Genomförda aktiviteter

Årets studentföretagare 2019

Den 18 januari gick Årets Studentföretagare 2019 av stapeln. På spel stod 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Macao.

LÄS MER

Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt

Välkommen till lunchseminarium om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska välfärdsstaten, såväl ur ett historiskt som ett framåtblickande perspektiv.

LÄS MER

Reform av LAS välkomnas av de små

28 november lanserades en ny rapport om sysselsättningseffekterna av tvåundantaget i lagen om anställningsskydd. Författare är Sven-Olov Daunfeldt och Anders Bornhäll.

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2018 Navigera under osäkerhet

I 2018 års Swedish Economic Forum Report undersöks hur entreprenöriella marknadsexperiment och experimentell policy kan visa vägen framåt i en osäker och föränderlig värld. Rapporten lanseras i Stockholm den 22 november!

LÄS MER

Kan en kris ge Sverige välbehövliga reformer?

Den 13 november bjöd Entreprenörskapsforum in till ett högaktuellt och angeläget frukostsamtal med utgångspunkt i en policysammanfattning om de svenska produktivitetsproblemen, författad av Johan Eklund och Per Thulin.

LÄS MER

Stad och land – konkurrens eller komplement?

Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden och tvärtom? 8 november bjöd Entreprenörskapsforum, tillsammans med Tillväxtverket och Östersunds kommun, in till seminarium i Östersund.

LÄS MER

Skapande förstörelse i globaliseringens tidevarv

Den 31 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum föreläsningen Swedish Schumpeter Lecture. I år var det David Audretsch, professor vid School of Public and Environmental Affairs (SPEA), Indiana University, som föreläste.

LÄS MER

Framtidens digitala industri

Hur kan företag genomföra en digitalt driven omvandling? David R Sjödin, vinnare av Unga forskarpriset 2018, föreläste på ett lunchseminarium 26 oktober och diskuterade bl.a. vad forskningen säger om industriföretagens digitalisering.

LÄS MER

Born Globals – Kan en snabb internationalisering skala upp svenska företag?

Tisdag 16 oktober lanserades policysammanfattning: Born globals – kan en snabb internationalisering skala upp svenska företag? Skriftens författare är Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin och deras analys av s.k. born global-företag diskuterades.

LÄS MER

Utvärdering för bättre regionalpolitik

Direkt efter valet, tisdagen den 11 september, höll Max Nathan från What Works Centre for Local Economic Growth (WWG) en föreläsning om regional och lokal policyutveckling. Max Nathan berättade bl.a. om hur nationella händelser, som Brexit, påverkar policyutveckling på lokal nivå.

LÄS MER