Genomförda aktiviteter

ALMEDALEN 2019: Jobbigt värre! Ett samtal om AI, livslångt lärande och framtidens jobb

I kölvattnet av den pågående AI-utvecklingen följer en växande samhällsdebatt om framtidens jobb. Robotar kommer inte att ta alla jobb men jobben kommer att se annorlunda ut. Vilka kunskaper behövs för att få ett jobb i framtiden och hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut? Seminariet arrangerades hos Google.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Friskt vågat, sjukt svårt! Digitalisering av vården och de digitala entreprenörerna

Under Almedalsveckan arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium hos Google om framtidens vård. Vad kan vården lära av debatten om framtidens arbete? Vilken roll spelar digitala entreprenörer i förändringen? Hur skiljer sig digitaliseringen mellan den traditionella vården och de nya digitala vårdtjänsterna?

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan i Visby arrangerar Entreprenörskapsforum sju seminarier den 1-2 juli. De handlar om matchning, arbetsrätt, arbetskraftsinvandring, AI och gigekonomi, framtidens arbete, digitalt entreprenörskap i vården och teknologiutveckling. Hoppas vi ses!

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Digitalisering, gigekonomi och AI – vad händer med arbetsmarknaden i stad och land?

Hur förändras den lokala arbetsmarknaden i kölvattnet av den snabba tekniska utvecklingen? Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Kommer alla jobb att finnas i staden, eller är plattformar och gig-ekonomin räddningen för glesbygden? Det diskuterades på Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets seminarium i Almedalen.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Det rätta knycket: så blir Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Från tätposition i digitaliseringen tappar nu Sverige och de nordiska länderna mark och blir omsprungna. OECD pekar på att de nordiska länderna har blivit eftersläntrande ledare. Hur blev det så här? Vilka är de kritiska flaskhalsarna för att få igång utvecklingen och återta tätpositionen? Det diskuterades under Entreprenörskapsforums seminarium som anordnades hos Google.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Arbetskraftsinvandring – hur blir Sverige världsbäst?

Kampen om de främsta talangerna har hårdnat globalt. Uppmärksammade kompetensutvisningar av individer som arbetar eller driver företag i Sverige har inte ökat förtroendet för migrationspolitiken. Vad krävs för att Sverige ska vara ett attraktivt land att arbeta och starta nya verksamheter i? Seminariet samarrangerades med Företagarna.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Hur löser vi kompetenskrisen? Med en bättre matchning för småföretagen?

Svenska arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Samtidigt har antalet lärosäten och utbildningsplatser expanderat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att entreprenörer ska kunna anställa rätt kompetens och för att företagen ska växa? Seminariet arrangerades tillsammans med Örebro universitet.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: En modern arbetsrätt – så får vi en flexibel och fungerande arbetsmarknad

Enligt 73-punktsprogrammet ska arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Behövs en förändring av arbetsrätten och i så fall, hur bör den se ut? Hur skulle reformer påverka rörlighet på arbetsmarknaden, sysselsättning och svensk ekonomi? Samarrangemang med Företagarna.

LÄS MER

Människor, maskiner och framtidens arbete

Den 18 juni lanserade Entreprenörskapsforum en rapport som adresserar framtidens kompetensbehov givet teknologisk förändring och artificiell intelligens. Hur ser framtidens arbetsmarknad ut, vilka digitala färdigheter krävs och hur skapar vi dessa?

LÄS MER

Global Entrepreneurship Monitor 2019 - Dramatiska förändringar i svenskt entreprenörskap

Den 13 juni lanserades den svenska rapporten av Global Entrepreneurship Monitor 2019. I år låg dramatiska förändringar i korten för det svenska entreprenörskapet. Vad var den bakomliggande orsaken?

LÄS MER