityder till vinster i välfärden ofta uppfattas som negativa. Samtidigt fyller vinstdrivande företag inom välfärdssektorerna en viktig funktion genom ökad effektivitet och produktivitet. Men vad är värdet av valfriheten?

Läs referat

Kvinnors företagande 8 mars

Har män och kvinnor olika attityder och incitament att starta företag? Driver män och kvinnor olika sorters företag? Det diskuterades på Entreprenörskapsforums och SCBs frukostseminarium om kvinnors företagande i Örebro den 8 mars.

Läs referat

Betydelsen av socialt kapital för regional utveckling och entreprenörskap

Den 28 februari presenterade professor Hans Westlund, KTH och ekon dr Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum, en policysammanfattning baserad på Handbook of social capital and regional development.

Läs referatet 

Final i Årets Studentföretagare 2017

Fem tävlande ställde upp i finalen av Årets studentföretagare den 23 februari på SUP46 i Stockholm. Förstapriset på 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Frankfurt, Tyskland, gick till Vera Antonov, Bfree och Linköpings universitet.

Läs referat

Swedish Entrepreneurship Summit 2017

20 gånger hittills i Örebro och den 15 februari 2017 var vi tillbaka med vår årliga konferens som lyfter entreprenörskap och innovation. Vi pratade bl a om kompetensbehov, företagsstöd, exportstrategier, integration, betydelsen av en attraktiv miljö för regional tillväxt. I programmet medverkade bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Läs referat

Skatter för innovation och entreprenörsdriven tillväxt

Välkommen den 2 februari då Entreprenörskapsforum frukostlanserar en rapport om skatter och entreprenörskap författad av Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH, Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, JIBS och BTH, Magnus Henrekson, IFN, Arvid Malm, Entreprenörskapsforum och Johan Kreicbergs, Kreicbergs Utredning & Opinion.

Läs referat

Sverigelansering av Världsbankens Doing Business Report 2017

Världsbankens årliga mätning av företagsklimatet i knappt 200 länder – från Afghanistan till Zimbabwe – har rönt betydande uppmärksamhet sedan den publicerades för första gången 2003. Frågan är nu hur placerar sig Sverige och har vi förbättrat oss gentemot våra konkurrentländer? Världsbankens Doing Business Report 2017 presenteras av Augusto Lopez-Claros, analyschef Doing Business Världsbanken, vid ett seminarium samarrangerat av Entreprenörskapsforum och IVA den 19 januari.

Läs referat

Bättre regelverk – hur är det möjligt?

Hur skapas effektiva regelverk och styrmedel? Vilka ramverk och institutioner krävs för att leda det politiska systemet framåt? Vilka utmaningar och avvägningar måste göras?

Entreprenörskapsforum och Näringslivets Regelnämnd, NNR, arrangerade ett lunchseminarium den 12 januari med professor Cass Sunstein, professor Harvard Law School, om dessa frågor.

Läs referat

Civilsamhällets betydelse för integration

Filantropiskt forum bjöd in till ett luciaseminarium med professor Una Osili, forskningschef vid Indiana University och Camilla Backström, senior rådgivare hos Ashoka Scandinavia.

Läs referat

Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv

Fredagen den 9 december 2016 kl 08.00-09.30 frukostlanserade Entreprenörskapsforum den nya rapporten En värld i rörelse 1990-2015: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv, av Johan Norberg, författare och debattör.

Läs referat

Swedish Economic Forum 2016

2016 års Swedish Economic Forum Report har temat immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap. Rapporten lanserades eftermiddagen den 24 november 2016 på Spårvagnshallarna.

Läs referat

Inkubatorer – pang för pengarna?

Torsdagen den 27 oktober anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium med anledning av den nya rapporten "Den svaga länken? Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet" författad av Olof Ejermo, docent Lunds universitet.

Läs referat

Entreprenörskapsutredningen – så säkrar vi svensk förnyelsekraft!

Den 19 oktober presenterades den av regeringen tillsatta utredningen "Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet"  vid ett seminarium på Entreprenörskapsforum.

Läs referat

Swedish Schumpeter Lecture

2016 års Swedish Schumpeter Lecture-föreläsare var professor Saras D Sarasvathy, professor Darden School of Business, University of Virginia.

Föreläsningen arrangerades på eftermiddagen måndagen den 17 oktober.

Läs referat

Blockkedjan – nu händer det!

Först kom PC:n, sen kom internet, nu kommer blockkedjan! Den 11 oktober 2016 kl 12.00–13.30 lanserade Entreprenörskapsforum en ny rapport om blockkedjeteknik där dess funktion, utveckling och genomslag diskuteras liksom möjliga tillämpningar. Rapportförfattarna presenterade även ett antal spännande framtidsscenarier. Kommenterade gjorde bl a Anna Felländer, expert i regeringens Digitaliseringskommission och Lauri Rosendahl, vd Nasdaq Stockholm.

Läs referat

Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld

Hur går det egentligen för Sverige? Hur mäter vi den svenska konkurrenskraften och vilken näringspolitisk betydelse har det? Hur mäts konkurrenskraft och hur används måtten? Vad betyder produktiviteten för konkurrenskraften? Den 3-4 oktober arrangeras en konferens där vi gräver djupare i konkurrenskraftsfrågor tillsammans med Jernkontoret, SCB och Tillväxtanalys.

Läs referatet

Innovation Hubs & Global Entrepreneurship

Den 27 september samarrangerar Entreprenörskapsforum ett seminarium i Washington DC om hur villkoren för entreprenörskap varierar mellan länder och om hur relationen mellan entreprenörskap och regleringar hänger ihop. Även betydelsen av globala städer för att främja handel, innovation och tillväxt lyfts. Är du på plats i USA? Varmt välkommen!

Läs referat

Seven Secrets of Germany

Välkommen till ett seminarium den 7 september där Professor David Audretsch presenterar sin och professor Erik E. Lehmanns nya bok The Seven Secrets of Germany: Economic Resilience in an Era of Global Turbulence.

Läs referat 

Entreprenörskapsforum i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby samarrangerade Entreprenörskapsforum fem seminarier med Tillväxtverket, PwC och Innovationskontoret Fyrklövern. Ta del av referaten:

Etablerade stora och unga små – vinnande samarbete för svensk konkurrenskraft
Digitalisering, delning, gig-ekonomi – hur rustade är företag och samhälle för snabba förändringar?
En skattereform för entreprenörskap
Har inkubatorerna spelat ut sin roll? 9 av 10 av idéer kommer från näringslivet!
Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar

 

Värdet av Schengenavtalet i svenska kronor

Under seminariet presenterade Dr. Thiess Petersen, Bertelsmann Stiftung i Tyskland, en bedömning av Schengens påverkan på svensk ekonomi. Därefter följde en paneldiskussion med bland andra Karolina Ekholm, statssekreterare hos Magdalena Andersson och Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden.

Läs referat

Bryssellansering av GEM-rapporten The Entrepreneurial Challenge – Entrepreneurship in EU, China and the US

Den 21 juni lanserade Entreprenörskapsforum ytterligare en rapport baserad på världens största entreprenörskaps-undersökning Global Entrepreneurship Monitor (GEM): The Entrepreneurial Challenge – Entrepreneurship in EU, China and the US. Vid lanseringen i Bryssel kommenterade ett antal välrenommerade EU-tjänstemän, politiker och beslutsfattare rapporten.

Läs referat

Kinas ekonomi i fokus: Från statlig järnhand till marknadsdriven entreprenöriell guldålder?

Den 14 juni anordnar Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium om reformer av den kinesiska ekonomin. Professor Mao Yushi, grundare av det fristående kinesiska forskningsinstitutet Unirule Institue of Economics håller ett keynote-anförande på temat ”Basic Feature of Chinese Economy”. Dessutom presenteras aktuell forskning om förändringar i den kinesiska ekonomin, statligt ägda företag och CSR.

Läs referat

Lansering av Global Entrepreneurship Monitor, GEM

Global Entrepreneurship Monitor, GEM, är världens största studie av entreprenörskap och omfattar ett 70-tal medverkande länder. Tisdagen 7 juni lanserades årets nationella GEM-rapport och i år var bland andra Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP) och Annie Lööf, partiledare (C), kommentatorer vid rapportpresentationen.

Läs referat

Melker Schörling Symposium: Stadens triumf eller landsbygdens återtåg?

Den 2 juni arrangerades Melker Schörling Symposium som lyfte diskussionen om städer vs glesbygd med fokus på kluster, digitalisering och mångfald. Bland de medverkande fanns Martin Andersson, professor BTH och Lund, Ylva Grauers Berggren, vd Oxford Research, Anders Johnson, skriftställare samt Örjan Sölvell, professor HHS.

Läs referat

Finansmarknadernas regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?

Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt. På finansmarknaderna är dock vinst en icke-fråga, där är diskussionen snarare hur vinstdrivande företag ska regleras.  Vid lanseringen av policysammanfattningen Finansmarknadens regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna? presenterade författarna Martin Andersson och Per Strömberg en idéskiss över hur deras erfarenhet av finanssektorn kan överföras till välfärdssektorn.

Läs referat

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

Global Award for Entrepreneurship Research är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. 2016 delades priset ut 10 maj på Grand Hôtel i Stockholm.

Läs referat

Det smittsamma entreprenörskapet

Varför finns det fler entreprenörer i städer med rik entreprenöriell historia? Vid ett seminarium i Örebro den 20 april presenteras forskningsrapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda.

Läs referat

Swedish Entrepreneurship Summit 2016

Swedish Entrepreneurship Summit 2016 ägde rum på Quality Hotel View i Malmö den 7-8 april  i ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Sydsvenska industri- och Handelskammaren.

Läs dokumentationen

OECD om svensk forskning och innovation

Den 22 mars bjöd Entreprenörskapsforum och Vinnova in till seminarium då Andrew W. Wyckoff, Director for Science, Technology and Innovation på OECD, besökte Sverige för att presentera OECDs rapport The 2016 Sweden Review of Innovation Policy. En namnkunnig panel kommenterade och diskuterade hur svenskt forsknings- och innovationsklimat kan stärkas.

Läs referat

Till, från och mellan marknader – småföretag på export

Den 16 mars 2016 lanserar Entreprenörskapsforum rapporten International Market Exit and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SME:s författad av Lucia Naldi och Andrea Kuiken, lektor respektive doktorand JIBS. Rapporten kartlägger svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster.

Läs referat

Ruter Dam på företagsbesök

Ruter Dams nätverk av kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag bjuds den 15 mars in till företagsbesök hos Entreprenörskapsforum. Under mötet diskuteras hur Entreprenörskapsforum påverkar beslutsfattare med oberoende forskningsresultat, hur det svenska näringslivets långsiktiga internationella konkurrenskraft och förmåga att hävda sig i den globala ekonomin ser ut samt vilka ekonomisk-politiska policyförslag som krävs för att förbättra Sveriges situation. Mötet är endast öppet för Ruter Dam.

Läs referat

Swedish Philanthropy Summit

Swedish Philanthropy Summit  är vår årliga filantropikonferens som samlar forskare, praktiker och beslutsfattare för att diskutera filantropins roll för entreprenörskap, kulturell mångfald och samhällelig förändring. Såväl internationellt framstående forskare som välkända filantroper, politiker och praktiker kommer att medverka i programmet. Årets huvudtalare är professor Una Okonkwo Osili, Director of Research vid Indiana University, Lilly Family School of Philanthropy, US.

Läs referat

På väg mot 2020: Är entreprenörskap en genusfråga?

Tisdagen den 8 mars arrangerar Entreprenörskapsforum ett frukostseminarium i centrala Örebro med anledning av den internationella kvinnodagen. Medverkar gör bland andra Maria Larsson, landshövding Örebro län och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS. Fler medverkande tillkommer.

Läs referat

Final i Årets studentföretagare

Årets studentföretagare är Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga tävling för studenter på kandidatnivå, som jämte studier, äger och driver ett eget företag. Förstapriset är 150 000 kronor samt plats i den internationella finalen Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) i Bangkok, Thailand. Finalen hölls den 24 februari i SUP46 lokaler på Regeringsgatan i Stockholm.
-
Läs referat

Det smittsamma entreprenörskapet

Varför finns det fler entreprenörer i städer med rik entreprenöriell historia? Varför startas det fler företag i kvarter med många etablerade entreprenörer? Johan P Larsson, ekon dr och forskare Entreprenörskapsforum, presenterade rapporten ”Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda” som diskuterades av Rune Andersson, Mellby Gård, Susanne Andersson Pripp, HotellEtt och Visita, Magnus Henrekson, vd och professor IFN och Stig Henriksson, riksdagsledamot (V).

Läs referat

Att göra mer med mindre - den cirkulära ekonomins möjligheter

Den 17 december bjöd Entreprenörskapsforum in till lanseringen av rapporten A Review of the Circular Economy and its Implementation, skriven av Almas Heshmati, professor JIBS.

Läs referat

Folkhemsfilantropi och nya insamlingsformer – vad betyder digitaliseringen för givande?

Det svenska samhället står inför en rad stora utmaningar. Samtidigt finns det ett stort samhällsengagemang för att bidra med både tid och pengar till en positiv samhällsutveckling.

Läs referat

Stadens ekonomiska dynamik

Den 7 december anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium med Geoffrey Hewings, professor vid University of Illinois. Professor Hewings forskar om vad som gör en stad konkurrenskraftig och hur stadens och närområdets tillväxtkraft är sammanflätad med utvecklingen av demografi, konsumtionsmönster och flyttmönster.

Läs referat

Öppen innovation – hur funkar det?

Öppen innovation blir alltmer vanligt. Många företag säger sig arbeta med öppen innovation och Europeiska kommissionen storsatsar för att få europeiska företag att implementera öppna innovationsprocesser. På seminariet presenterades en ny policysammanfattning av Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet och årets mottagare av Entreprenörskapsforums Unga forskarpris.

Läs referat

Swedish Economic Forum 2015 - Vinster, entreprenörskap och välfärd

I år sattes fokus på vinster i välfärden. Hur påverkas välfärden av vinstmotivet, hur stora är vinsterna och hur påverkas opinionen? Rapporten lanserades på eftermiddagen torsdagen den 26 november.
-
Läs referatet

Collaborative Economy - Workshop

Entreprenörskapsforum och EU-kommissionen bjöd in till workshop på temat kollaborativ ekonomi den 25 november.
-
Läs referatet

Flytt- eller stannfågel? Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad

Onsdagen den 18 november lanserade Entreprenörskapsforum Regionalpolitiskt forum. I samband med lanseringen presenterades rapporten Flytt- eller stannfågel? – Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad av Johan Eklund och Per Thulin följt av en diskussion om ur väl kompetensförsörjningen fungerar i Örebroregionen visavi resten av riket.

Läs referatet

Olönsam utbildning och dålig matchning – effekter för svensk konkurrenskraft?

Den 11 november lanserades policysammanfattningen Utbildningspremie och kompetensförsörjning – effekter för matchningsproblemen på arbetsmarknaden?

Läs referatet

Entreprenörskapsforum på Kvalitetsmässan

Entreprenörskapsforum arrangerade tre seminarier på Kvalitetsmässan i Göteborg torsdagen den 5 november: Uppdrag Välfärd – för att välfärden är värd en bättre debatt, Vad betyder innovation och entreprenörskap i offentlig verksamhet? och Sociala innovationer i välfärden – förutsättningar för ett e-hälsokonto.

Läs referatet

Privata donationer till högre utbildning och forskning

– Vad kan vi lära av det finska systemet?

Torsdagen den 5 november bjöd Entreprenörskapsforum in till frukostseminarium om finansiering av forskning och högre utbildning. Seminariet tog utgångspunkt i det finska systemet där staten under senare år stimulerar privata donationer till lärosätena genom motfinansiering och utökad avdragsrätt.
-
Läs referatet

Innovationsråd – fikaklubbar eller samverkan för konkurrenskraft?

Den 2 november arrangerade Entreprenörskapsforum och Vinnova ett lunchseminarium kring lanseringen av en ny rapport som jämför de nationella uppläggen av 14 innovationsråd i 12 länder. På seminariet diskuterades bl a vilken roll nationella innovationsråd har, om politiker kan styra innovation och vad utvärderingen säger om det svenska innovationsrådet.

Läs referatet

Vad är socialt med sociala innovationer?

Tisdagen den 27 oktober lanserade Entreprenörskapsforum en ny policysammanfattning om sociala innovationer.

Läs referatet

Sveriges företagande och konkurrenskraft - mäter vi rätt saker?

Den 6 oktober bjöd Entreprenörskapsforum in till ett seminarium om hur vi mäter och bedömer näringslivets förutsättningar i Sverige. Bland annat diskuterades hur relevant kunskap om villkoren för att stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet inhämtas. Hur går det egentligen för Sverige? Mäter vi rätt saker?

Läs referatet

Världsbanken: Svenskt näringsliv i behov av reformer

Den 1 oktober bjöd Entreprenörskapsforum in till ett seminarium med Världsbankschefen Augusto López-Claros som presenterade rapporter om det svenska näringslivsklimatet.

Läs referatet

Swedish Schumpeter Lecture 2015: Mirjam Van Praag

2015 års Schumpeter Lecture hölls av Mirjam Van Praag, professor vid Department of Innovation and Organizational Economics, Copenhagen Business School, onsdagen den 16 september.

Läs referatet

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2015

Entreprenörskapsforum samarrangerade två seminarier med Tillväxtverket under Almedalsveckan i Visby. Seminarierna hölls på förmiddagen måndagen den 29 juni. Läs referaten från: Vad letar företagen efter? Så får vi syn på och möter näringslivets kompetensbehov respektive Hur behåller vi en digital konkurrenskraft i världsklass?

Fler gaseller i flocken – så främjar vi internationalisering av SME

Den 23 juni lanserades rapporten Level Up: Internationalisering av företag med hög tillväxtpotential – en kartläggning av initiativ och program i Norden, författad av Maria Adenfelt, tidigare forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala universitet, på uppdrag av Almi.

Läs referatet

Kan reformerade konkurs- och insolvensregler leda till ett ökat entreprenörskap?

Onsdagen den 17 juni arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium där det diskuterades om Sverige bör reformera konkurs- och insolvensreglerna i syfte att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap. Medverkade gjorde bland andra Robert Eberhart, professor vid Santa Clara University och Stanford University.

Läs referatet

The Sharing Economy

Den 16 juni lanserades rapporten The Sharing Economy – Embracing Change with Caution, författad av Anna Felländer, chefekonom Swedbank, Claire Ingram, doktorand och Robin Teigland, docent Handelshögskolan i Stockholm.

Läs referatet 

Lansering av Global Entrepreneurship Monitor 2015

Global Entrepreneurship Monitor, GEM, är världens största studie av entreprenörskap som i år omfattar 73 medverkande länder. Tisdagen den 9 juni 2015 lanserades årets nationella GEM-rapport och i år medverkande bland andra Jan-Olof Jacke, vd AstraZeneca och Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (fp) och tidigare EU-minister, som kommentatorer vid rapportpresentationen.

Läs referatet

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik?

Den 29 maj 2015 bjöd Entreprenörskapsforum i samarbete med CESIS in till seminarium om Sveriges ekonomiska tillväxt. Under seminariet diskuterades bl a varför Sverige klarat sig så bra genom krisen, tillväxtsatsningar och huruvida hållbar tillväxt är förenligt med hållbarhetsmål.

Läs referatet

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

Årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research, professor emeritus Sidney G. Winter, mottog priset på Grand Hôtel i Stockholm den 20 maj.

Läs referatet

Exportfrämjande och småföretagens internationalisering – vilka effekter har statens insatser?

Tisdagen den 12 maj arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett frukostseminarium med syftet att sprida kunskap och stimulera till diskussion och debatt om exportfrämjande och internationalisering av SMFs. Medverkade gjorde bland andra Niclas Andersson, Veryday, Fredrik Fexe, Business Sweden, Lars Hjälmered, näringsutskottet (M), Carly Smith-Jönsson, Tillväxtanalys, Anna Wallén, näringsutskottet (S).

Läs referatet

Företagsdynamik i Kina - från statliga jättar till privat sektor

Den 7 maj anordnade Entreprenörskapsforum ett halvdagsseminarium om företagsdynamik i Kina. Sheng Hong och Feng Xingyuan från det fristående kinesiska forskningsinstitutet Unirule Institue of Economics presenterade sin forskning om statligt ägda företag i Kina och Christer Ljungwall från Tillväxtanalys presenterade ny forskning om Kinas privata företagssektor. Medverkade gjorde också Börje Ljunggren, Kinaexpert och Sylvia Schwaag Serger, Vinnova.

Läs referatet

Swedish Philanthropy Summit

På Swedish Philanthropy Summit den 27 april diskuterades filantropi som en viktig faktor för entreprenörskap, kulturell mångfald och samhällelig förändring i en marknadsekonomi med stor offentlig sektor. Såväl internationellt framstående forskare på området som välkända filantroper, politiker och praktiker kommer att medverka.

Bland de medverkande märktes Zoltan Acs, London School of Economics, Charles Keiden, City University London, Karen Wilson, OECD och Breugel.

Läs referatet

Innovation utan entreprenörskap?

Den 10 april arrangerades ett frukostseminarium och lansering av rapporten Innovation utan entreprenörskap? Projektet initierades av Entreprenörskapsforum under hösten 2014 med syftet att ur ett tillväxtperspektiv utforska entreprenörens roll i innovationskedjan, med särskilt fokus på policyfrågor och företagsklimat.

Läs referatet

Prisutdelning Unga forskarpriset

Unga forskarpriset har delats ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. I år tilldelades priset Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet. Prisutdelningen hölls på Junior World Entrepreneurship Forum i Göteborg.

Läs mer

Swedish Entrepreneurship Summit

Småföretagsdagarna blir Swedish Entrepreneurship Summit den 18-19 mars

Den 18-19 mars arrangerades Småföretagsdagarnas efterföljare Swedish Entrepreneurship Summit. Konferensen hölls på Örebro Slott och Elite Stora hotellet och uppmärksammade Örebros 750 årsjubileum. Nyföretagande, sociala innovationer, storföretagens roll liksom artificiell intelligens och nya produktionsmetoder var teman som diskuterades. Swedish Entrepreneurship Summit blir Entreprenörskapsforums stora årligen återkommande konferens för att uppmärksamma och öka förståelsen om entreprenörskapets och innovationernas roll i samhällsekonomin.

Ta del av dokumentationen  »

Kvinnors entreprenörskap i medvind?

Den 6 mars 2015 arrangerade Nasdaq Stockholm och Entreprenörskapsforum ett gemensamt seminarium med fokus på kvinnors entreprenörskap. Bland de medverkade fanns Marie Parck, noteringsansvarig Nasdaq Stockholm och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och entreprenören Pingis Hadenius och andra inspirerande gäster.

Läs referatet >>

Slutseminarium Uppdrag Välfärd

Den 4 mars är det slutseminarium för Uppdrag Välfärd - ett forskningsprogram som har drivits gemensamt av Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care för att initiera, genomföra och sprida resultaten kring frågor om hur framtidens välfärdstjänster ska utföras, organiseras, styras, och utvärderas.

Läs referatet >>

Final av Årets studentföretagare 2015

Den 29 januari 2015 tävlade finalisterna i Årets studentföretagare. Förstapriset - 50 000 kr och en plats i den internationella tävlingen Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) - gick till Alexander Brännkärr med företaget Indivator i Uppsala. Läs mer om Årets studentföretagare.

Läs referatet »

Nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar ­

Nya finansieringsformer för sociala innovationer och former för effektmätning har under de senaste åren rönt stort intresse såväl i Sverige som internationellt. Ett exempel är Social Impact Investment Taskforce som initierades 2013 av Storbritanniens premiärminister David Cameron och World Economic Forum tillsammans med G8-länderna. För att diskutera dessa frågor och lära mer om arbetet i andra länder bjuder Filantropiskt forum och Mötesplats Social Innovation in till ett lunchseminarium den 12 december.

Läs referatet »

Prisutdelning av Global Award for Entrepreneurship Research

Årets Global Award for Entrepreneurship Research delades ut den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. Årets pristagare professor Shaker Zahra närvarade tillsammans med inbjudna gäster.

Läs referatet »

E-vecka kring Global Award

Årets Global Award for Entrepreneurship Research delades ut den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. Under en vecka medverkade pristagaren professor Shaker Zahra, University of Minnesota, i möten vid Copenhagen Business School, Lunds universitet, Näringsdepartementet, IFN och Vinnova.

Läs referatet från prisceremonin »

Swedish Economic Forum 2014

Årets Swedish Economic Forum Report fokuserar på forskning om arbetsmarknad, högre utbildning och innovation. I rapporten analyseras arbetsmarknadsrörlighet, matchning, arbetsmarknadsregleringars effekter liksom förutsättningar för entreprenörskap, innovation och växande företag.

Läs referatet »

Swedish Schumpeter Lecture 2014: Deirdre McCloskey

Den 5 november arrangerar Entreprenörskapsforum Swedish Schumpeter Lecture 2014. Denna gång föreläser Deirdre McCloskey professor i ekonomi, historia, engelska och kommunikation vid University of Illinois, Chicago på temat ”How We Actually Got Rich: The Liberal Plan of Equality”.

Läs referatet »

Utlandsfödda och utrikeshandel – lyfter företagens tjänsteexport?

Den 24 oktober lanserar Entreprenörskapsforum en rapport om hur migration kan främja företags och länders internationalisering. Nya insikter förmedlas om den roll som utlandsfödda spelar för internationalisering av tjänstehandel. På frukostseminariet ges ökad förståelse för internationaliseringens drivkrafter rent generellt och mer specifikt vad migration betyder för Sveriges position i den globala ekonomin.

Läs referatet »

Leo Melamed – mannen som myntade Financial Futures

Torsdagen den 23 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum tillsammans med Nasdaq Stockholm ett lunchseminarium med Leo Melamed, mannen som myntade begreppet Financial Futures, finansiella terminer, på Berns salonger. Vi får lyssna till berättelsen om utvecklingen av CME Group som nyligen blev en europeisk Futures Exchange.

Läs referatet »

Den stora bolagsskattereformen – vad händer efter valet?

Företagsskattekommittén levererade den 12 juni sin analys av effekter av skatteförändringar i en värld av global konkurrens. Samtidigt har Entreprenörskapsforums forskare och skatteexperter belyst framtidens bolagsbeskattning. Den skuggskatteutredning som tagits fram lanserades på ett lunchseminarium den 15 oktober.

Läs referatet »

Entreprenörskapsutbildning i skolan

Hur ser det entreprenöriella lärande ut i skolan idag? Hur långt fram ligger Sverige i jämförelse med de övriga nordiska länderna? Välkommen till ett seminarium där forskare från Sverige, Norge, Danmark och Finland samt Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm och Ung Företagsamhets vd Cecilia Nykvist diskuterar entreprenörskapsutbildning i skolan.

Läs referatet »

Har Life Science en framtid i Sverige?

Onsdagen den 8 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium om Life Science som står i fokus i höst. Regeringen får ett underlag till en nationell strategi för Life Science baserad på generaldirektören Susanne Ås Sivborgs utredning som lämnas den 31 oktober.

Läs referatet »

Innovation för framtida tillväxt

Entreprenörskapsforum och SCB bjöd för tredje gången in till höstkonferens: Innovation för framtida tillväxt den 1-2 oktober 2014. Konferensen på Barkarby Gård tog upp de senaste rönen inom forskning om företagande och entreprenörskap, med särskild inriktning på innovation ur olika perspektiv, bl a statligt, industrihistoriskt, evidensbaserat och ett framtida välfärdsperspektiv.

Läs referatet »

Statens roll för tillväxt och innovation

Den 30 september arrangerade VINNOVA och Entreprenörskapsforum en föreläsning i Stockholm med den världskända forskaren Mariana Mazzucato, professor i Science and Technology Policy vid University of Sussex, som argumenterade för behovet att utveckla nya sätt att förstå statens roll för innovation och ekonomisk tillväxt.

Läs referatet » 

Vad är filantropi?

Torsdagen den 25 september träffar du Entreprenörskapsforum på Forskartorget på Bok och Bibliotek i Göteborg. Här träffar du Johanna Palmberg, ekon.dr och forskningsledare samt ansvarig för Filantropiskt forum och Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum som diskuterar vad filantropi egentligen är och hur det relaterar till entreprenörskap?

Läs mer »

Universitetsrankning - till vilken nytta?

Jiao Tong-universitetet i Shanghai rankar årligen cirka 12 000 lärosäten i världen. De 500 främsta tas med på Shanghailistan som i år släpps den 15 augusti. Den 1 september arrangerade Entreprenörskapsforum och Lunds Universitet ett gemensamt seminarium om universitetsrankningars nytta.

Läs referatet »

Venture philanthropy och social investing

Torsdagen den 28 augusti bjöd European Venture Philanthropy Association, EVPA:s, Skandinavienbaserade medlemmar in till ett möte hos Entreprenörskapsforum. Evenemanget syftade till att utbyta erfarenheter, nätverka och ge ökad kännedom om venture philanthropy (VP) och social investing (SI).

Läs referatet »

Nyföretagande och närheten till finansiellt kapital

Småföretag, finansiering och geografisk närhet var temat för Sparbankernas och Entreprenörskapsforums Almedalsfrukost den 3 juli. På seminariet diskuterades: Är närhet till kapital en förutsättning för företagande?, Hur ser finansieringsmöjligheterna ut för stad, tätort och landsbygd?, Vilken är betydelsen av externt kapital?

Läs referatet »

Välfärden är värd en bättre debatt – sex dilemman som inte gör sig i valrörelsen

Forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd har samlat några av Sveriges främsta forskare och representanter från de största beställarna, utförarna, brukargrupperna och personalorganisationerna. Under ett Almedalsseminarium sammanfattades två år av forskarrapporter, referensgruppsmöten, seminarier och konferenser, i ett utkast till slutrapporten ”Välfärden är värd en bättre debatt – 6 dilemman som inte gör sig i valrörelsen”.

Läs referatet »

Internationalisering av medicinteknik ­– en hälsosam affär?

I Sverige har den privata hälso- och sjukvårdssektorn vuxit snabbt under de senaste årtiondena. Företagen i branschen har förväntat sig stora exportökningar, men lyftet har uteblivit. Vilka är hindren och hur ser möjligheterna ut för att Sverige ska få en internationellt konkurrenskraftig medicinteknikindustri? Det beskrevs under ett Almedalsseminarium den 1 juli 2014.

Läs referatet »

Filantropins betydelse igår, idag och i morgon

Samhällsutvecklingen har fört med sig nya former av filantropi och filantroper. En trend som märks tydligt är ett ökat personligt engagemang hos filantroperna. Samtidigt finns det ett stort inslag av traditionella donationer. Hur kan filantropi bidra till entreprenörskap och samhällsekonomisk utveckling? Det diskuterades på ett Almedalsseminarium den 1 juli.

Läs referatet »

Nudges för grön finansmarknad? Vad beteendeekonomin kan lära oss om uteblivna miljöinvesteringar?

Almedalsseminarium om vad som kan bidra till att styra investeringar från brunt till grönt - dvs miljöinvesteringar?

Läs referatet »

Framtidens bolagsbeskattning – är företagsskattekommittén rätt ute?

Företagsskattekommittén levererade den 16 juni sin analys av effekter av skatteförändringar i en värld av global konkurrens. Var förslagen de bästa? Vad får de för konsekvenser för entreprenörskapet i Sverige? Ger de förutsättningar för fler och växande företag? Det diskuterades på ett Almedalsseminarium den 1 juli.

Läs referatet »

Grön Innovations- och konkurrenskraft

Hur ska vi stärka Sveriges konkurrenskraft inom miljöområdet? Behöver vi nya affärsmodeller för att främja internationalisering av miljöteknik? Det var frågor som diskuterades på ett seminarium den 18 juni.

Läs referatet »

Lansering av Global Entreprenurship Monitor (GEM) 2014

Den 10 juni 2014 lanserades den svenska årsrapporten av Global Entrepreneurship Monitor (GEM) vid ett frukostseminarium på 7A Centralen. Forskarna som har författat rapporten presenterade och fick kommentarer från Annie Lööf, Mikael Damberg och Stefan Krook.

Läs referatet »

Sociala innovationer i välfärden

Torsdagen den 5 juni lanserades Uppdrag Välfärds sjunde rapport Sociala innovationer i välfärden - Förutsättningar för ett E-hälsokonto av Vivian Vimarlund, professor i informatik vid Handelshögskolan i Jönköping. Rapporten belyser ännu inte uppmärksammade aspekter som kräver att organisationer inom vård och omsorg anpassar sitt utvecklingsarbete.

Läs referatet »

Stockholm Philanthropy Symposium

Onsdagen den 21 maj arrangerades Stockholm Philanthropy Symposium på Moderna museet. På temat Making Our Mark: Swedish Philanthropy at Home and Around the World diskuterades hur filantropi ska bli en större, och framförallt vanligare, del av den svenska ekonomin.

Läs referatet »

Civiliserade marknader?

Fredagen den 16 maj lanserades Uppdrag Välfärds sjätte rapport Civiliserade marknader – Introduktion till ett nytt sätt att förstå och organisera välfärdens marknader av professor Claes-Fredrik Helgesson, Linköpings Universitet. I rapporten guidas vi in i ett tvärvetenskapligt perspektiv på välfärdens marknader – som studerats utifrån hur de faktiskt fungerar och inte hur de borde göra det.

Läs referatet »

Kapitalförsörjning av svenska innovativa startupbolag

Den 14 maj lanserades den 9:e rapporten från Näringspolitiskt forum, Sources of capital for innovative startup firms, som belyser finansieringsproblematiken för svenska innovativa startupföretag. Rapporten presenterades av Anna Söderblom och Mikael Samuelsson, båda ekon dr samt forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. En panel bestående av både statliga och privata finansiärer av unga tillväxtbolag diskuterade problematiken kring finansiering i utvecklingsfasen.

Läs referatet »

I välfärdsproduktionens gränsland

Den 9 april lanserades Uppdrag Välfärds femte rapport I välfärdsproduktionens gränsland av Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm. I rapporten introduceras begreppet "organisatoriska mellanrum" som hjälper oss att förstå varför glappen uppstår och därmed anger förutsättningar för att fylla dem med värdeskapande innehåll.

Läs referatet »

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer?

Den 29 april lanseras Uppdrag Välfärds fjärde rapport Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? av Karl Lundvall, ekon dr, och Carl von Utfall Danielsson, båda Copenhagen Economics. Möt forskare, praktiker och politiker i ett samtal runt rapportens frågeställningar på ett lunchseminarium.

Läs referatet »

En politik för entreprenörskap, integration och arbetsmarknad

Den 29 april arrangeras ett seminarium kring forskning och policy om utrikes föddas entreprenörskap och integration på arbetsmarknaden. Möt forskare och politiker i ett samtal runt dessa frågeställningar på en frukost på Grevgatan 34 i Stockholm.

Läs referatet »

Byggmarknadens regleringar - ett hinder för svensk ekonomisk utveckling

Den 24 april lanserades den åttonde rapporten från Näringspolitiskt forum: Byggmarknadens regleringar - Ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling. Rapporten presenterades av Åke E. Andersson, professor Jönköping International Business School, som lyfte regleringen av byggandet genom olika lagar och deras komplement av centrala och lokala bestämmelser.

Läs referatet »

Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter

Den 27 mars lanserade Uppdrag Välfärd rapporten Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård författad av Anders Anell, professor Lunds universitet.

Läs referatet »

Småföretagsdagarna 2014

Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskaps- och innovationsfrågor – Småföretagsdagarna – arrangerades i år den 12 mars på Konserthuset i Stockholm. Tre ministrar medverkade: Anders Borg, Jan Björklund och Annie Lööf. Dessutom gästade Magdalena Andersson m fl. konferensen som genomfördes i närvaro av H.K.H. Prins Daniel.

Läs referatet »

Sveriges innovationspolitiska utmaningar: tillväxthinder

Den 5 mars diskuterades tillväxthinder och finansierings- och innovationshinder i form av regleringar och strukturella utmaningar .

Läs referatet »

Rapportlansering: Globala innovationsnätverk

Cristina Chaminade, professor Lunds universitet och Davide Castellani, docent University of Perugia presenterade sin rapport The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportunity? vid ett fullsatt seminarium i Entreprenörskapsforums nya lokaler i slutet av februari.

Läs referatet »

Patentboxar – innovativt incitament för FoU

Den 6 februari bjöd Entreprenörskapsforum in till en frukostlansering av rapporten Patentboxar som ett indirekt FoU-stöd, författad av Roger Svensson, docent Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Läs referatet

Den industriella 3D-revolutionen

Den 30 januari bjöd Entreprenörskapsforum in till lanseringen av rapporten 3D-printing – Economic and Public Policy Implications, författad av Maureen Kilkenny, professor och Senior Fellow vid National Center for Food and Agricultural Policy.  I rapporten beskrivs ekonomiska implikationer av 3D-printing, tekniken och framtida applikationer och den viktiga frågan om vi står inför en 3D-industriell revolution. Utöver författaren medverkade Marie Alpman, reporter Ny Teknik, Ralf Carlström, Höganäs Digital Metal och Evald Ottosson, Protech.

Läs referatet »

Lansering av rapporten Ett givande givande

Lansering av rapporten Ett givande givande för den som vill lära sig mer om filantropi. Författare är Amelie Silfverstolpe, grundare av Volontärbyrån och medlem i Filantropiskt forums styrgrupp.

Läs referatet »

Nobelföreläsning med ekonomipristagaren Robert J. Shiller

Entreprenörskapsforum och KTH bjöd in till seminarium med professor Robert J. Shiller som, tillsammans med professorerna Eugene F. Fama och Lars Peter Hansen, tilldelas 2013 års ekonomipris till minne av Alfred Nobel för deras ”empiriska studier av tillgångspriser”.

Läs referatet »

En innovationspolitik for framtiden – OECD utvärderar Sveriges innovationssystem

Inför valet 2014 arrangerar Entreprenörskapsforum en seminarieserie med fokus på innovation och innovationspolitik. I serien lyfts frågor om Sveriges konkurrenskraft och innovationsstyrka och diskuteras idéer för framtidens innovationspolitik. Det första seminariet i serien tog avstamp i OECDs utvärdering av Sveriges innovationssystem och policy som publicerades i februari 2013 (OECD Reviews of Innovation: Sweden)

Läs referatet

Swedish Economic Forum 2013

För femte året i rad arrangerade Entreprenörskapsforum konferensen Swedish Economic Forum och som vanligt lanserades en forskarrapport med samma namn.  


Läs referatet »

Uppdrag Välfärd: Perspektiv på välfärd

Den 21 november arrangerade Uppdrag Välfärd en konferens om hur vi organiserar framtidens välfärd. Medverkade gjorde bl a Andrei Shleifer, Harvard University och Maryann Feldman, University of North Carolina.

Läs referatet »

Filantropi – finansieringskälla för forskning

Den 6 november arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium om filantropisk finansiering av forskning och kunskapsförstärkande miljöer. Frågan om privat finansiering av forskning och utbildning är aktuell såväl i Sverige som internationellt. Flera universitet och högskolor bygger upp särskilda organisationer för att öka den externa finansieringen.

Läs referatet

Regleringar, humankapital och innovation i en globaliserad värld

Den 21 oktober samarrangerade Entreprenörskapsforum, Tillväxtanalys och svenska ambassaden i Washington DC ett seminarium om kopplingarna mellan arbetsmarknadsregleringar, humankapital och innovation i en globaliserad värld.

Läs referatet »

Crowdfunding - tillväxtfrämjare eller finansieringsfluga?

Den 16 oktober bjöd Entreprenörskapsforum in till ett frukostseminarium om crowdfunding, ett växande finansieringsalternativ. Bl a diskuterades: Vilka möjligheter finns för start-ups med denna finansieringsform? Fyller crowdfunding en funktion på en glappande finansieringsmarknad ?  Hur stort är detta fenomen i Sverige idag?

Läs referatet

Global Entrepreneurship Monitor: Så främjas svenska tillväxtambitioner

Den 8 oktober presenterade Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH, årets svenska Global Entrepreneurship Monitor-rapport vid ett seminarium i Göteborg. Evenemanget var ett samarrangemang med Connect Väst.

Läs mer

Det nya Afrika – entreprenörskap, handel och tillväxt

Den 2 oktober bjöd Entreprenörskapsforum in till ett frukostseminarium om Afrika med särskilt fokus på affärs-, export- och handelsmöjligheter för svenska företag.

Läs referatet

Bok&Bibliotek: Entreprenörskapets kultur

Den 27 september var Entreprenörskapsforum på Forskartorgets scen på Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. Pernilla Norlin, kommunikationschef Entreprenörskapsforum ledde ett samtal med Caroline Wigren-Kristoferson, docent i företagsekonomi vid Circle Lunds universitet på temat Entreprenörskapets kultur – Gnosjö, IKEA och Draknästet. 

Läs referatet

Nya spelregler föreslås för svenska filantroper

Med anledning av regeringens budgetproposition bjöd Filantropiskt forum in till frukostseminarium.

Läs referatet

Final av Årets studentföretagare

Den 17 september tävlade fyra finalister i Årets studentföretagare. Förutom finalisterna och juryn medverkade även Caroline Trege, VD Drivhuset Sverige.

Läs referat från tävlingen

(Hur) kan svensk utbildning främjas av entreprenöriell pedagogik?

Den 27 augusti lanserades en ny PS från Entreprenörskapsforum Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD. Medverkande: PS-författarna Martin Lackéus, doktorand Chalmers och Kåre Moberg, doktorand Copenhagen Business School samt Bengt Johannisson, professor Linnéuniversitetet, Cecilia Nykvist, VD Ung Företagsamhet och Ragnar Åsbrink, undervisningsråd Skolverket.

Läs referatet »

Almedalen: Riskkapitalfond, personaloptioner och investeraravdrag

Hur löser vi kapitalförsörjningen i de svenska (små)företagen?

Entreprenörskapsforum arrangerade ett Almedalsseminarium där det diskuterades hur vi får långsiktigt framgångsrika investeringar i (små)företagen och i landet i stort.

Läs referatet

Almedalen: Filantropi – framtidens finansiering av kultur?

Filantropiskt forum och Kulturbryggan bjöd in till Almedalsseminarium på temat filantropi, kultur och finansiering. Hur funkar det att ge respektive ta emot donationer och vad betyder det för samhället i stort?

Läs referatet

Almedalen: Hur får vi kvalitet i välfärden?

Uppdrag Välfärd bjöd in till frukostseminarium under Almedalsveckan för att diskutera upphandlingar och kundvalssystem i välfärden.

Läs referatet

Lansering av svenska Global Entrepreneurship Monitor-resultat

Den 17 juni lanserades den svenska GEM-rapporten vid ett frukostseminarium. Rapporten kommenterades av Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson (MP) och Marita Ljung, statssekreterare hos Annie Lööf, Näringsdepartementet.

Läs referatet »

Uppe i det blå? Så revolutionerar molntjänsterna Sverige och svenska företag

Den 10 juni arrangerade VINNOVA och Entreprenörskapsforum ett frukostseminarium på temat molnet och dess möjligheter.

Läs referatet »

Generationsskifte i näringslivet

Den 29 maj arrangerade CeFEO och Entreprenörskapsforum ett seminarium på temat generationsskifte i näringslivet.

Läs referatet »

A competitive EU at the right price

Den 29 maj arrangerade Entreprenörskapsforum, Europaperspektiv och Skåne European Office en Bryssellansering av boken ”Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris”.

Läs mer och ta del av presentationer »

Innovations, entrepreneurial universities and economic development

Swedish Entrepreneurship Forum (Entreprenörskapsforum) and CIRCLE cordially invites scholars to submit paper proposals for a conference on innovations, entrepreneurial universities and economic development. Applicants from economics, businesses administration, and other related fields are encouraged to apply.

Läs mer »

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

Maryann Feldman, professor vid University of North Carolina, tilldelades det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2013. Medverkade gjorde även Philippe Aghion, Harvard University, Anders Borg, finansminister, Melker Schörling, näringslivsprofil och Maria Strömme, Uppsala universitet.

Läs referatet »

E-veckan 2013

Årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research Maryann Feldman kommer – förutom att ta emot sitt pris den 15 maj – att fungera som expert i en rad seminarier och i samtal på flera lärosäten, organisationer och myndigheter. Hon besöker Luleå 13 maj, Stockholm 14-15 maj, Göteborg 16 maj och Lund 17 maj.

Läs mer »

En hållbar framtid – Hur främjar vi grönt entreprenörskap?

Den 25 april bjöd Entreprenörskapsforum, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CECIS) på KTH och Fores in till ett frukostseminarium om hur vi främjar de svenska miljöentreprenörerna

Läs referatet

After firm failure: what can we learn?

Den 24 april bjöd Entreprenörskapsforum in till ett seminarium med Ungt Forskarforum på temat entreprenöriella misslyckanden. Hur förstås och förklaras de underliggande mekanismerna till att entreprenörer upplever det stigmatiserande att misslyckas?

Läs referatet

Skolmarknaden – nya vägar framåt

Ny rapport inom Uppdrag Välfärd lanserades. Medverkade gjorde rapportförfattarna Fredrik Bergström och Emanuel Welander samt Mikaela Valtersson, vice vd Kunskapsskolan, Lars Leijonborg, ordförande i Friskoleutredningen, Marika Lindgren Åsbrink, ekonomisk rådgivare, Socialdemokraterna och Björn Öckert, docent, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk forskning (IFAU).

Läs referatet

Litet land, gränslösa marknader - Svenska företag i en globaliserad värld

Den 21 mars arrangerades en heldagskonferens om globaliseringens  främsta utmaningar ur ett svenskt perspektiv. Samtliga rapportförfattare som bidragit till Globaliseringsforums rapportserie medverkade liksom personer som Leif Johansson, styrelseordförande Ericsson, Magnus Nilsson, co-founder och CFO, iZettle och Maria Ludvigsson, ledarskribent Svenska Dagbladet.

Läs referatet »

Finansiering av gröna innovationer

Entreprenörskapsforum och CECIS arrangerade det tredje seminariet i serien Gröna innovationer och hållbart entreprenörskap den 20 mars. Medverkade gjorde Marie Reinius, vd SVCA, Per Strömberg, Senior Research Fellow Sifr och professor i finans vid Handelshögskolan i Stockholm, Björn Westerholm vd MyFC och Magnus Rehn, Business Coach – Cleantech STING. Moderator är Susanna Baltscheffsky, redaktionschef, Ny Teknik.

Läs referatet »

Småföretagen och närheten till kapitalet

Den 11 mars arrangerade Ungt Forskarforum ett seminarium om småföretag, finansiering och hur den geografiska närheten till kapital spelar roll för tillkomsten av nya företag. Medverkade gjorde Mikaela Backman, JIBS, Tore Anstein Dobloug, Sparebanken Hedmark Norge, Lars Jagrén, Företagarna och Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »

Upphandling och kundval av välfärdstjänster

Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care presenterade den första rapporten inom ramen för forskningsprojektet Uppdrag Välfärd. Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund, skriven av professor Mats Bergman, Södertörns högskola.

Läs referatet »

Öresundsregionen vs Stockholm – nya konkurrensvillkor

Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Handelskammaren bjöd gemensamt in till presentation av boken ”Öresundsregionen – den kreativa metropolen” (Dialogos) den 12 februari. Boken bygger på material från 20 forskare och analyserar Öresundsregionens utveckling efter brons tillkomst och dess framtida potential.

Läs referatet »

Småföretagsdagarna 2013

2013 års Småföretagsdagar ägde rum den 5-6 februari på Örebro slott/Stora hotellet. Medverkade gjorde bland andra Annie Lööf, Maria Strömme, Melker Schörling och Tove Lifvendahl.

Ta del av dokumentationen från Småföretagsdagarna 2013 »

Öppet samtal med filantropirådgivare Nina Hoas

Nina Hoas, filantropirådgivare på banken UBS  pratade om internationella donationstrender. Samtalsledare var professor Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »

Swedish Schumpeter Lecture: Philippe Aghion

Den 23 januari bjöd Entreprenörskapsforum in till Swedish Schumpeter Lecture. Denna gång föreläste Philippe Aghion, professor Harvard University, om Schumpeteriansk tillväxt. Philippe Aghions huvudsakliga forskning behandlar tillväxt och kontraktsteori. Han var en av forskarna som utvecklade det så kallade "Schumpeterianska paradigmet".

Läs referatet >>

Smarta städer och hållbar ekonomisk utveckling

Den 22 januari  bjöd Entreprenörskapsforum och CECIS in till första delen av seminarieserien Gröna innovationer och hållbart entreprenörskap. Medverkade gjorde: Britt Almqvist, företagsledare och arkitekt Ahlqvist och Almqvist arkitekter, Ulla Hamilton (M) trafik- och arbetsmarknadsborgarråd, Daniel Helldén, oppositionsborgarråd (mp) Stockholms stad, Hans Lööf, professor KTH och Ulrika Stuart Hamilton, vVD Entreprenörskapsforum (moderator).

Läs referatet »

Samhällets stöttepelare som bestämt sig för att ge

Filantropiskt forum bjuder in  till ett seminarium den 13 december där vi diskuterar drivkrafter bakom filantropi och berör frågor såsom varför vissa människor ger, till vilka ändamål de ger och hur. Vad kan vi lära oss av dessa människors insatser? Vad kan vi göra för att uppmuntra och underlätta för ett ökat givande?

>> Läs referatet

Öka innovationskraften! Innovation management genom konstnärlig kompetens

Bryt mönstren för att främja kreativitet. Nya, spännande och konstnärliga perspektiv utmanade traditionella tankesätt på Entreprenörskapsforums och TILLTs gemensamma seminarium och workshop den 3 december.

Läs referatet »

Molnet – är vi redo?

Medverkade gjorde: Åke Edlund, tekn dr KTH, Per Adolfsson, vd Microsoft Sverige,Loth Hammar, huvudsekreterare Digitaliseringskommissionen Näringsdepartementet, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Björn Junge, vd Brevo och  Johan Eklund, forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator).

Ladda ner rapporten

Swedish Economic Forum 2012

För fjärde året i rad arrangerade Entreprenörskapsforum konferensen Swedish Economic Forum och som vanligt lanserades forskarrapporten med samma namn. Den 19 november kommenterade finansminister Anders Borg och chefsekonomerna Heidi Elmér och Stefan Fölster rapporten som har titeln Entrepreneurship, Norms and the Business Cycle.

Läs referatet 

Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen?

En näringslivspolitik för tillväxt, innovation och sysselsättning i Sverige måste beakta de stora etablerade företagens betydelse i näringslivsutvecklingen och dess roll i kunskapsekonomin.

Global Entrepreneurship Week

Ägde rum mellan den 12- 18 november 2012. GEW Sweden är en kraftsamling för att lyfta entreprenörskap på alla nivåer i samhället. Initiativet är en del av Global Entrepreneurship Week (www.unleashingideas.org).

 

Entreprenöriell kultur – onödig satsning eller valuta för pengarna?

Den 29 oktober diskuterades entreprenörskapets kultur. Medverkade gjorde Erik Olsson, grundare Erik Olsson Fastighetsförmedling, Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum, Lisa Renander, initiativtagare Hus 24, Elahe Tavakoli, managementkonsult Implement, Karl Wennberg, docent Handelshögskolan och Ratio, och Caroline Wigren-Kristoferson, docent Lunds universitet.

 Läs referatet » 

Boklansering: Innovation & Growth

Den 17 oktober lanserades boken  Innovation and Growth – From R&D Strategies of Innovating Firms to Economy-Wide Technological Change författad av Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson, och Hans Lööf (Red.). Välkommen!

Läs referatet >>

En innovationspolitik i jakten på global dominans

Entreprenörskapsforum och Tillväxtanals arrangerade ett lanseringsseminarium av boken Innovation Economics: The Race for Global Advantage den 16 oktober. Medverkade gjorde författaren Stephen Ezell, Information Technology & Innovation Foundation, ITIF samt Johan Eklund, Entreprenörskapsforum och Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Sara Modig, Näringsdepartementet.

Läs referatet » 

Innovation och kompetensförsörjning för ekonomisk tillväxt

Den 9-10 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum och Statistiska Centralbyrån, SCB, den årligen återkommande gemensamma höstkonferensen, denna gång på Barkarby gård, Stockholm.

Läs referat >>

 

Årets studentföretagare 2012

Den 12 september bjöd vi in till finalen av 2012 års upplaga av Årets studentföretagare! Tre inspirerande finalister presenterade sina företag.

Läs referatet »

Ett ramverk för innovationspolitiken

Den 21 augusti  lanserades boken Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt? författad av  Pontus Braunerhjelm professor, vd Entreprenörskapsforum, Klas Eklund adjungerad professor och senior economist SEB och Magnus Henrekson professor, vd IFN.

Läs referatet

Entreprenörskapsforum i Almedalen

Läs referaten från årets Almedalsseminarier:

Skattefrågan - reform eller delreform?

Filantropins betydelse för tillväxt

Venture capital in the welfare sector

Uppdrag Välfärd i Almedalen

Innovationskraft, regioner och kluster

Global Entrepreneurship Monitor 2012

Den 18 juni bjöd vi in till frukost och lanseringen av årets svenska Global Entrepreneurship Monitor.

Läs referatet

Seminarium om Born globals

Den 12 juni bjöd Entreprenörskapsforum in till lanseringen av rapporten Born globals, författad av Torbjörn Halldin, ekonomie doktor från KTH och numera på Finansdepartementet.

Läs referatet

Stockholm Philanthropy Symposium 2012

The first annual Stockholm Philanthropy Symposium was held on May 30, 2012 at Fotografiska, Stockholm. For more information, visit: www.filantropi.eu

Läs referatet

Prisutdelning Global Award

Den 16 maj tog årets pristagare, Kathleen M. Eisenhardt, professor vid Stanford University, emot Global Award for Entrepreneurship Research vid en ceremoni i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm.

 

Entreprenörskapsveckan 2012

Entreprenörskapsveckan,Entreprenörskapsforums årliga seminarieturné i samband med prisutdelningen av Global Award for Entrepreneurship Research, ägde rum 14-16 maj i år.

>> Läs dokumentationen från årets vecka

 

Uppdrag Välfärd

Den 10 maj bjöd Entreprenörskapsforum, FORES och Leading Health Care in till det första seminariet inom ramen för forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd.

Läs referatet

 

Sveriges position på världsmarknaden

Den 4 maj bjöd Entreprenörskapsforum in till lanseringen av rapporten Sweden´s Position in the Global Economy, författad av Christian Ketels, forskare vid HHS och Harvard Business School.

Läs referatet >>

Stor konst och innovativ industri

De miljöer där stor konst skapas och innovativ industri utvecklas kännetecknas alltid av konkurrens om talang, och mellan producent. Den 24 april höll Entreprenörskapsforum ett seminarium där Gunnar Eliasson, professor emeritus KTH,  visade på de krävande och betalningsvilliga kundernas betydelse för avancerad produktutveckling.

Läs referatet >>

Unemployment, Migration and Nationalism – Threats to EU Cohesion?

Swedish Entrepreneurship Forum, Swedish Network for European Studies in Economics and Business and Skåne European Office held a Brussels seminar on April 23.

 

Så skapar vi tillväxt i näringslivet

Den 28 mars kl 10-12 bjöd Entreprenörskapsforum in till lanseringen av rapporten Hur skapas förutsättningar för tillväxt i näringslivet? författad av Gustav Martinsson, ekon dr SIFR, KTH och CECIS. Håkan Ekengren, statssekreterare i Näringsdepartementet med ansvar för innovation, näringslivets förnyelse och konkurrenskraft och närings- och branschutveckling och Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv, kommenterade. Diskussionen leddes av Pontus Braunerhjelm.

Läs referatet

Det svenska riskkapitalet - Göteborg

Den 26 mars bjöd Entreprenörskapsforum och CONNECT Väst in till ett seminarium om det svenska riskkapitalet. Medverkade gjorde Jonas Rodny, SVCA, Anna Söderblom, HHS och Karl Malmström, vd CONNECT Väst. Kl. 13:00 Swedbank, Södra Hamngatan 27, Göteborg.

 

Entreprenörskapsforum söker doktorander och forskningsledare

Ansök senast den 15 mars.

Läs mer och ansök

Innovation management

Seminarium med Olof Ejermo och Anna Brattström om innovation management och Sveriges innovationsmönster. Kungstornen Konferens 8 mars kl 15.00-17.00

Läs referatet

Framtiden för Sverige som kunskapsnation

Den 7 februari bjöd Entreprenörskapsforum in till ett seminarium om framtiden för Sverige som kunskapsnation efter AstraZenecas besked att de lägger ner all forskning i Södertälje. Medverkade: Lars Leijonborg, Charlotte Brogren, Ingrid Petersson och Martin Andersson.

Läs referatet

Småföretagsdagarna 2012

Den 1-2 februari firade vi 20-årsjubileum för Sveriges viktigaste mötesplats för småföretags-, innovations- och entreprenörskapsfrågor - Småföretagsdagarna.

Se bildspel från konferensen

Läs mer om Småföretagsdagarna

Det svenska riskkapitalet

Den 30 januari bjöd vi in till ett seminarium om det svenska riskkapitalet. Anna Söderblom presenterade rapporten The current state of the venture capital industry skriven på uppdrag av Näringspolitiskt forum, vår nya mötesplats med fokus på förutsättningar för det svenska näringslivets utveckling och en långsiktigt uthållig tillväxt.

Se Anna Söderbloms presentationsbilder

Ladda ner rapporten

 

Filantropi och välstånd – ett nytt samhällskontrakt?

Den 13 december bjöd vi in till ett seminarium under vilket Zoltan Acs, professor George Mason University, USA, presenterade sin nya bok The Philanthropist Hero: Completing the Circle of Prosperity.


Läs referatet »

Kompetensutveckling i mikroföretag

Den 5 december bjöd Entreprenörskapsforum och Företagsakademin in till ett seminarium om hur kompetensutvecklingsinsatser påverkar individers och mikroföretags utveckling och vilka effekter det har för tillväxt och innovation givet att mikroföretagen utgör 95 procent av Sveriges företag. Professor Anders Lundström presenterade slutrapporten från följeforskningsprojektet som gjordes på Företagsakademins kompetensutvecklingsprojekt Företagsakademin2 och vi fick även ta del av två case i vilka mikroföretagare gav sina reflektioner.

Framgångsrikt styrelsearbete i småföretag

Den 2 december arrangerade Entreprenörskapsforum och Styrelseakademien ett gemensamt lunchseminarium om styrelsearbete i småföretag.

Lansering av Näringspolitiskt forum

Den 2 december lanserades Näringspolitiskt forum – Entreprenörskapsforums nya mötesplats som ämnar sätta fokus på förutsättningar för det svenska näringslivets utveckling och en långsiktigt uthållig tillväxt.

Läs referatet »


 

Lansering av Globaliseringsforum

Den 30 november lanserades Globaliseringsforum i samband med ett frukostseminarium. Forumet fokuserar på globaliseringens effekter på entreprenörskap, mindre företag och innovationer. Professor Leona Achtenhagen, Jönköping International Business School, presenterade rapporten ”Internationalization Competence and SME´s”, som kommenterades av bl a handelsminister Ewa Björling och Ulf Berg, vd för Exportrådet.

Läs referatet »

Småföretagen, skuldkrisen och de globala utmaningarna

Den 30 november bjöd Entreprenörskapsforum in till en konferens om skuldkrisen och det aktuella ekonomiska läget med särskilt fokus på tillväxt och finansiering i de små och medelstora företagen. Medverkade gjorde: professor John Hassler, IIES, Professor Gordon Murray, University of Exeter, Anna Söderblom, ekon dr HHS, Företagarnas chefekonom Lars Jagrén, riskkapitalisten Katarina Bonde och ansvariga politiker från alliansen och oppositionen.

Läs referatet »


 

Låt oss tala om samhällsentreprenörskap

Den 28-29 november arrangerades den första konferensen ”Låt oss tala om samhällsentreprenörskap” i Östersund som bjöd på två dagar fyllda med intressanta föreläsare, politiska diskussioner, aktuell forskning och goda exempel från näringslivet.

Konferensen är ett initiativ av SESPA projektet, där Entreprenörskapsforum är en av projektägarna.

Swedish Economic Forum

Swedish Economic Forum 2011 – Ett innovationspolitiskt ramverk

Läs referatet »

Global Entrepreneurship Week, Sverige

Sveriges kampanj under Global Entrepreneurship Week leddes av Entreprenörskapsforum den 14-20 november 2011.

Läs mer på Global Entreprenurship Weeks globala webbplats »

Effekter av riskkapitalinvesteringar i cleantechsektorn

Entreprenörskapsforum bjöd in till ett seminarium  om cleantechsektorn och effekten av tidiga investeringar i denna sektor. Medverkande: Umeåforskaren Anders Isaksson, riskkapitalisten Johan Hernmarck, företagaren Björn Westerholm och Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Läs referatet


 

Swedish Schumpeter Lecture 2011

Den 9 november gick vår första Swedish Schumpeter Lecture - "Embracing Failure: Creative Destruction and Its Consequences"  av stapeln. Vår Schumpeterföreläsare 2011 var William B. Gartner, Arthur M. Spiro Professor of Entrepreneurial Leadership at Clemson University, USA.
Generationsskiften i ägarledda bolag - en ödesfråga för framtida tillväxt?

Den 17 oktober bjöd Entreprenörskapsforum och dess Ungt forskarforum bjuder in till ett seminarium om utmaningar vid ett generationsskifte i ägarledda bolag.

Läs referatet

Final i Årets studentföretagare

Tre finalister, Johan Hallenby, Viscus AB, Johanna Nilsson, JohannaN, och Mathias Kleverud, Sagastream AB, tävlade om 50 000 kronor och en plats in den internationella finalen.

Läs pressmeddelandet »

Filantropi + företagande = samhällsutveckling

Entreprenörskapsforum i Almedalen

Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor KTH, Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert på SEB och ordförande i Föreningen Stiftelser i Samverkan, Erik Hägglöv, ordförande Sparbankernas riksförbund, Ingrid Lomfors, chef Kulturbryggan, och Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum (moderator).

Läs referatet »

Nu är högkonjunkturen här, var är medarbetarna?

Entreprenörskapsforum och Företagarna i Almedalen

Medverkande: Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor KTH, Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, Lars Jagrén, chefekonom Företagarna, Christina Linderholm, tf VD Företagarna, Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum (moderator), Tomas Tobé, ordförande arbetsmarknadsutskottet (M), Tommy Waidelich, ekonomiskpolitisk talesperson (S), och Karl Wennberg, ek dr Handelshögskolan och Ratio.

Läs referatet »

Forskare som företagare vs. företagande baserat på forskning – vad funkar?

Entreprenörskapsforum i Almedalen

Saeid Esmaeilzadeh, VD Serendipity Innovations, Claes de Neergaard, VD Industrifonden, Karl Wennberg, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm och Ratio, Caroline Wigren, fil dr Lunds universitet, och Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum (moderator).

Läs referatet »

Från Globaliseringsråd till Globaliseringsforum

Entreprenörskapsforum i Almedalen

Medverkande: Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och tidigare huvudsekreterare Globaliseringsrådet, Birgitta Ed, grundare Springtime och medlem i Globaliseringsforums styrgrupp, Anna Ekström, GD Skolverket och tidigare ledamot i Globaliseringsrådet, Carl B Hamilton, ordförande i riksdagens EU-nämnd, ekonomisk-politisk talesman (FP), Anders Wallner, partisekreterare (MP), och Olle Wästberg, tidigare ledamot i Globaliseringsrådet och ordförande STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Läs referatet »

Innovationskraft för framtidens innovatörer – Hur kan småföretag höja sin konkurrenskraft?

Entreprenörskapsforum och Vinnova i Almedalen

Medverkande:Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum och professor KTH,  Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA,  Oscar Lundin, grundare, Ung Omsorg,  Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S),  Jenni Nordborg, enhetschef Bioentrepreneurship, VINNOVA,  Hans Rothenberg, riksdagsledamot (M),  Eugen Steiner, partner, HealthCap, och  moderatorn Mia Odabas.

Läs referatet »

GEM - Svenska resultat från unik världsomspännande entreprenörskapsstudie

– lansering av den första Sverigerapporten på tio år.

Rapportlansering hos Entreprenörskapsforum, Kungsgatan 33. Pontus Braunerhjelm, VD och professor, Ulrika Stuart Hamilton, vice VD och Per Thulin, Ekon dr, presenterade rapporten och Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna, kommenterade.

Läs mer och ta del av rapporten »

Hur förklaras regionernas välstånd och industriella utveckling?

Professor Steven Klepper, årets vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research, höll en exklusiv föreläsning på Göteborgs universitet.

Läs referatet »

Hur förklaras regionernas välstånd och industriella utveckling?

Professor Steven Klepper, årets vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research, höll en exklusiv föreläsning på Linköpings universitet.

Läs referatet »

ICSB 2011 – Back to the Future

Den 56:e årliga ICSB-konferensen, The International Council for Small Business, hölls i Stockholm den 15 - 18 juni 2011.  Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket var värdar för konferensen.

Läs mer och ta del av referat från konferensen »

Innovationskraft genom rörlighet och regional samverkan

Entreprenörskapsforums tredje seminarium i serien Innovationspolitiskt ramverk 2.0 diskuterade regional innovationskraft.

Restaurang Kalori, Malmskillnadsgatan 50, Stockholm.

Medverkande: Martin Andersson, docent Internationella handelshögskolan i Jönköping och CESIS, KTH, Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor KTH, Ulf Hall, kommunikationsdirektör KK-stiftelsen, Göran Lindqvist, ekon dr och projektledare Handelshögskolan, Malin Svensson, politiskt sakkunnig hos IT- och regionminister Anna-Karin Hatt, Näringsdepartementet, och Ylva Williams, VD Stockholm Science City, SSCI.

Läs referatet »

Hur bidrar privata donationer till samhällsutvecklingen?

- Vikten av filantropi för mångfald, innovation och tillväxt

Medverkande: Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor KTH, Chrisoula Faniadis, kommunikatör Kulturbryggan, Michael Fritsch, professor German Institute for Economic Research och Max Planck Institute for Economics, och Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare.

Läs referatet »

Entreprenören som samhällsomvälvare

Medverkande: Jesper Lejfjord, Entreprenörskyrkan, Filippa Odevall, projektledare Hungerprojektet, Karl Palmås, civilingenjör Chalmers och PhD vid London School of Economics.

Läs referatet »

Spelregler som främjar småföretagande: skatter, regelverk och kommersialisering

Entreprenörskapsforums andra seminarium i serien Innovationspolitiskt ramverk 2.0 tar upp kunskapsomvandlande insatser.

Restaurang Kalori, Malmskillnadsgatan 50, Stockholm.

Medverkande: Johan Eklund, fil dr, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, CECIS och Ratio, Hans Peter Larsson, skatteexpert, PwC, Åsa Minoz, biträdande projektledare för regeringens arbete med innovationsstrategin, Sten Nyberg, chefsekonom Konkurrensverket, Roger Svensson, docent Institutet för Näringslivsforskning, och Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »

Överlever EMU utan fiskal union?

Sweden House, Brussels.

Medverkande: Cinzia Alcidi, forskare CEPS, Linda Berg, fil dr Göteborgs universitet, Åsa Hansson, docent Lunds universitet, , Sideek M. Seyad, docent Stockholms universitet, Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum och Fabian Zuleeg, chefekonom EPC.

Läs referatet »

Utbildning och forskning i världsklass

Entreprenörskapsforums första seminarium i serien Innovationspolitiskt ramverk 2.0


Ingenjörshuset, Citykonferensen, Stockholm.

Medverkande: Rita Asplund, docent och ansvarig för programmet för arbetsmarknad och utbildningens ekonomi vid Näringslivets forskningsinstitut ETLA, Finland, Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor, Peter Gudmundsson, rektor KTH, Peter Honeth, statssekreterare hos utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund med ansvar för högre utbildning och forskning, Catharina Håkansson Boman, statssekreterare hos näringsminister Maud Olofsson med ansvar för forskning, innovation, näringslivsutveckling, entreprenörskap och regelförenkling, och Karl Wennberg, ekon dr, Handelshögskolan i Stockholm och Ratio.

Läs referatet »

Samhällsentreprenörer/ Medborgarentreprenörer/ Publika entreprenörer

Mittuniversitetet, Östersund

Medverkande:
Björn Bjerke, professor,
Baltic Business School vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs referatet »

Riskkapital efter krisen– ett seminarium om affärsänglar och kapitalförsörjning i små företag

Entreprenörskapsforum, Kungsgatan 33 (seminariet arrangerades tillsammans med STING).

Medverkande: Sofia Avdeitchikova, forskare vid CIRCLE Lunds Universitet, Niss Jonas Carlsson, VD BrainGlass, Gustav Martinsson, forskare vid SIFR, KTH och CECIS, och Maria Nilsson, ansvarig STING Business Angels.22

Läs referatet »

Värdeskapande styrelsearbete i små och entreprenörsledda bolag - vad säger forskningen?

Entreprenörskapsforum, Kungsgatan 33 (seminariet arrangerades tillsammans med Styrelseakademien)

Medverkande: Lars-Erik Forsgårdh, ordförande Styrelseakademien och tidigare ordförande i Aktiefrämjandet, Jonas Gabrielsson, docent, Lunds universitet och Catharina Lagerstam, konsult och styrelseproffs.

Läs referatet »

Styrgruppsmöte Näringspolitiskt forum

Uppstartsmöte för Näringspolitiskt forum - en fristående arena för företagandets roll i ekonomisk tillväxt och väståndsutveckling.

Endast för styrgruppens medlemmar

Möte med Vetenskapligt forum

Global Entrepreneurship Congress

Entreprenörskapsforum medverkade i uppladdningen inför Global Entrepreneurship Week 2011 genom att delta på en kongress i Shanghai. Som en följd av det goda genomslaget för vår första kampanj som nationell värd - plats 6 av 104 medverkande länder - hade vi fått uppdraget att utbilda nya värdar på kongressen.

Läs mer om kongressen i Shanghai »

Female Entrepreneurship – Myths and Realities

Entreprenörskapsforum var en av arrangörerna vid  frukostseminarium om kvinnors företagande på House of Sweden, Washington DC.

Läs referatet »

Innovation för Västra Götaland - har vi vad som krävs?

Entreprenörskapsforums vice VD Ulrika Stuart Hamilton medverkade i en workshop under Västra Götalandsregionens konferens "Vision Västra Götaland - Det goda livet". Workshopen gick under temat Innovation för Västra Götaland - har vi vad som krävs?

Företagardag

I anslutning till Småföretagsdagarna arrangerade Entreprenörskapsforum och Företagarna till en företagardag. Arrangemanget lyfte frågor om små företag och offentlig upphandling samt brott mot företag. Ett sammandrag finns längst bak i dokumentationen från Småföretagsdagarna.

Läs referatet i pdf »

Småföretagsdagarna 2011

Småföretagsdagarna i Örebro genomfördes den 26-27 januari 2011. Medverkade gjorde bland andra Maud Olofsson, Erik Ullenhag, Wonna I De Jong och Ulf Spendrup. På onsdagen offentliggjordes vinnaren av Global Award for Entrepreneurship Research. Priset går i år till Steven Klepper, USA. Torsdagens program avslutades med Företagardagen, ett samarrangemang mellan Entreprenörskapsforum och Företagarna.

Läs referatet i pdf »

Samhällsentreprenörskap i glesa miljöer

Entreprenörskapsforum, Mittuniversitetet, Länsstyrelsen i Jämtlands Län, Länsstyrelsen i Västernorrlands Län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden arrangerade en heldagskonferens om samhällsentreprenörskap.

Läs referatet »

Föreläsning med Peter Diamond, årets Nobelpristagare i ekonomi*

Entreprenörskapsforum och KTH arrangerade en föreläsning med Peter Diamond, professor, MIT och en av årets tre pristagare till Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Läs referatet »

Kvinnors företagande – så funkar det!

Seminarium den 8 december med Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister, Siri Terjesen, docent, Indiana University, Cecilia Bergh, med dr och koncernchef, Mando Group AB, och Entreprenörskapsforums VD Pontus Braunerhjelm, även professor KTH.

Läs referatet »

Swedish Economic Forum - en innovationsstrategi för Sverige

Temat för 2010 års Swedish Economic Forum Report är innovation. Syftet är att göra ett inspel till regeringens innovationsstrategi. Lanseringen skedde den 29 november!

Läs referatet »

Ung entreprenörskapsforskning - Call for papers

Ungt Forskarforum arrangerar den 18-19 november workshopen ”Ung entreprenörskapsforskning” i Stockholm . Under två dagar får unga svenska entreprenörskaps- och innovationsforskare möjlighet att presentera sin forskning och bilda ett forskarnätverk.

Läs referatet »

Entreprenörskap 2010 – Global Entrepreneurship Week

Läs mer på Entreprenörskap 2010s webbplats »

Internationaliseringens betydelse för småföretagen

Entreprenörskapsforum och Ungt forskarforum, i samarbete med STING , arrangerade ett seminarium den 15 november.

Läs referatet »

Entreprenörskapsforum på Promotionbåten 2010

Entreprenörskapsforum arrangerde två seminarier på 2010 års Promotionsbåt – Globaliseringens möjligheter och hot för Örebroregionens utveckling och Kluster och regioner – var i världen befinner sig Örebro?

Läs referatet »

Entreprenöriell finansiering – Friends, fools and family vs bank credits

Den 12 oktober 2010 besökte den amerikanske professorn David T Robinson Entreprenörskapsforum. Medverkande vid seminariet gjorde även Anna Hallberg, vice VD och finansdirektör, ALMI och Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum, och professor i nationalekonomi, KTH.

Läs referatet »

ERSA 2010 - Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy

50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International in Jönköping, Sweden.

Entreprenörskapsforum är medarrangör till 2010 års ERSA-konferens.

Läs mer »

Etniska koncentrationer invandrares sysselsättning och företagande

Seminarium under Almedalsveckan Torsdag 8 juli kl 10.30-12.30

>> Läs referatet

Still in, or beyond, the economic crisis?

Seminarium under Almedalsveckan Onsdag 7 juli kl 10.30-12.30

>> Läs referatet

Är patent en funktion av tillgång på riskkapital?

Seminarium under Almedalsveckan Tisdag 6 juli kl 15.30-17.30

>> Läs referatet

Akademisk examen = bättre entreprenöriellt tänkande?

Seminarium under Almedalsveckan Måndag 5 juli kl 13.00-15.00

>> Läs referatet

Kan man lära sig att bli entreprenör?

Entreprenörskapsforum och dess unga forskarforum arrangerade ett interaktivt seminarium 14 juni om lärandet i entreprenörskap.

Läs referatet »

Final i Årets studentföretagare

Finalen av Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga tävling, Årets studentföretagare

Läs om finalen »

Entreprenörskapsveckan i Stockholm

Halvdagsseminarium i Stockholm med utdelningen av Global Award for Entrepreneurship Research 2010

Läs referatet »

Entreprenörskapsveckan i Göteborg

Frukostseminarium i Göteborg med bland andra Josh Lerner, årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research.

Läs referatet »

Entreprenörskapsveckan i Malmö

Frukostseminarium i Malmö med bland andra Josh Lerner, årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research.

Läs referatet »

The Future for Entrepreneurship and SME Policies in European Countries

Konferens i Stockholm onsdag 5:e maj 2010. Arrangörer är Entreprenörskapsforum, Tillväxtanalys och European Council for Small Business (ECSB)

Läs programmet

Entreprenöriellt lärande - skolans framtid?

Entreprenörskapsforum arrangerar tillsammans med Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen en konferens på temat morgondagens skola och entreprenöriellt lärande.

Läs programmet »

Hur har EU hanterat den globala krisen?

Entreprenörskapsforums seminarium I Bryssel den 10 mars  baserades på rapporten "EU och den globala krisen" från  Nätverket för europaforskning inom ekonomiska ämnen.

Läs referatet

Företagardag

Företagarna och Entreprenörskapsforum bjöd in till en företagardag, riktad till företagare, företagsrådgivare och kommunala näringslivstjänstemän.

Läs referatet »

Småföretagsdagarna 2010

Småföretagsdagarna i Örebro genomfördes 3-4 februari.

Läs referatet

Innovation och dess betydelse för tillväxt

Akademiskt seminarium med den amerikanske professorn David Audretsch.

Läs referatet

Generationsskifte bland Sveriges företagare – risk för utarmning?

Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, Stockholm

Medverkande: Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum, Karin Hellerstedt, ekon dr, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Catharina Håkansson Boman, stabschef hos näringsministern, Lars Jagrén, chefekonom, Företagarna, Mattias Nordqvist, docent, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, och Karl Wennberg, ekon dr, Handelshögskolan i Stockholm och Imperial College i London.

Läs referatet »

Vetenskapligt forum

IFL Kämpasten, Sigtuna

Medverkande: Medlemmar ur Vetenskapligt forum

Läs mer »

Internationell final GSEA, årets studentföretagare

Kansas City, USA.

Medverkande: årets studentföretagare Arvid Morin, Ung omsorg.

Läs mer » 

Entreprenörskap i skolan – Seminarium i Göteborg

135:an, Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg

Medverkande: Kajsa Dahlsten, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Björn Flintberg, GRowth, Jan Holgersson, Entreprenörskapsforum, Carina Holmgren, Entreprenörskapsforum, Peter Johansson från Skolverket, och Robert Odenjung, Västsvenska Industri- och Handelskammaren.

Läs referatet »

Entreprenörskap i skolan – Seminarium i Örebro

City konferenscenter, Örebro

Medverkande: Ingela Ernestam, Regionförbundet Örebro, Peter Johansson, Skolverket, Carina Holmgren, Entreprenörskapsforum, Sven-Erik Sahlén, Regionförbundet Örebro,  Jan Schierbeck, Skolverket, och moderatorn Jan Holgersson, Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »

Swedish Economic Forum

Södra kungstornet, Kungsgatan 33,  Stockholm

Medverkande: Dag Agnvall, expert, Energimyndigheten, Ola Alterå, statssekreterare, Näringsdepartementet, Charlotte Brogren, GD, VINNOVA, Pontus Braunerhjelm, VD och professor, Entreprenörskapsforum, Eva Eiderström, chef, Handla miljövänligt, Naturskyddsföreningen, Jessica Eriksson, ek dr, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Magnus Grill, senior adviser, HS Kraft, Michael Hoel, professor, Oslo universitet, Fredrik Lagergren, VD, KTH Executive School, Semida Silveira, professor, KTH, Patrik Söderholm, professor, Luleå tekniska universitet.

Läs referatet »

Beyond the crisis - implications for small business

House of Sweden, Washington

Medverkande: Zoltan Acz, George Mason University, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, Rebel A. Cole, DePaul University, Jonas Hafström, Sveriges USA-ambassadör, Jens Henriksson, International Monetary Fund, Magnus Härviden, Tillväxtanalys, Paul D. Reynolds, George Mason University, David Robinson, Duke University, Jim Spletzer, U.S. Bureau of Labor Statistics,  Johan Wiklund, Syracuse University, och Peter Vikström, Tillväxtanalys.

Läs referatet »

Lanseringen av Jim Collins senaste bok

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 63

Medverkande: Jim Collins, professor i Boulder, Colorado, via videolänk, Pontus Braunerhjelm, VD och professor, Entreprenörskapsforum ochoch Lars Bergvall, tidigare vice vd SAS med ansvar för flygbolaget.

Läs referatet »

Entreprenörskapsforum på Promotionbåten

Promotionbåten

Medverkande: Gunnar Eliasson, professor emeritus, KTH, och Lennart Ohlsson, docent, KTH.

Läs referatet »

Svensk vård och omsorg som framtida exportindustri – så får vi branschen att lyfta!

Salén konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Medverkande: Eva-Karin Anderman, forskningsansvarig, Almega, Thord Andersson, enhetschef, Regionförbundet Örebro, Ewa Björling, handelsminister, Pontus Braunerhjelm, VD och professor, Entreprenörskapsforum, Per Båtelson, VD, Global Health Partner, Bo Carlsson, professor, Weatherhead School of Management, Ohio, USA, Gunnar Eliasson, professor emeritus, Johanna Essemyr, projektledare, Tillväxtverket, Eva Hellberg, Dr., MD, Gynekologiskt Centrum och London Medical, Göran Hägglund, socialminister, Olle Johansson, VD, Scandinavian Cancer Care, Pia Kinhult, regionråd, Region Skåne, Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech, Karin Lind Mörnesten, VD, Swecare, Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega, Staffan Lindblad, MD, PhD, forskare, Karolinska Institutet, Anna Sandström, analytiker, VINNOVA, Peter Seger, VD, Sophiahemmet, Göran Stiernstedt, chef, vård och omsorg, SKL, Susanne Svahn, VD, Uppsala Care, och Anders Svensson, VD, White arkitekter.

Läs referatet »

Tillväxt, företagare och entreprenörer

Johannesbergs slott, Märsta.

Medverkande: Jan Andersson, arbetsmarknadsstatistiker, SCB, Fredrik W. Andersson, analytiker, SCB, Martin Andersson, docent, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Pontus Braunerhjelm, VD och professor, Entreprenörskapsforum, Kent Eliasson, analytiker, Tillväxtanalys, Marcus Eliasson, fil dr, IFAU, Karin Hellerstedt, ek dr, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Magnus Henrekson, VD och professor, Institutet för Näringslivsforskning, Ann-Christin Jans, Arbetsförmedlingen, Dan Johansson, docent och vice VD, RATIO, Lars Melin, chef ekonomisk statistik, SCB, Mattias Nordqvist, docent, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Lars Oxelheim, professor, Lunds universitet, Mikael Samuelsson, biträdande professor, Handelshögskolan i Stockholm, Håkan Sjöberg, SCB, David J Storey, professor, Warwick University, och Karl Wennberg, ek dr, Handelshögskolan i Stockholm.

Läs referatet »

Brysselkonferens om det Europeiska kreativitetsåret

Residence Palace, Bryssel

Medverkande: Luc Hendrickx,  ansvarig företagspolitik och externa relationer, UEAPME, Ian McCoull, chef för innovationsstöd, Scottish Enterprise, Erik Spiekermann, designer, Ulrika Stuart Hamilton, Entreprenörskapsforums vice VD,  och Günther Verheugen, EU-kommissionens vice ordförande.

Läs referatet »

Tillväxt i Östersjöregionen

Green Tech Building, Klarabergsgatan 37, Stockholm

Medverkande: Ewa Björling, handelsminister, Pontus Braunerhjelm, VD och professor, Entreprenörskapsforum, Anders Johnson, skriftställare, Anna Kinberg Batra, ordförande i Riksdagens EU-nämnd, Anna-Stina Nordmark Nilsson, VD, Företagarna, David Sweet, Policy Adviser hos generaldirektören för EU-kommissionens DG Regio, Alar Streimann, Estlands ambassadör i Sverige, Örjan Sölvell, professor, Handelshögskolan i Stockholm, samt moderatorn Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »

Svensk sjukvård – en framtida exportbransch?

Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby

Medverkande:
Göran Arvidsson, sjukvårdsforskare, Per Båtelson, VD, Global Health Partner, Karin Johansson, statssekreterare, Socialdepartementet, Henrik Kennedy, journalist, Dagens Medicin, Karin Lind Mörnesten, VD, Swecare, samt moderatorn Ulrika Stuart Hamilton, vice VD, Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »

Rådgivning till företag – en framgångsfaktor?

Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby

Medverkande:
Maria Anvret, forskning och utveckling, Svenskt Näringsliv, Dan Hjalmarsson, GD, Tillväxtanalys, Anna Kremel, doktorand, Entreprenörskapsforum, Christina Lugnet, GD, Tillväxtverket, Anders Lundström, professor, Mälardalens högskola och Entreprenörskapsforum, samt moderatorn Clas Wahlbin, professor, Jönköpings Internationella Handelshögskola och styrelseordförande, Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »

Tre hörnstenar för fler och växande företag – vad säger forskningen?

Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby

Medverkande:
Åsa Hansson, fil dr, Lunds universitet, Magnus Henrekson, VD, Institutet för Näringslivsforskning, IFN och professor, Handelshögskolan i Stockholm, Kristina Nyström, fil dr, KTH och Ratio, Elisabeth Thand Ringqvist, politiskt sakkunnig hos näringsministern, Karl Wennberg, fil dr, HHS, samt moderatorn Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum (f.d. FSF) och professor KTH.

Läs referatet »

Forskning och innovation som svar på krisen: Vad gör andra länder?

Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby. Samarrangemang med VINNOVA

Medverkande:
Kristina Alsér, landshövding, Kronobergs län och företagare, Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum (f d FSF), Marie Granlund, riksdagsledamot (S) och vice ordf, Utbildningsutskottet, Gernot Hutschenreiter, länderanalytiker, Science and Policy Division, OECD, Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister, Charles Wessner, chef, Technology och innovation, The National Academies of Sciences (USA), Sylvia Schwaag Serger, chef, Internationella avdelningen, VINNOVA, samt moderatorn Ulrika Stuart Hamilton, vice VD, Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »

Entreprenörskap för den globala skolan

Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby. Samarrangemang med Stockholms stad

Medverkande:
Carina Holmgren, doktorand, Entreprenörskapsforum, Lennart Kågestam, rektor, Södra Latin och projektledare, Next China och Next India, Sofia Larsen, riksdagsledamot (C) och ordförande, Utbildningsutskottet, Amelie von Zweigbergk, statssekreterare, Utbildningsdepartementet, samt moderatorn
Clas Wahlbin, professor, Jönköpings Internationella Handelshögskola och styrelseordförande, Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »

Drivkrafter att starta företag – varför väljer färre kvinnor än män att bli egenföretagare?

Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, Stockholm

Medverkande:
Stina Eklund och Altin Vejsiu, båda verksamma som analytiker vid Näringsdepartementet, Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande i Hemfrid, Monica Renstig, VD, Women’s Business Research Institute, och moderatorn Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Läs referatet »

Regeringens strategi för entreprenörskap i skolan är här! Hur ska den implementeras?

Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, Stockholm

Medverkande:
Carina Holmgren, doktorand, Entreprenörskapsforum, Peter Johansson, undervisningsråd, Skolverket, Eva Leffler, forskare, Forskningscentrum för Företagsamt Lärande, Umeå universitet, Mikael Lundgren, yrkeslivspedagog, Götene kommun och projektsamordnare, Företagsamt lärande i Skaraborg (FLIS), Björn Sandström, Tillväxtverket, och Bertil Östberg, statssekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Läs referatet »

Globaliseringens och finanskrisens effekter på entreprenörskap

Medverkande:
William Baumol, professor, New York University, Amar Bhidé, professor, Columbia University, Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum, och Johan Wiklund, professor, Syracuse University.

Läs referatet »

Rådgivning till företag – en framgångsfaktor?

Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm

Medverkande:
Pontus Braunerhjelm, VD, FSF, Markus Burman, utredare, Forum for Business Administration, FBA, Anna Kremel, doktorand, FSF, Anders Lundström, professor, Mälardalens Högskola och FSF, Catrin Mattsson, politisk sakkunnig, Näringsdepartementet, Anna-Stina Nordmark Nilsson, VD Företagarna, Mats Philipsson, VD, Almi Östergötland, Anneli Sjögren, direktör, Nationella Program, Tillväxtverket, Hidayet Tercan, VD, Zemrete, och Jimmy Wikholm, projektledare, Mentorprogrammet, ALMI. Moderator: Ulrika Stuart Hamilton, vice VD, Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »

Årets studentföretagare 2009

Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, Stockholm

Medverkande:
Årets finalister Jessica Blomkwist, byJezz AB, och Anton Holmquist, Antware Konsult, och Arvid Morin, Ung Omsorg AB.

Läs mer om året studentföretagare 2009

Entreprenörskapsveckan 2009

Umeå, Göteborg, Örebro och Stockholm

Medverkande:
Scott Shane, årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research, professor, Case Western Reserve University, Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum, Ulrika Stuart Hamilton, vice VD, Entreprenörskapsforum, m.fl.

Läs referatet »

SME Extraordinary Convention

Bryssel

Medverkande:
Andrea Benassi, UEAPME, Nellie Kroes, EU-kommissionär, Joaquim Oliveira Martins, OECD, Gunther Verheugen, EU-kommissionär, samt moderatorn Ulrika Stuart Hamilton, Entreprenörskapsforum, m fl.

Läs referatet »

Småföretagande och offentlig sektors omvandling

Stockholm, Företagarna, Regeringsgatan 52

Medverkande: Anders Lundström, professor Mälardalens Högskola och forskningsledare Entreprenörskapsforum, Malin Tillmar, småföretagsforskare och docent i företagsekonomi vid Linköpings universitet, och Christina Wahlström, VD och grundare, Mama Mia.

Läs referatet »

Klusters betydelse i finanskrisens tid – ersätts bilindustriklustret av miljöteknik eller måste vi tänka om?

Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, Stockholm

Medverkande: Christian Ketels, fil. dr. Harvard Business School och professor Michael E. Porters närmaste medarbetare, och Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Läs referatet »

How Unified is the European Union?

Brysselseminarium tillsammans med Tillväxtanalys och Tillväxtverket

Medverkande: Christian Danielsson, EU-ambassadör, Lennart Hjalmarsson, professor, Göteborgs universitet, Lars Oxelheim, ordf. Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi, Thomas Persson, professor, Uppsala universitet, Susanne S:t Clair Renard, professor, Gotlands högskola, Maria Strömvik, docent, Lunds universitet, Daniel Tarschys, professor, Stockholms universitet, and Yves Zenou, Professor, Stockholms universitet.

Läs referatet »

Småföretagsdagarna 2009

Conventum, Örebro

Medverkande: Teodor Aastrup, vd, Attana, Luciano Astudillo, riksdagsledamot (S), Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum och professor, KTH, Frédéric Delmar, forskare, Lyons universitet, Göran Färm, EU-parlamentariker (S), Anna Hallberg finansdirektör, Almi Företagspartner. Jöran Hägglund, statssekreterare, Näringsdepartementet, Hans Lööf, forskare, KTH, Cecilia Malmström, EU-minister, Farid Nolen, grundare, Intize, Kristina Nyström, KTH och Ratio, Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, Marie Reinius, vd, Svenska Riskkapitalföreningen, Scott A. Shane, professor, Case Western Reserve University, Olle Schmidt, EU-parlamentariker (FP) Moderator: Pernilla Ström, styrelseproffs och egenföretagare.

Läs referatet (pdf) »

Vad händer i USA under Barack Obama?

Invigning av Entreprenörskapsforums nya lokaler, Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, Stockholm

Medverkande: Jeffrey Frankel, professor vid John F. Kennedy School of Government, Harvard University, och Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Läs referatet »

Småföretagsdagarna 2014

Nu är det klart att Småföretagsdagarna 2014 äger rum den 12 mars på Konserthuset i Stockholm. 2014 är även året då Entreprenörskapsforum firar 20-år vilket kommer att uppmärksammas under Småföretagsdagarna! Notera datumet så länge - snart uppdaterar vi dig om det späckade programmet.