Forskningsrapporter

Följande forskningsrapporter är utgivna av Entreprenörskapsforum. Vissa av skrifterna är publicerade i samverkan med andra organisationer.

RAPPORTER 2013

RAPPORTER 2011

RAPPORTER 2009

RAPPORTER 2008

RAPPORTER 2007

 • 2007:18″Entreprenörskap och företagsklimat – en studie av attityder i Västernorrlands län”

  Carina Holmgren (2007)
 • 2007:17 ”Entreprenörskap och skolan – Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan?”

  Karin Berglund & Carina Holmgren (2007)
 • 2007:19 ”Entreprenörskap i Grund- och Gymnasieskolor – En kvantitativ studie”

  Carina Holmgren (2007)
 • 2007:2 ”Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag – huvudrapport ”

  Anders Lundström, Anna Kremel & Eva-Britt Hult (2007)
 • 2007:1 ”Konstruktion av entreprenörskap – teori, praktik och interaktion”

  Monica Lindgren & Johann Packendorff (2007)

RAPPORTER 2006

 • 2006:4 ”Den företagsamma förvaltningen”

  (2006)
 • 2006:3 ”Entrepreneurship Policy in the People’s Republic of China”

  Lois Stevenson & Anders Lundström (2006)
 • 2006:2 ”Den svenska sjukvården – hur långt kan vi låta marknaden ta hand om vården?”

  Karl-Henrik Pettersson (2006)
 • 2006:1 ”Entreprenörskap och tillväxt – Kunskap, kommersialisering och ekonomisk politik”

  Pontus Braunerhjelm och Johan Wiklund (red.) (2006)

RAPPORTER 2005

 • 2005:7 ”Entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan”

  Carina Holmgren (2005)
 • 2005:6 ”Entrepreneurship Policy – Theory and Practice” (Springer)

  Anders Lundström och Lois Stevenson (2005)
 • 2005:5 ”Pioneeers in Entrepreneurship and Small Business Research” (Springer)

  Hans Landström (2005)
 • 2005:2 ”Creating Opportunities for Young Entrepreneurship” (Executive summary.pdf, 30 sid)

  Anders Lundström (red.) (2005)

RAPPORTER 2004

 • 2004:5 ”Den offentliga sektorns entreprenörer”

  Elisabeth Sundin (red.) (2004)
 • 2004:4 ”Det nya företagets samhälle”

  Karl-Henrik Pettersson (2004)
 • 2004:3 ”Entreprenörskapsandan i Örebro och Västernorrlands län – en studie av 18- och 35-åringar”

  Carina Holmgren (2004)
 • 2004:2 ”Skapa din framtid – en utvärdering av Open for Business”

  Carina Holmgren (2004)
 • 2004:1 ”Det exploderande storföretaget”

  Karl-Henrik Pettersson (2004)

Följ oss på: