Genomförda aktiviteter

Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt

Välkommen till lunchseminarium om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska välfärdsstaten, såväl ur ett historiskt som ett framåtblickande perspektiv.

LÄS MER

Reform av LAS välkomnas av de små

28 november lanserades en ny rapport om sysselsättningseffekterna av tvåundantaget i lagen om anställningsskydd. Författare är Sven-Olov Daunfeldt och Anders Bornhäll.

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2018 Navigera under osäkerhet

I 2018 års Swedish Economic Forum Report undersöks hur entreprenöriella marknadsexperiment och experimentell policy kan visa vägen framåt i en osäker och föränderlig värld. Rapporten lanseras i Stockholm den 22 november!

LÄS MER

Kan en kris ge Sverige välbehövliga reformer?

Den 13 november bjöd Entreprenörskapsforum in till ett högaktuellt och angeläget frukostsamtal med utgångspunkt i en policysammanfattning om de svenska produktivitetsproblemen, författad av Johan Eklund och Per Thulin.

LÄS MER

Stad och land – konkurrens eller komplement?

Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden och tvärtom? 8 november bjöd Entreprenörskapsforum, tillsammans med Tillväxtverket och Östersunds kommun, in till seminarium i Östersund.

LÄS MER

Skapande förstörelse i globaliseringens tidevarv

Den 31 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum föreläsningen Swedish Schumpeter Lecture. I år var det David Audretsch, professor vid School of Public and Environmental Affairs (SPEA), Indiana University, som föreläste.

LÄS MER

Framtidens digitala industri

Hur kan företag genomföra en digitalt driven omvandling? David R Sjödin, vinnare av Unga forskarpriset 2018, föreläste på ett lunchseminarium 26 oktober och diskuterade bl.a. vad forskningen säger om industriföretagens digitalisering.

LÄS MER

Born Globals – Kan en snabb internationalisering skala upp svenska företag?

Tisdag 16 oktober lanserades policysammanfattning: Born globals – kan en snabb internationalisering skala upp svenska företag? Skriftens författare är Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin och deras analys av s.k. born global-företag diskuterades.

LÄS MER

Utvärdering för bättre regionalpolitik

Direkt efter valet, tisdagen den 11 september, höll Max Nathan från What Works Centre for Local Economic Growth (WWG) en föreläsning om regional och lokal policyutveckling. Max Nathan berättade bl.a. om hur nationella händelser, som Brexit, påverkar policyutveckling på lokal nivå.

LÄS MER

Attraktion av talang – för rätt kompetens och bättre lärosäten

På frukostseminarium 6 september 2018 lanserades rapporten Attraktion av kvalificerade internationella studenter – privat engagemang? av Martin Wikström expert, forsknings- och utbildningspolitik, IVA. Vi ställde oss frågan hur vi kan öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation.

LÄS MER

Almedalen: Stad och land – konkurrens eller komplement

Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Ett uppmärksammat påstående är om stora delar av landet kommer att bli ”skräpytor” i Sveriges framtida ekonomiska geografi. I Almedalen den 4 juli 2018 hölls en diskussion om vad närheten till en stad innebär för landsbygden.

LÄS MER

Almedalen: Tar plattformsföretagen över?

Måndag 2 juli organiserade Entreprenörskapsforum ett seminarium för att få svar på ett flertal frågor rörande plattformsekonomin: Vad är egentligen ett plattformsföretag? Blir alla företag plattformar? Har de för stor makt? Och hur påverkar plattformsföretagen svensk ekonomi?

LÄS MER

Almedalen: Hur kan fler svenska företag skala upp och öka sin globala försäljning?

På seminariet, som hölls 2 juli Almedalen, diskuterades hur vi kan underlätta för att fler svenska företag lyckas skala upp sin verksamhet och öka sin globala försäljning. Vilka policyåtgärder kan stimulera entreprenörskap och öka internationaliseringen av svenska företag.

LÄS MER

Almedalen: Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?

Diskussion om hela utbildningskedjan: kunskapssynen i skola, elevernas och lärarnas roll, den systematiska felutbildningen i högskolan och den matchningsproblematik som uppstår på arbetsmarknaden. Fokus är lösningsorienterat: så får vi utbildning och forskning som bidrar till en konkurrenskraftig kunskapsekonomi!

LÄS MER

Almedalen: Blir Sverige starkare som kunskapsnation genom internationalisering av högskolor och universitet?

