Genomförda aktiviteter

Swedish Philanthropy Summit 2019: Filantropi, kultur och samhällsutveckling

De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Under 2019 års Swedish Philanthropy Summit fick vi möta både svenska och europeiska representanter från kultursektorn som presenterade olika kultursatsningar.

LÄS MER

Digitaliseringens effekter på ekonomin – vad betyder det för penningpolitiken?

Den 26 mars höll vice riksbankchef Cecilia Skingsley tal på Entreprenörskapsforum om en globala ekonomi som förändras i snabb takt med effekter på individ-, företags- och samhällsnivå. Det är i skärningspunkten mellan ekonomi och ny teknologi som de stora förändringarna sker. En viktig förklaring är den digitala teknikutvecklingen som förväntas påverka samhället genomgående.

LÄS MER

Passé vid 43? Äldres entreprenörskap, underrepresentation och ålderism

Den åldersgrupp som har högst andelar företagare är 66–70-åringar. Därför bjöd Entreprenörskapsforum in till ett lunchseminarium, fredagen den 22 mars, där vi diskuterade äldres entreprenörskap, underrepresentation och ålderism.

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit 2019

2019 firar Entreprenörskapsforum 25 år! Det uppmärksammades i vår årliga konferens kring entreprenörskap och innovation som arrangerades 14 mars. Temat denna gång var regional utveckling med fokus på entreprenörskap och kompetensfrågor. Bland annat diskuterades smart specialisering. Vilka strategier krävs för att stärka regional utvecklingskraft och tillväxt?

LÄS MER

Fler kvinnor än män vänder hem till Örebro

Den högre utbildningen förser den regionala arbetsmarknaden med kompetens. Men var tar Örebrostudenterna vägen efter universitetsexamen? Fredagen den 8 mars arrangerade Entreprenörskapsforum och Statistiska Centralbyrån, SCB, ett frukostseminarium med anledning av internationella kvinnodagen.

LÄS MER

Årets studentföretagare 2019

Den 18 januari gick Årets Studentföretagare 2019 av stapeln. På spel stod 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Macao.

LÄS MER

Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt

Välkommen till lunchseminarium om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska välfärdsstaten, såväl ur ett historiskt som ett framåtblickande perspektiv.

LÄS MER

Reform av LAS välkomnas av de små

28 november lanserades en ny rapport om sysselsättningseffekterna av tvåundantaget i lagen om anställningsskydd. Författare är Sven-Olov Daunfeldt och Anders Bornhäll.

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2018 Navigera under osäkerhet

I 2018 års Swedish Economic Forum Report undersöks hur entreprenöriella marknadsexperiment och experimentell policy kan visa vägen framåt i en osäker och föränderlig värld. Rapporten lanseras i Stockholm den 22 november!

LÄS MER

Kan en kris ge Sverige välbehövliga reformer?

Den 13 november bjöd Entreprenörskapsforum in till ett högaktuellt och angeläget frukostsamtal med utgångspunkt i en policysammanfattning om de svenska produktivitetsproblemen, författad av Johan Eklund och Per Thulin.

LÄS MER