Genomförda aktiviteter

Global Entrepreneurship Monitor 2019 - Dramatiska förändringar i svenskt entreprenörskap

Välkommen på lansering 13 juni av den svenska rapporten av Global Entrepreneurship Monitor 2019. I år ligger dramatiska förändringar i korten för det svenska entreprenörskapet. Vad kan den bakomliggande orsaken vara?

LÄS MER

Startup migrants – entreprenöriella lösningar för integration?

Europa står inför stora utmaningar när det gäller integration och sysselsättningsklyftan mellan inhemskt och utrikes födda är stor. I många forskningsrapporter har förslag lyfts på åtgärder som behöver vidtas för att minska den. Vilken roll spelar invandrares entreprenörskap för integration på arbetsmarknaden? Detta diskuterades under Entreprenörskapsforum och Startup Migrants lunchseminarium den 22 maj.

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

Världskända ekonomer samlades i Stockholm när Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi vid New York University, tilldelades Global Award for Entrepreneurship Research den 16 maj. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Årets pristagare höll en prisföreläsning och mottog priset av Ibrahim Baylan och Jan-Olof Jacke vid en ceremoni i Stockholm.

LÄS MER

Ett företagsamt Sverige?

Rapporten ”Ett företagsamt Sverige? Om regionala entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder” som bygger på data från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) lanserades vid ett lunchseminarium den 8 maj. Medverkade gjorde författarna Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörns Högskola och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH, och kommentatorerna Jennie Claesson, regionchef Handelskammaren Uppsala och Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna.

LÄS MER

HSS 2019 i Örebro: Samverkan som gör skillnad – på riktigt

Den 8-10 maj arrangerades HSS 2019, konferensen Högskola och samhälle i samverkan, i Örebro. HSS 2019 arrangeras av Örebro universitet tillsammans med nationella och regionala organisationer, bl.a. Entreprenörskapsforum.

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2019: Filantropi, kultur och samhällsutveckling

De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Under 2019 års Swedish Philanthropy Summit fick vi möta både svenska och europeiska representanter från kultursektorn som presenterade olika kultursatsningar.

LÄS MER

Digitaliseringens effekter på ekonomin – vad betyder det för penningpolitiken?

Den 26 mars höll vice riksbankchef Cecilia Skingsley tal på Entreprenörskapsforum om en globala ekonomi som förändras i snabb takt med effekter på individ-, företags- och samhällsnivå. Det är i skärningspunkten mellan ekonomi och ny teknologi som de stora förändringarna sker. En viktig förklaring är den digitala teknikutvecklingen som förväntas påverka samhället genomgående.

LÄS MER

Passé vid 43? Äldres entreprenörskap, underrepresentation och ålderism

Den åldersgrupp som har högst andelar företagare är 66–70-åringar. Därför bjöd Entreprenörskapsforum in till ett lunchseminarium, fredagen den 22 mars, där vi diskuterade äldres entreprenörskap, underrepresentation och ålderism.

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit 2019

2019 firar Entreprenörskapsforum 25 år! Det uppmärksammades i vår årliga konferens kring entreprenörskap och innovation som arrangerades 14 mars. Temat denna gång var regional utveckling med fokus på entreprenörskap och kompetensfrågor. Bland annat diskuterades smart specialisering. Vilka strategier krävs för att stärka regional utvecklingskraft och tillväxt?

LÄS MER

Fler kvinnor än män vänder hem till Örebro

Den högre utbildningen förser den regionala arbetsmarknaden med kompetens. Men var tar Örebrostudenterna vägen efter universitetsexamen? Fredagen den 8 mars arrangerade Entreprenörskapsforum och Statistiska Centralbyrån, SCB, ett frukostseminarium med anledning av internationella kvinnodagen.

LÄS MER