Kunskapsutbyten mellan länder stärker entreprenörskap och konkurrenskraft. Med anledning av regeringens utredning i syfte att öka internationaliseringen av universitet och högskolor frågar vi oss: Hur kan vi öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation?

LÄS MER

Almedalen: Så bör en skattepolitik för innovation och entreprenörskap se ut

Efter att flera av regeringens skatteförslag riktade mot näringslivet dragits tillbaka, som exitskatten och förändring av 3:12-reglerna, vill finansministern ha en konstruktiv dialog om ”konkurrenskraftiga och likformiga skatteintäkter”. Hur bör en skattepolitik som främjar entreprenörskap se ut?

LÄS MER

Den årliga GEM-lanseringen, en entreprenöriell högtidsstund!

Torsdagen den 14 juni lanserades 2018 års nationella GEM-rapport. Bland de medverkande som kommenterade Global Entrepreneurship Monitor (GEM), världens största studie av entreprenörskap, märktes bl.a. Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet och Niklas Johansson statssekreterare Näringsdepartementet.

LÄS MER

Livslångt lärande i en föränderlig värld - kunskapsutveckling i takt med teknikutvecklingen

Entreprenörskapsforum och TCO anordnare ett seminarium 4 juni om livslångt lärande och behovet av att utbildning och kunskapsutveckling sker i takt med teknikutvecklingen.

LÄS MER

Tillväxt genom specialisering – kunskap, försvar och entreprenörskap i en osäker värld

Entreprenörskapsforum, BTH och Tillväxtverket, bjöd 24 maj in till konferens i Karlskrona för att diskutera Tillväxt genom specialisering med utgångspunkt i Blekinges starka band till försvar, säkerhetsföretag och teknologiforskningen.

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research 2018

Olav Sorenson, proferssor Yale School of Managenment, mottog årets Global Award for Entrepreneurship Research vid en prisceremoni på Grand Hôtel I Stockholm 14 maj. Priset som består av 100 000 Euro delades ut av Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning.

LÄS MER

Går Sverige som en nyproducerad Tesla? Så står det till med svensk konkurrenskraft!

Svensk BNP visar att Sverige går som en nyproducerad Tesla, men analyseras BNP per capita väcks dock farhågor. På ett seminarium den 8 maj 2018 fick vi svaret på hur det står till med svensk konkurrenskraft.

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2018

Fredagen 20 april 2018 var det dags för årets upplaga av Swedish Philanthropy Summit  vars tema var ”Nya investeringsformer och en ökad roll för filantropi i att möta samhällsutmaningar.”

LÄS MER

Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv

I Sverige debatteras urbaniseringens orsaker och konsekvenser flitigt. Kommer stora delar av landet att bli ”skräpytor” i Sveriges framtida ekonomiska geografi? I en ny rapport, Att lära av staden, förklarar Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson och Johan P Larsson vilka ekonomiska drivkrafter som driver människor och företag till städerna.

LÄS MER

Samtal om jämställt företagande

Hur ser det ut med jämställdhet inom företagandet? Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet? Varmt välkommen till frukostsamtal den 8 mars i Örebro om ett mer jämställt företagande.

LÄS MER

Donationsförordningen och forskningsfinansiering

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit

LÄS MER

Final i Årets studentföretagare

LÄS MER

Luciasamtal om jämställt företagande

LÄS MER

All the Way to the Top: Innovation, Growth, and the Role of the State

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2017

LÄS MER

Företrädaransvaret - Kan det avskaffas?

LÄS MER

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

LÄS MER

Högskola i otakt

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2017

LÄS MER

GEM 2017: Hur entreprenöriella är svenskarna?

LÄS MER

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna?

LÄS MER

Storföretagens roll i kunskapsekonomin

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

LÄS MER

Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2017: Creating Impact through Philanthropy

LÄS MER

Välfärd utan vinster?

LÄS MER

Kvinnors företagande 8 mars

LÄS MER

Betydelsen av socialt kapital för regional utveckling och entreprenörskap

LÄS MER

Final i Årets Studentföretagare 2017

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit 2017

LÄS MER

Skatter för innovation och entreprenörsdriven tillväxt

LÄS MER

Sverigelansering av Världsbankens Doing Business Report 2017

LÄS MER

Bättre regelverk – hur är det möjligt?

LÄS MER

Civilsamhällets betydelse för integration

LÄS MER

Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2016

LÄS MER

Inkubatorer – pang för pengarna?

LÄS MER

Entreprenörskapsutredningen – så säkrar vi svensk förnyelsekraft!

LÄS MER

Swedish Schumpeter Lecture

LÄS MER

Blockkedjan – nu händer det!

LÄS MER

Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld

LÄS MER

Innovation Hubs & Global Entrepreneurship

LÄS MER

Seven Secrets of Germany

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen

LÄS MER

Värdet av Schengenavtalet i svenska kronor

LÄS MER

Bryssellansering av GEM-rapporten The Entrepreneurial Challenge – Entrepreneurship in EU, China and the US

LÄS MER

Kinas ekonomi i fokus: Från statlig järnhand till marknadsdriven entreprenöriell guldålder?

LÄS MER

Lansering av Global Entrepreneurship Monitor, GEM

LÄS MER

Melker Schörling Symposium: Stadens triumf eller landsbygdens återtåg?

LÄS MER

Finansmarknadernas regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

LÄS MER

Det smittsamma entreprenörskapet

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit 2016

LÄS MER

OECD om svensk forskning och innovation

LÄS MER

Till, från och mellan marknader – småföretag på export

LÄS MER

Ruter Dam på företagsbesök

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit

LÄS MER

På väg mot 2020: Är entreprenörskap en genusfråga?

LÄS MER

Final i Årets studentföretagare

LÄS MER

Det smittsamma entreprenörskapet

LÄS MER

Att göra mer med mindre - den cirkulära ekonomins möjligheter

LÄS MER

Folkhemsfilantropi och nya insamlingsformer – vad betyder digitaliseringen för givande?

LÄS MER

Stadens ekonomiska dynamik

LÄS MER

Öppen innovation – hur funkar det?

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2015 - Vinster, entreprenörskap och välfärd

LÄS MER

Collaborative Economy - Workshop

LÄS MER

Flytt- eller stannfågel? Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad

LÄS MER

Olönsam utbildning och dålig matchning – effekter för svensk konkurrenskraft?

LÄS MER

Privata donationer till högre utbildning och forskning

LÄS MER

Entreprenörskapsforum på Kvalitetsmässan

LÄS MER

Innovationsråd – fikaklubbar eller samverkan för konkurrenskraft?

LÄS MER

Vad är socialt med sociala innovationer?

LÄS MER

Sveriges företagande och konkurrenskraft - mäter vi rätt saker?

LÄS MER

Världsbanken: Svenskt näringsliv i behov av reformer

LÄS MER

Swedish Schumpeter Lecture 2015: Mirjam Van Praag

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2015

LÄS MER

Fler gaseller i flocken – så främjar vi internationalisering av SME

LÄS MER

Kan reformerade konkurs- och insolvensregler leda till ett ökat entreprenörskap?

LÄS MER

The Sharing Economy

LÄS MER

Lansering av Global Entrepreneurship Monitor 2015

LÄS MER

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik?

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

LÄS MER

Exportfrämjande och småföretagens internationalisering – vilka effekter har statens insatser?

LÄS MER

Företagsdynamik i Kina - från statliga jättar till privat sektor

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit

LÄS MER

Prisutdelning Unga forskarpriset

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit

LÄS MER

Kvinnors entreprenörskap i medvind?

LÄS MER

Stockholm Philanthropy Symposium

LÄS MER

Byggmarknadens regleringar - ett hinder för svensk ekonomisk utveckling

LÄS MER

Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter

LÄS MER

Småföretagsdagarna 2014

LÄS MER

Sveriges innovationspolitiska utmaningar: tillväxthinder

LÄS MER

Rapportlansering: Globala innovationsnätverk

LÄS MER

Patentboxar – innovativt incitament för FoU

LÄS MER

Den industriella 3D-revolutionen

LÄS MER

Lansering av rapporten Ett givande givande

LÄS MER

Nobelföreläsning med ekonomipristagaren Robert J. Shiller

LÄS MER

En innovationspolitik for framtiden – OECD utvärderar Sveriges innovationssystem

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2013

LÄS MER

Uppdrag Välfärd: Perspektiv på välfärd

LÄS MER

Filantropi – finansieringskälla för forskning

LÄS MER

Bok&Bibliotek: Entreprenörskapets kultur

LÄS MER

Nya spelregler föreslås för svenska filantroper

LÄS MER

(Hur) kan svensk utbildning främjas av entreprenöriell pedagogik?

LÄS MER

Almedalen: Filantropi – framtidens finansiering av kultur?

LÄS MER

Almedalen: Riskkapitalfond, personaloptioner och investeraravdrag

LÄS MER

Almedalen: Hur får vi kvalitet i välfärden?

LÄS MER

Lansering av svenska Global Entrepreneurship Monitor-resultat

LÄS MER

Generationsskifte i näringslivet

LÄS MER

A competitive EU at the right price

LÄS MER

Småföretagsdagarna 2012

LÄS MER

Global Entrepreneurship Week, Sverige

LÄS MER

Final i Årets studentföretagare

LÄS MER

Filantropi + företagande = samhällsutveckling

LÄS MER

Nu är högkonjunkturen här, var är medarbetarna?

LÄS MER

Forskare som företagare vs. företagande baserat på forskning – vad funkar?

LÄS MER

Innovationskraft för framtidens innovatörer – Hur kan småföretag höja sin konkurrenskraft?

LÄS MER

Från Globaliseringsråd till Globaliseringsforum

LÄS MER

GEM - Svenska resultat från unik världsomspännande entreprenörskapsstudie

LÄS MER

Hur förklaras regionernas välstånd och industriella utveckling?

LÄS MER

Hur förklaras regionernas välstånd och industriella utveckling?

LÄS MER

ICSB 2011 – Back to the Future

LÄS MER

Innovationskraft genom rörlighet och regional samverkan

LÄS MER

Hur bidrar privata donationer till samhällsutvecklingen?

LÄS MER

Entreprenören som samhällsomvälvare

LÄS MER

Spelregler som främjar småföretagande: skatter, regelverk och kommersialisering

LÄS MER

Samhällsentreprenörer/ Medborgarentreprenörer/ Publika entreprenörer

LÄS MER

Överlever EMU utan fiskal union?

LÄS MER

Utbildning och forskning i världsklass

LÄS MER

Riskkapital efter krisen– ett seminarium om affärsänglar och kapitalförsörjning i små företag

LÄS MER

Värdeskapande styrelsearbete i små och entreprenörsledda bolag - vad säger forskningen?

LÄS MER

Styrgruppsmöte Näringspolitiskt forum

LÄS MER

Möte med Vetenskapligt forum

LÄS MER

Global Entrepreneurship Congress

LÄS MER

Female Entrepreneurship – Myths and Realities

LÄS MER

Innovation för Västra Götaland - har vi vad som krävs?

LÄS MER

Företagardag

LÄS MER

Småföretagsdagarna 2011

LÄS MER

Samhällsentreprenörskap i glesa miljöer

LÄS MER

Föreläsning med Peter Diamond, årets Nobelpristagare i ekonomi*

LÄS MER

Kvinnors företagande – så funkar det!

LÄS MER

Swedish Economic Forum - en innovationsstrategi för Sverige

LÄS MER

Ung entreprenörskapsforskning - Call for papers

LÄS MER

Internationaliseringens betydelse för småföretagen

LÄS MER

Entreprenörskap 2010 – Global Entrepreneurship Week

LÄS MER

Entreprenörskapsforum på Promotionbåten 2010

LÄS MER

Entreprenöriell finansiering – Friends, fools and family vs bank credits

LÄS MER

ERSA 2010 - Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy

LÄS MER

Etniska koncentrationer invandrares sysselsättning och företagande

LÄS MER

Still in, or beyond, the economic crisis?

LÄS MER

Är patent en funktion av tillgång på riskkapital?

LÄS MER

Akademisk examen = bättre entreprenöriellt tänkande?

LÄS MER

Kan man lära sig att bli entreprenör?

LÄS MER

Final i Årets studentföretagare

LÄS MER

Entreprenörskapsveckan i Stockholm

LÄS MER

Entreprenörskapsveckan i Göteborg

LÄS MER

Entreprenörskapsveckan i Malmö

LÄS MER

The Future for Entrepreneurship and SME Policies in European Countries

LÄS MER

Entreprenöriellt lärande - skolans framtid?

LÄS MER

Hur har EU hanterat den globala krisen?

LÄS MER

Företagardag

LÄS MER

Småföretagsdagarna 2010

LÄS MER

Innovation och dess betydelse för tillväxt

LÄS MER

Vetenskapligt forum

LÄS MER