Globaliseringsbiblioteket

Pontus Braunerhjelm, dåvarande vd Entreprenörskapsforum, var huvudsekreterare i Globaliseringsrådet 2007-2009. Under perioden kontrakterade Pontus nedanstående forskare och experter att skriva underlagsrapporter till Globaliseringsrådet.

Omslag_slutrapport_Sida_1 (2)Kansliets slutrapport, Utvecklingskraft och omställningsförmåga – svensk ekonomi i en globaliserad värld
Pontus Braunerhjelm, Camilo von Greiff och Helena Svaleryd, samtliga Globaliseringsrådet

 

———————————————————————————

Globrad_slutrapportRådets slutrapport, Bortom krisen – om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin
Globaliseringsrådet

———————————————————————————

———————————————————————————

vb_omslag_tryck_Sida_1 (2)Globaliseringsrådets verksamhetsberättelse 2007–2009 (pdf)

 

———————————————————————————

——————————————————————————–


NorbergRapport nr 1
Världens välfärd: fyra decennier som förändrade världen
Johan Norberg, Cato Institute.

———————————————————————————

 

omslaget_liten bildRapport nr 2
Globaliseringen och konkurrensen om kunskapsintensiva jobb
Göran Marklund, Vinnova

———————————————————————————

——————————————————————————–

JohnsonRapport nr 3
Globaliseringens tre vågor. Sveriges internationalisering under 150 år
Anders Johnson, skriftställare

———————————————————————————

 

Rapp 4Rapport nr 4
Sverige i den institutionella konkurrensen
Nils Karlsson (red.), Ratio

———————————————————————————

 

Rapp 5Rapport nr 5
Nyföretagande, näringslivsdynamik och tillväxt i den nya världsekonomin
Charlie Karlsson, Högskolan i Jönköping och Kristina Nyström, KTH och Ratio.

———————————————————————————

 

Rapp 6Rapport nr 6
Innovationssystem globalisering och ekonomisk tillväxt
Hans Lööf, KTH

———————————————————————————

 

rapp 7Rapport nr 7
Gislaved och Söderhamn – konsten att komma igen när storindustrin flyttat ut
Pär Isaksson, Affärsvärlden

———————————————————————————

 

rapp8Rapport nr 8
Du sköna nya globaliserade värld? Starka klusters och svaga regioners betydelse för ekonomisk tillväxt
Rikard Forslid, Stockholms universitet

———————————————————————————

 

rapp9Rapport nr 9
Globaliseringens drivkrafter och samhällsekonomiska konsekvenser
Karolina Ekholm, Stockholms universitet

———————————————————————————

 

rapp10Rapport nr 10
Globaliseringen och den högre utbildningen
Thomas Andersson, Högskolan i Jönköping

———————————————————————————

 

rapp11Rapport nr 11
Is free migration compatible with a European-style welfare state?
Phillipe Legrain, London School of Economics

———————————————————————————

 

rapp12Rapport nr 12
Skatter, entreprenörskap och nyföretagande
Åsa Hansson, Lunds universitet och Köpenhamns universitet

———————————————————————————

 

rapp13Rapport nr 13
Sverige i en åldrande värld – framtidsperspektiv på den demografi ska utvecklingen
Thomas Lindh, Institutet för framtidsstudier och Växjö universitet

———————————————————————————

 

rapp14Rapport nr 14
Språk, krav och medborgarskap
Dan-Olof Rooth, Kalmar högskola och Lunds universitet och Per Strömblad, Institutet för framtidsstudier och Kalmar högskola

———————————————————————————

 

rapp15Rapport nr 15
Marknadsintegration och teknisk förändring – globalisering i en historisk analys
Lennart Schön, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

———————————————————————————

 

0212.XX_omslag_16_080624.inddRapport nr 16
Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar
Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm, samtliga Institutet för Näringslivsforskning

———————————————————————————

 

omslaget17_låg-1Rapport nr 17
Internationellt statligt ägande och konkurrens
Mattias Ganslandt, Centre for European Law and Economics

———————————————————————————

——————————————————————————–

rapp18Rapport nr 18
Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld
Charlotta Hedberg, Stockholms universitet och Bo Malmberg, Stockholms universitet och Institutet för Framtidsstudier

———————————————————————————

 

rapp19Rapport nr 19
Globaliseringen och den svenska ägarmodellen
Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning och Ulf Jakobsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

———————————————————————————

 

rapp20Rapport nr 20
Globalisering och inkomstfördelning
Jesper Roine, SITE, Handelshögskolan i Stockholm och Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning

———————————————————————————

 

rapp21Rapport nr 21
On the Road to Samarkand, Globalisation and the Swedish economy
Kjetil Bjorvatn, Victor Norman, Linda Orvedal, Norwegian School of Economics and Business Administration, NHH

———————————————————————————

 

rapp22Rapport nr 22
Live and let die – industrial policy in a globalised world
Karen Helene Ulltveit-Moe, University of Oslo och Centre for Economic Policy Research

———————————————————————————

 

rapp23Rapport nr 23
Globalisering, arbetskraftens rörlighet och produktivitet
Martin Andersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och KTH och Per Thulin, KTH

———————————————————————————

 

rapp24Rapport nr 24
En exluderande arbetsmarknadsmodell. Den svenska arbetsmarknadsmodellens trösklar i ett globalt perspektiv
Per Skedinger, Institutet för Näringslivsforskning

———————————————————————————

 

rapp25Rapport nr 25
Globalisering – hot eller räddning för jobben?
Lars Calmfors, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

———————————————————————————

 

rapp26Rapport nr 26
Kunskap vidgar världen – Globaliseringens inverkan på skola och lärande
Elisabet Nihlfors, Vetenskapsrådet

———————————————————————————

 

rapp27Rapport nr 27
Mot en ny skattereform – globaliseringen och den svenska välfärden
Kjell-Olof Feldt, f.d. finansminister

———————————————————————————

 

0212.XX_Omslag_28_090122.inddRapport nr 28
Economic Globalisation and Swedish Pensions
Peter A. Diamond, MIT

———————————————————————————

 

rapp29Rapport nr 29
PM till statsministern – om vikten av effektiva politiska institutioner i globaliseringens tid
Tommy Möller, Stockholms universitet och Magnus Erlandsson, Score

———————————————————————————

 

untitledRapport nr 30
Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy
Christian Ketels, Harvard Business School

———————————————————————————

 

rapp31Rapport nr 31
Environmental Effects of International Trade
Jeffrey Frankel, Harvard University

———————————————————————————

 

rapp32Rapport nr 32
Socialförsäkringar och globalisering
Agneta Kruse, Lunds universitet

———————————————————————————

 

rapp33Rapport nr 33
Svensk sjukvård som en framtida exportindustri? En industriekonomisk analys
Gunnar Eliasson, KTH

———————————————————————————

 

0212.XX_Omslag_34_090409.inddRapport nr 34
The Role of SMEs and Entrepreneurship in a Globalised Economy
Anders Lundström, Mälardalens högskola and FSF (ed.)

———————————————————————————

 

Rapport 35Rapport nr 35
Global normbildning genom internationell standardisering
Mattias Ganslandt, Center for European Law and Economics

———————————————————————————

 

Rapport_36_www_060915.inddRapport nr 36
Globalisation the financial crisis and stabilisation policies. Challenges for the future
Torben M. Andersen, Aarhus University, Peter Englund, Stockholm School of Economics and Stefan Gerlach, University of Frankfurt

———————————————————————————

 

Copyright för samtliga rapporter innehas av Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet.

Följ oss på: