Genomförda aktiviteter

Borde vi ha fler enkla jobb?

Sverige har relativt få enkla jobb i jämförelse med många andra utvecklade länder. Samtidigt är de enkla jobben en viktig inkörsport till den svenska arbetsmarknaden för utrikes födda. Den 21 juni lanseras rapporten ”Borde vi ha fler enkla jobb?” författad av Per Skedinger, adjungerad professor och docent IFN.

LÄS MER

Combat Climate Change - The importance of innovation, entrepreneurship and new technology

Klimatförändringar riskerar att leda till svåra effekter för människor i stora delar av världen samtidigt som effekten på den globala ekonomin inte ska underskattas. Den 14 juni bjöd Entreprenörskapsforum in till slutkonferens av forskningsprojektet Political Economy of Climate Change. På plats fanns flera världsledande forskare som presenterar resultaten av sin forskning. Hur viktig är innovation och ny teknologi för att lösa klimatkrisen?

LÄS MER

Prisceremoni Global Award for Entrepreneurship Research 2022

Global Award for Entrepreneurship Research är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Den 25 maj mottog 2022 års pristagare Saras D. Sarasvathy priset vid en ceremoni i Stockholm.

LÄS MER

Risker och möjligheter på den geoekonomiska spelplanen – Hur resoneras det i Finland?

Den 17 maj presenterar Mikael Wigell, forskningsdirektör Finska Utrikespolitiska Institutet, en studie om riskerna och möjligheterna med geoekonomins frammarsch för EU och ett av dess medlemsländer – Finland

LÄS MER

Global Entrepreneurship Monitor 2022: Pandemin och hållbarhet

Den 27 april lanseras den nationella rapporten av världens mest omfattande studie av entreprenörskapets nivå (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) under ett hybridmöte. Som vanligt visas siffor på entreprenörskapets nivå i Sverige, entreprenöriella ambitioner, samt andelen kvinnor och män som driver företag. I rapporten följer vi upp coronapandemins effekter på svensk ekonomi och tittar närmare på hållbarhet och entreprenörskapet.

LÄS MER

Är Sverige rustat för den geoekonomiska spelplanen?

Den 2 mars lanserar Entreprenörskapsforum rapporten How do you invade Facebook? Modern war, technological decoupling, and implications for Sweden författad av Oscar Jonsson, forskare vid Försvarshögskolan.

LÄS MER

Svensk innovationspolitik: För mycket samverkan?

Samverkan och partnerskap mellan politik, näringsliv och akademi är en väldigt utbredd modell för att främja innovation, produktivitet och hållbar utveckling. En industripolitisk renässans har ökat intresset för riktade innovationsstöd genom samverkan.

LÄS MER

Svensk konkurrenskraft: Hur står sig Sverige internationellt?

Goda ramvillkor är grunden för ett välfungerande entreprenörskap och i förlängningen det ekonomiska välståndet. Men hur placerar sig Sverige egentligen i förhållande till andra liknande länder när det kommer till ekonomiska fundament? Välkommen på ett webbinarium den 22 februari då rapporten ”Swedish Competitiveness Scorecard 2021” presenteras.

LÄS MER

Luciaseminarium om filantropen Herman Friedländer

Välkommen till Filantropiskt forums traditionella luciaseminarium. I år presenterar Johan Schück En svensk judisk historia om filantropen Herman Friedländer. I det efterföljande samtalet medverkar Stina Götbrink, generalsekreterare Hand in Hand Sweden, Sven Hagströmer, Avanza och Creades, Bobby Lundqvist, Handelshögskolan i Stockholm och Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum

LÄS MER

Ett företagsamt Sverige – Så ser de regionala aktiviteterna, attityderna och ambitionerna ut

Entreprenörskap och innovation är livsnerven i en kunskapsbaserad marknadsekonomi som den svenska. Därmed kan låga nivåer av entreprenörskap ses som varningssignal till beslutsfattare om en svag ekonomisk utveckling i framtiden. Så hur ser den regionala variationen ut i Sverige vad gäller entreprenöriella aktiviteter, attityder, och ambitioner? Det presenterar Entreprenörskapsforum en studie om den 7 december.

LÄS MER