Policysammanfattningar

Vill du snabbt och enkel ta del av slutsatser och policyrekommendationer i Entreprenörskapsforums rapporter?

Ladda då ned våra Policysammanfattningar, PS från Entreprenörskapsforum, som på några minuter sätter dig in i flera års forskningserfarenheter.

 

GO Beyond GDP
Samhällsförändring och filantropi i ett nordiskt perspektiv
Vinster och valfrihet i välfärden
Betydelsen av socialt kapital för entreprenörskap
parida_omslag-kopia Organizational Capabilites for Small Firms’ Competitiveness
sef_omslag-kopia-kopia Immigration, ekonomisk integration och entrprenörskap
Andersson_omslag_webb Finansmarknadens regleringar – Lärdomar för välfärdssektorerna?
Brattstrom_omslag_webb (kopia) Varför silotänkande kan vara bra för innovation
SEF2015_omslag_webb Vinster, välfärd och entreprenörskap
Utbildningspremie_omslag_webb Utbildningspremie och kompetensförsörjning
– effekter för matchningsproblemen på arbetsmarknaden?
SocialaInnovationer_framsida_webb Vad är betyder social i sociala innovationer?
 Loof_framsida_webb Från jobbpolitik till tillväxtpolitik
Lodefalk_omslag_webb Immigrants and the Internationalization of Business
– Do they Increase Service Exports
 SEFR2014_omslag_webb Swedish Economic Forum 2014
En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt
SEF_omslag_webb Swedish Economic Forum 2013
– Institutioner och incitament för innovation
 E-skapsutb_omslag_liten_webb  • Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD
Martin Lackéus och Kåre Moberg
 Backman_omlsag Nyföretagande och närheten till finansiellt kapital
Mikaela Backman
   • Swedish Economic Forum Report 2012 – Entreprenörskap, normer och konjunkturcykler
   Entreprenörskapets kultur
Karl Wennberg & Caroline Wigren-Kristoferson
 Innovation Management
Anna Brattström
Svensk innovationskraft
– ett innovationsekonomiskt perspektiv, Olof Ejermo
Ett innovationspolitiskt ramverk – ett steg vidare. Swedish Economic Forum Report 2011
Ägarskiften i familjeföretag: Litteraturgenomgång och praktiska implikationer
img_fr_SEF2011omslag An Innovation Strategy for Sweden
– Swedish Economic Forum Report 2010
img_fr_SEF2011omslag En innovationsstrategi för Sverige
– Swedish Economic Forum Report 2010
img_PS_utbildning • Utbildningens betydelse för framgångsrikt entreprenörskap
img_fr_SEF2009 • Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling
– Swedish Economic Forum Report 2009
img_fr_2009_1 • Den företagsamma skolan, Carina Holmgren, 2009
img_fr_2009_2.jpg • Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag, Anna Kremel och Anders Lundström, 2009

 

 

 

 

 

 

 

Följ oss på: